Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In 1977 tunnel tussen Dordrecht en Zwijndrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In 1977 tunnel tussen Dordrecht en Zwijndrecht

ONDER OUDE MAAS

8 minuten leestijd

ROTTERDAM/DORDRECHT/BREDA — Omstreeks 1980 zal de rijksweg van Rotterdam naar Breda geschikt zijn om de steeds groeiende verkeersstroom te kunnen verwerken. Er zal echter nog heel wat werk moeten worden verzet, voordat de automobilisten van een gereconstrueerde rijksweg 16 gebruik kunnen maken. We hadden liierover een gesprek met ing. A. J. Eggebeen, hoofd uitvoering der reconstructiewerken.

(Van onze streekredactie)

De steeds toenemende verkeersdrukte op de autoweg Breda-Rotterdam was er de oorzaak van, dat Rijkswaterstaat plannen ging ontwerpen voor een reconstructie van de weg. Verkeerstellingen, die in 1966 werden gehouden, wezen uit, dat per werkdag gemiddeld 42.000 voertuigen de brug over de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht passeerden, Br ontstonden toen reeds gevaarlijks • files bij deze „flessenhals" dn rijksweg 16. Nu is het aantal auto's, dal gebruik maakt van de,brug, gestegen tot 55.'000, terwijl prognoses VOOT omstreeks 1980 wijzen in de richting van circa 90.000 voertuigen per dag. 

 Om aan deze gevaarlijke ontwikkeling het hoofd te kunnen biedeni moesten er plannen worden ontworpen. Nu is men aan de uitvoering van de plannen bezig. De belangrijkste „onderdelen" in het programma zijn:

* Venbetering van rijksweg 16. (Uitbreiding aantal rijstroken, aanleg nieuwe gemeentelijke wegenstelseis in Dordrecht en Zwijndrecht).

*De bouw van een nieuwe tunnei onder de Oude Maas.

*Vervanging van de Moerdijkbrug. (Er zullen nieuwe brugdelen op de bestaande pijlers worden aangebracht; de bestaande brugdelen zullen zoveel mogelijk elders worden gebruikt, o.m. bij Spijkenisse en Keizersveer).

DRECHTTUNNEL

In dit artikel willen we de bouw van de nieuwe tunnel (Drechttunnel?) onder de Oude Maas behandelen. Het wordt een tunnel. Met maar liefsl vier rijstroken voor elke richting; acht rijstroken in totaal dus. Deze acht rijstroken worden verdeeld ovei vier tunnelbuizen (zie tekening). Als men de dwarsdoorsnede van de tunnel ziet, zijn er dus eigenlijk drie „muren" in de tunnelbuis gebouwd. Voor deze constructie is gekozen om de hoogte van de tunnelbuis tot 8,08 meter te beperken. Zouden de dria „tassenschotten" ontbreken, dan zou men de tunnelbuis hoger moeten bouwen om een voldoende sterke constructie te verkrijgen. Een tunnelbuis, hoger dan 8,08 meter zou vele nadelen met zich meebrengen: dieper graven in de rivier; langere op- en afritten. Vandaar, dat gekozen is voor een tunnel met vier buizen.

Hoe komt deze tunnel nu op de bodem van de Oude Maas? In een bouwdok bij Barendrecht zijn drie enorme tunnelsegmcnten gebouwd. Eén stuk is 115 meter lang en 49 meter breed! Juist door die breedte van 49 meter maakt de tunnel geschiedenis: het wordt de breedste gezonken tunnel ter wereld.

Eind januari, begin februari zal het eerste tunnelstuk aan de oever bij Zwijndrecht Worden afgezonken. Het wordt een feroots karwei. Eerst moet het tunnelsfcuk een lange transportweg van 12 kilometer over de Oud» Maas volgen. Deze rivier heeft niet alleen een beperkte diepte, ook de breedte van de vaargeul laat vrijwel geen speling over. Bovendien is het tunnelsituk geen mooi gestroomlijnd sohiip, maar een log, .vrijwel onbestuurbaar gevaarte. Om eUc risico uit te sluiten heeft • de „Kombinatie Tunneilbouw" besloten, om zo'n 11.000 PK in te zetten {in de vorm van sleepboten) voor het vervoer van het tunnelstuk. Tijdens het transport zal. de Oude Maas gedeeltelijk' voor het" soheepvaartverkeer worden afgesloten.

Nu het afzinken van een tunnelstuk. Zoals op bijgaande tekening la te zien, staat er óp -het stuk een zogenaamre richttoren. Verder hangen er ' boven de drijvende tunnelbuis, twee,zgn. drijvers. Ook boven het andere einde van het tunnelstuk staat een richttoren, geflankeerd door drijvers. Als het element in de juiste positie ligt, worden er ballastruimten in de tunnel volg^ompt met water. Hierdoor begint het turmelstuk, dat aan beide uiteinden waterdicht is afgesloten, te zakken. Na verloop van tijd nadert het stuk de bodem van de gegraven sleuf in de Oude Maas. Op de bodem van de sleuf liggen enkele betonplaten, waarop het tunnelstuk komt te rusten. Hierna wordt de open ruimte tussen tunnelstuk en bodem volgespoten met zand. Dit gebeurt van „binnenuit" de tunnelbuis volgens een nieuw ontwikkelde methode. Op deze manier worden ook de andere twee tunnelstuicken afgezonken. Als de segmenten goed op hun plaats liggen, wordt er in de tunnelvJoer een ballastvloer gestort, waarna het ballastwater kan worden weggepompt.

De „buis" die op deze manier onder de Oude Maas is gelegd, wordt afgedekt met zand. En voor de schepen èn voor de auto's is de nieuwe tunnel de meest ideale oplossing. Voor de scshepen een onbelemmerde doorvaart, voor de automabiliisten een onbelemmerde „rit onder water". Nog enkele afmetingen,van de „buis": met inbegrip van de delen, die bij de bedieningsgebouwen in de oevers worden gebouwd, bedraagt de totale lengte van het overdekte tunnelgedeelte 537 meter. Het afgezonken d^el van de tunnel is 345 meter. Samen met de Apritten is de len gte ee nivsmavde opritten is de lengte van de nieuwe tunnel 854 meter. De weg ligt in het diepste punt van de tunnel 14,17 me

BRUG

Direkt na het gereedkomen van de tunnel zal de Zwijndrechtse brug 1 1/ 2 jaar voor het autoverkeer worden gesloten. Deze brug zal worden aangepast aan de lokale wegennetten van Dordrecht en Zwijndrecht. In de toekomst zullen vooral stadsbussen en auto's met gevaarlijke stoften van deze brug gebruik maken.

Medio 1977 zullen dus de eerste auto's door de nieuwe tunnel rijden. Eén van de belangrijkste knelpunten in Rijksweg 16 zal dan weggenomen zijn. Dat jud'st de huidige brug over de Oude Maas de grootste belemmering voor het vergeer vormt, mag wel blijken uit het feit, dat 80 procent van het verkeer, dat de brug passeert een herkomst of bestemming heeft op één van de beide oevers. Slechts 20 procent is doorgaand verkeer. Hoewel medio 1977 de brug bij Moerdijk nog niet geheel door een nieuwe vervangen zal zijn, zal de opening van de tunnel onder de Oude Maas een hele verademing zijn voor de gebruikers van rijksweg 16.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 januari 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

In 1977 tunnel tussen Dordrecht en Zwijndrecht

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 januari 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken