Bekijk het origineel

Open Oosterschelde (volgens Westerterp) niet mogelijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Open Oosterschelde (volgens Westerterp) niet mogelijk"

Deel Tweede Kamer blijft toch hopen

5 minuten leestijd

DEN HAAG — Een deel van de Tweede Kamer heeft een open Oosterschelde nog niet afgeschreven ondanks het feit dat de regering daar anders over lijkt te denken. Dit bleek dinsdagmiddag tijdens het overleg van de vaste commissie voor verkeer en waterstaat met minister Westerterp.

Met name de PvdA-fractie drong er bij de minister op aan na de in mei aflopende studieperiode van anderhalfjaar nog eens terdege na te gaan of het Oosterscheldegebied door middel van dijkverhoging, beveiligd kan worden. Als in mei de eindrapportage over dit hete hangijzer komt verlangen de socialisten inlichtingen over de tijdsduur, de kosten, de schade aan het landschap en andete milieu aspecten van dijkverhogingen. De socialist Roels zei het niet verstandig te vinden zich nu te beroepen op argumenten van een paar jaar geleden. Een en ander betekent voor de PvdA-fractie niet dat de Oosterschelde in elk geval open moet blijven, aldus Roels.

Minister Westerterp verzette zich tegen het socialistiscche voorstel. Het verhogen van 245 km dijkbestand zal 20 jaar in beslag nemen. Hij liet er in het overleg geen twijfel over bestaan dat een open Oosterschelde niet tot de mogelijkheden behoort, dat de regering daartoe geen voorstel zal doen en dat er ook geen voorstel tot vcijziging van de Deltawet te verwachten is.

 De studieperiode loopt in mei af. Dan zal Rijkswaterstaat, zij het niet besteksklaar, in staat zijn mee te delen of een pijlerdam tot de mogelijkheden behoort. Als een afsluitbare dam niet kan worden aangelegd zal de Oosterschelde worden afgesloten conform het Deltaplan. Intussen voelt de bewindsman er niets voor Rijkswaterstaat nog eens te laten onderzoeken of met dijkverhogingen kan worden gewerkt. Door dit te doen zou alleen maar de indruk worden gewekt dat het open houden tot de reeële mogelijkheden behoort.

Dinsdagmorgen heeft de dijkgraaf, A. M. Geluk, tijdens een districtsvergadering van het waterschap Schouwen- Duiveland, Noord-Beveland en Tholen (in totaal 140 kilometer) nog maar vijf kilometer gereed is. Bij de dijkverbreding en verhoging zullen grote moeilijkheden moeten overwonnen en offers moeten worden gebracht. Zo zullen stukken land prijs dienen te worden gegeven bij Burghsluis. De Plompetoren van Koudekerke zal moeten verdwijnen en eventueel verplaatst worden. Mogelijk zullen boerderijen en wegen vlak langs de dijken verdwijnen.

Ook besteedde de dijkgraaf aandacht aan het steeds meer afbrokkelen van de duinen, speciaal bij Westerschouwen en het gedeelte van Renesse tot aan de Brouwersdam. Het op deltahoogte brengen van deze duinen is mede in studie bij Rijkswaterstaat.

Tevens werd tijdens de vergadering gezegd, dat van vele vroeger uitgevoerde oeverstortingen door de veel sneller wordende stroom in de Oosterschelde niets meer over is en op diverse plaatsen nieuwe bestortingen noodzakelijk zijn.

 Langzamer

 Uit de vergadering kwam de wens naar voren dat eindelijk eens moet worden afgezien van een ,,politieke" dichting van de Oosterschelde en het zakelijke moet prevaleren. Men vroeg om net als de bewoners van Texel in Den Haag te gaan betogen voor een snelle definitieve dichting. Hierop antwoordde dijkgraaf Geluk: „De Zeeuwen lopen in zo'n geval wat langzamer".

Sprekende over de dichting van de Oosterschelde heeft burgemeester H. pP. Everwijn van Westerschouwen er tijdens een raadsvergadering nogeens op gewezen dat deze zeearm volgens het Deltaplan afgesloten dient te worden en dat mensenlevens op het spel zetten niet langer verantwoord is. ,.Regering, regeer de onzekerheid over de Oosterschelde nog deze week voor goed van de baan "aldus de burgemeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 januari 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Open Oosterschelde (volgens Westerterp) niet mogelijk

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 januari 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken