Bekijk het origineel

Roteb houdt Rotterdam al 100 jaar schoon

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Roteb houdt Rotterdam al 100 jaar schoon

Oudste actiegroep nog steeds actief

9 minuten leestijd

Vuilnis. Dat produceren we allemaal. De Rotterdammer zet maar liefst 300 kg vuilnis per jaar op de stoep. Dat kan daar natuurlijk niet blijven staan. Een keer per week komt de vuilniswagen dan ook door de straten om de plastic zakken met vuil op te halen. In Rotterdam houdt de ROTEB - naar alle waarschijnlijkheid de oudte actiegroep voor een leefbaarder stad -  zich bezig met het ophalen van vuil.

Dit jaar is het een eeuw geleden, dat de gemeentelijke reinigingsdienst werd opgericht. In vroeger tijden moesten de burgers het vuil zelf afvoeren naar vergaarbakken. In de tweede helft van de negentiende eeuw besloten vele gemeenten om het ophalen van huisvuil zelf ter hand te nemen. Het werk werd evenwel uitbesteed aan pachters, die het slechts ging om de winst. Alleen het hoogst noodzakelijke werd door deze aannemers uitgevoerd.

 Op 1 juni 1876 werd door de gemeente Rotterdam het reinigingswerk in eigen beheer genomen. Aanvankelijk werd het opgehaalde vuil gecomposteerd, doch tengevolge van de invoering van de kunstmest verdween de behoefte aan deze stoffen.

Beltterreinen

Men ging dan ook al snel over op het storten van huisvuil op beltterreinen. Deze methode bleek al spoedig een minder goede oplossing. Er kwamen veel klachten over stank. Door broei ontstond er meer dan eens brand en het grondwater in dè buurt van de „vuilnishopen" werd grondig bedorven. Men moest uitzien naar een betere manier om het vuil kwijt te raken.

 In de jaren vijftig werden er al studies gemaakt voor een nieuwe vuilverbranding. Ook werd overwogen om toch maar weer tot het composteren van het vuil over te gaan. In 1956 werd de knoop doorgehakt. Er moest een installatie komen voor het verbranden van vuil. Acht jaar later werd de vuilverbranding aan de Brielselaan in gebruik genomen. Er staan vier ovens opgesteld om het vuil te verbranden.

 Het vuil wordt met moderne vuilniswagens aangevoerd. Dat is in het kort de geschiedenis van de „R" in het woord ROTEB. Deze gemeentelijke instantie doet echter meer dan alleen het reinigen (in de ruimste zin des woords) van Rotterdam.

 Ontsmetting De ,,0" staat voor het woord ontsmetting. Vooral in het begin van deze eeuw heeft de ontsmettingsdienst een belangrijke bijdrage geleverd in de gezondheidszorg van de Maasstad. Het optreden bij epidemieën vergde de uiterste krachten van deze dienst.

Besmette personen moesten worden vervoerd. Huisraad en woningen werden ontsmet. Bovendien had de dienst een belangrijke taak in het desinfecteren van lijfgoederen van landverhuizers. Vooral tijdens en na de Eerste Wereldoorlog kreeg men te maken met grote aantallen vluchtelingen o.m. uit Polen.

Tegenwoordig houdt de Ontsmettingsdienst zich bezig met het verdelgen van ratten uit de woongebieden. Speciaal in oudere stadswijken wordt regelmatig huis aan huis gecontroleerd of er ratten aanwezig zijn. Met verdelgingsmiddelen (vergiftigde haverkorrels en vergiftigd brood) worden de ratten bestreden.

Een andere belangrijke taak is het desinfecteren van zeeschepen en gebouwen. Momenteel zijn er plannen om een nieuwe ontsmettingsdienst te bouwen' in de Spaanse polder.

We zijn nu gekomen aan de „T" van transportdienst. Deze dienst begon in 1919 met de aankoop en het verzorgen van alle gemeentelijke motorvoertuigen. Dit is nu nog het geval.

De „B" is de laatste letter. Het betekent bedrijfswerkplaatsen. Evenals de transportdienst is dit een tak, die weinig in de publiciteit komt. Toch verricht deze dienst bepaalde niet alledaagse taken. Zo worden er de uniformen en dienstkleren van de „ROTEB- mensen" vervaardigd en gerepareerd. Behalve het repareren van kleding is deze dienst ook gespecialiseerd in het repareren van gemeentelijke voertuigen (uitgezonderd het materieel van de RET).

Open huis

 Zijn er mensen die meer willen weten over de ROTEB en dan vooral over de „R", dan komt er voor hen een unieke gelegenheid op zaterdag 10 april a.s. Op die dag houdt de Reinigingsafdeling Brielselaan open huis.

 Als u zich ooit heeft afgevraagd, wat er met uw vuilniszak gebeurt als deze is opgehaald, dan moet u die zaterdag beslist vrij houden. Kijkjes achter alle schermen van de vuilverbranding zijn toegestaan, zodat men zich een goede indruk zal kunnen vormen van de manier waarop Rotterdam zijn jaarlijke hoeveelheid van 990.000 kubieke meter huisvuil verwerkt. Bijzondere onderdelen ter bezichtiging: de vuilverbranding, de stortschepen, de verkleiningsinstallatie, de vuilnisophaaldienst, de reinigingsvaartuigen voor o

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Roteb houdt Rotterdam al 100 jaar schoon

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken