Bekijk het origineel

Sovjetbezetter heropende de theologische faculteit...

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sovjetbezetter heropende de theologische faculteit...

Dertig jaar geleden in Berlijn

6 minuten leestijd

<br />

Het begrip „ironie der geschiedenis" is niet bepaald een christelijk begrip, maar het drukt soms wonderwel uit, hoe bepaalde zaken of gebeurtenissen voor ons begrip als bij toeval lijken plaats te hebben, hoewel er niets bij geval geschiedt.

Of is het niet iets merkwaardigs, wat wij zojuist lazen? Dit feit namelijk, dat de (atheïstische) Sovjet-autoriteiten in het door hen bezette deel van het ondergegane Nazi-Duitsland al in januari 1946 opdracht hebben gegeven, een aantal faculteiten van de in het oostelijk deel van Berlijn gelegen Humboldt-universiteit weer open te stellen, waarbij met name óók de theologische faculteit wordt genoemd.

Is het niet iets dat het vermelden waard is, dat communistische autoriteiten — hoewel zij onmiskenbaar daartoe de macht hadden gehad — bij die heropening niet meteen de theologische faculteit vervingen door een filosofische, marxistisch getinte? Of zou het slechts een rode slimmigheid zijn geweest; één stap terug doen om er twee voorwaarts te kunnen maken?

Bevel nr. 4

Hoe dan ook: op 8 januari 1946 kondigt de opperbevelhebber van het militaire Sovjetbewind van de Russische bezettirigstroepen een bekend geworden „Bevel nr. 4" af over het weer ter hand nemen van het onderwijs en onderzoek aan de universiteit van Berlijn. Dat bevel begint dan als volgt:

,,Ten dienste van de vorming van Duitse specialisten, die in staat zijn, de democratische beginselen in de praktijk te verwerkelijken beveel ik: 

 1). (....),,vanaf 2 januari 1946 moet' het onderwijs aan de universiteit van Berlijn in de volgende faculteiten weer ter hand genomen worden:

de faculteit van wiskunde en natuurwetenschappen,

de wijsgerige,

de geneeskundige,

de diergeneeskundige,

de economische,

de juridische en

de theologische faculteiten" (....).

Verder wordt dan uiteengezet, dat bij de benoemingen erop moet worden toegezien, dat noch tot het onderwijs geven noch tot het volgen van de colleges personen mogen worden toegelaten, die lid geweest zijn van de NSDAP of van de Hitlerjugend.

Omvorming

De bron van dit bericht is onverdacht: het is het Oostduitse maandblad „Visite" (14e jaargang nr. 1, januari 1976), dat als een semi-officieel orgaan de DDR probeert te „verkopen" aan buitenlanders en wordt uitgegeven door Panorama DDR in Oost-Berlijn.

Dat blad wijdt ditmaal een uitvoerig artikel aan „Der historische Befehl Nr. 4", ter gelegenheid van het feit dat dertigjaar geleden de Berlijnse universiteit werd heropend en in marxistische zin omgevormd. Omdat hierbij een fotokopie van de officiële tekst van dat bevel staat afgedrukt, vonden wij ook de heropening van genoemde theologische faculteit vermeld.

In het artikel zelf wordt er — uiteraard — met geen woord over gerept. Hoe lang deze situatie bestaan heeft is ons thans onbekend, evenmin wie de theologieprofessoren geweest zijn, aan wie in januari 1946 een leeropdracht werd verleend. Wel is het een feit, dat ook aan de Humboldt-Universiteit de faculteit der Godgeleerdheid is vervangen, zoals overal elders in de communistisch geregeerde landen.

Veelal kwam er dan een faculteit ter bestudering van de godsdienstwetenschappen of van de maatschappelijke stromingen in de plaats, terwijl men de „naaste collega's" van onze theologische hoogleraren in bijv. de Sovjet-Unie moet zoeken in de faculteiten der wijsbegeerte.

Het trieste is daarbij wel, dat er op die leerstoelen voor atheïsme e.d. nogal eens échte ex-theologen zijn terechtgekomen! Wiens brood men eet...

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 februari 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Sovjetbezetter heropende de theologische faculteit...

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 februari 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken