Bekijk het origineel

Onderwijsveld gaat ten onder aan discussie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onderwijsveld gaat ten onder aan discussie

,NAAR HET PARTICIPATIE-ONDERWIJS''

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De vrijheid van onderwijs met betrekking tot het levensbeschouwelijke aspect dient ten volle gehandhaafd te worden. Dit zei de heer Hermes (sprekend namens AR, CHU, KVP) gistermorgen in de vaste kamercommissie van onderwijs in de Tweede kamer bij de behandeling van de nota ,,Naar het participatieonderwijs".

Minister van Kemenade (Onderwijs) wil een samenwerking (integratie) tot stand brengen tussen het beroepsbegeleidend onderwijs, het leerlingwezen en het vormingswerk. Deze samenwerking zal dan plaats moeten vinden binnen een regionaal verband. Hiertoe wil hij een zogenaamd streek- of dienstencentrum instellen.

De vormingsinstituten in een bepaalde regio zullen hun activiteiten op elkaar dienen af te stellen, gekoppeld aan. het dienstencentrum. Volgens de heer Hermes zou het dienstencentrum dan ook alleen een dienstverlenend karakter moeten hebben. Zodat het instituut levensbeschouwelijk gericht kan zijn.

De minister zegt hierover in zijn nota dat met het levensbeschouwelijk aspect bij de spreiding rekening zal worden gehouden. Volgens Hermes is een en ander vaag omschreven. Hij vroeg zich af welke criteria worden gebruikt en hoe de verantwoordelijkheid gespreid zal worden. ,,Waar ligt de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid"?.

Hermes pleitte er voor om de hele problematiek van het participatieonderwijs nog eens ter discussie te stellen in het onderwijsveld.

Minister Van Kemenade zei niet van plan te zijn de bestaande streekscholen te ontmantelen. Zelfs wil hij de levensbeschouwelijke en maatschappelijke visie beter tot zijn recht laten komen. „Er is nog nooit gesproken over de levensbeschouwing bij het beroepsbegeleidend onderwijs". Dit is voor de eerste maal, aldus de bewindsman, ,,ik acht dit belangrijk".

Maatregelen

In antwoord op vragen van de heer Worrel (PvdA) zei de bewindsman dat als de bereidheid tot samenwerking in een bepaalde regio ontbreekt het mogelijk zou moeten zijn om wettelijke maatregelen te nemen. Hiertoe wil hij voordat de proefperiode is verstreken een aantal wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer indienen.

De suggestie van het KVP-Kamerlid Hermes wilde hij niet overnemen want zo zei hij „Door teveel openheid gaat het veld al discussiërend ten onder".

Het lager beroepsonderwijs moet verbeterd worden en scholengemeenschappen in deze sectoren zijn aan te bevelen, aldus het VVD VVD-kamerlid Ginjaar-Maas. Zij vroeg de aandacht van de minister ook voor de meisjes, omdat deze nogal eens worden vergeten.

De meeste kamerleden voelden niet voor een verdere uitbreiding op dit moment van de partiële leerplicht.

Ds. Abma (SGP) gaf de voorkeur aan een leerrecht boven een leerplicht. Naar zijn mening ontbreekt het nogal eens aan de motivatie tot de partiële leerplicht. Ook zijn velen bezorgd over de lesstof van diverse vormingsinstituten aldus het SGP-kamerlid.

Minister Van Kemenade was om budgettaire en onderwijskundige redenen niet van plan om in 1976 een uitbreiding van de leerplicht voor 17-jarigen te bewerkstelligen. Een arbeidsverbod van één dag per week vond hij niet acceptabel voor de werkende jongeren. Immers om te stellen 1 dag mag je niet werken en zoek het dan maar uit (ga b.v. maar vissen) zou niet getuigen van een wijs beleid.

Motie

Namens AR, CHU en KVP werd een motie ingediend waar later de PvdA zich ook achter schaarde. Uit deze motie blijkt dat de meerderheid van de Tweede kamer meer mogelijkheden tot experimenten bij het participerend leren wenst.

Duidelijk kwam naar voren dat een gedeelte van de nota meer uitgediept moet worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Onderwijsveld gaat ten onder aan discussie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken