Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wie is gedeelteiijlc
leerpliclitig?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wie is gedeelteiijlc leerpliclitig?

4 minuten leestijd

In de nota van de reg-ering: inzake ondervrijs- en arbeidsmaatreg^elen voor werkende jong-eren (1970) wordt een plan ontwikkeld voor een g^elijkwaardig'e onderwijssituatie voor alle jong-eren tot achttien jaar. Als eerste stap daartoe voor alle jong-eren beneden de achttien jaar werd per 1 augustus 1971 de volledige leerplicht van acht tot negen jaar verlengd. • Ben ik nog „gedeeltelijk" leerplichtig?

In aansluiting hierop werd de partiële (gedeeltelijke) leerplicht ingevoerd. Per 1 augustus 1975 vond opnieuw een verlenging van de volledige leerplicht plaats en kwam deze op tien jaar. Gelijktijdig werd de tweede dag partiële leerplicht ingevoerd voor het elfde jaar. Alleen voor dit elfde jaar geldt in het cursusjaar 1975-1976 een gedeeltelijke leerplicht.

Om te kunnen beoordelen of een jongere mag werken dienen twee vragen te worden gesteld, namelijk: # Heeft hij of zij aan de volledige

(10-jarige) leerplicht voldaan? • Is hij of zij 15 jaar of ouder?

Als deze twee vragen met NEEN worden beantwoord, dan geldt voor de betrokken jongere een arbeidsverbod. Van dit verbod kan met vergunning van het districtshoofd van de arbeidsinspectie worden afgeweken: a) voor kinderen die in het tiende leerjaar van de volledige leerplicht in plaats vaii volledig dagonderwijs gedurende twee dagen per week gedeeltelijk onderwijs moeten volgen en daartoe door de ouders ingeschreven worden bij een onderwijsinstituut. voor kinderen van 15 jaar en ouder voor wie een vrijstelling van de volledige leerplicht geldt. (Ook voor deze categorie zal in het algemeen een vergunning worden verleend voor arbeid gedurende drie dagen per week).

Arbeidskaart

Jongeren die de volledige leerplicht hebben vervuld en 15 jaar of ouder zijn mogen gaan werken. Zolang zij echter nog geen 18 jaar zijn moet de werkgever vOor hem een arbeidskaart hebben. Dit is een bewijs dat hij de jonge werknemer in dienst mag nemen. De kaart is te verkrijgen op het gemeentehuis van de plaats van inwoning.

De meeste jongeren beneden de 18 jaar zijn nog gedeeltelijk leerplichtig. Deze leerplicht sluit aan op de tienjarige volledige leerplicht. Vanaf 1 augustus 1975 zijn alle in Nederland woonachtige jongeren die in het elfde leerjaar géén volledig dagonderwijs volgen partieel leerplichtig. Over het algemeen betreft het hier zestien-jarigen. In het cursusjaar 1975-1976 moeten zij twee dagen per week een onderwijsinstituut bezoeken.

In het schooljaar ('75-'76) vallen in ieder geval jongeren die geboren zijn in de periode 1 oktober 1958 t/m 30 april 1959 onder de partiële leerplicht. Het is in dit schooljaar zelfs mogelijk dat een aantal 15- en 17-jarigen onder de leerplicht vallen, namelijk: • Jongeren geboren in mei t/m september 1958 kunnen nog 1 dag leerplichtig zijn. (bijv. als zij laat — als (bijna) 7-jarige naar school zijn gegaan) # Jongeren geboren in mei t/m september 1959 kunnen reeds gedeeltelijk leerplichtig zijn. (als zij vroeg — als 5- of net 6-jarige naar school zijn gegaan).

' De werkgever is niet verplicht er zorg voor te dragen dat de gedeeltelijk leerplichtigen bij een onderwijsinstituut worden ingeschreven, deze plicht berust bij de ouderjs!

Vrijgeven

Op grond van de arbeidswet mag de werkgever een partieel leerplichtige niet laten werken gedurende de cursusuren^ Dit verbod blijft ook gelden als de jongere de cursus verzuimt.

Voor deze genoemde leerplichtigen geldt dus over het algemeen een arbeidsovereenkomst van drie dagen per week. Een en ander houdt in dat de werkgever deze werknemers niet kan verplichten om, tijdens de. V9,kanties van het instituut waar zij onderwijs volgen, te komen werken op de dagen waarop zij anders onderwijs volgen. Zij mógen wel werken en daarom is het wel verstandig hierover van te voren een afspraak te maken.

Schoolvakanties

Voor scholieren die de volledige leerplicht nog niet hebben voltooid, maar wel 15 jaar of ouder zijn gelden de volgende bepalingen: # Zij mogen in de schoolvakanties arbeid

van lichte aard verrichten. # Verder heeft de Minister van sociale za

ken bij beschikking toegestaan: - het bezorgen van kranten buiten school

tijd (max. twee uur per dag) - het werken in winkels op zaterdag (max.

acht uur per dag) - het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden op zaterdag in inrichtingen voor ziekenverpleging en -verzorging en bejaardenverzorging (max. acht uur) • Had ik uitstel kunnen krijgen?

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 februari 1976

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Wie is gedeelteiijlc
leerpliclitig?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 februari 1976

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken