Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Scheepsbouw krijgt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Scheepsbouw krijgt "Beleidscommissie''

Meer invloed overheid en vakbonden

5 minuten leestijd

DEN HAAG — In de in te stellen Beleidscommissie scheepsbouw zullen overheid en vakbeweging een pittige stem in het kapittel krijgen. Dit blijkt wel uit een voorstel voor taak en werkwijze van de commissie, dat minister Lubbers mede namens minister Boersma aan de scheepsbouworganisaties en de vakbonden heeft doen toekomen.

,,DoeI van de werkzaamheden van de voorgestelde Beleidscommissie scheepsbouw moet een gezonde, rendabele Nederlandse scheepsbouwindustrie zijn die met geavanceerde produkten zowel als produktietechnieken in de wereld goed kan concurreren. Uitgangspunt daarbij moet zijn het in zo groot mogelijke mate behouden van de werkgelegenheid in de scheepsbouwindustrie in Nederland", zo zeggen de ministers.

Op 5 april ontmoeten de drie partijen (werkgevers, werknemers en overheid) elkaar weer om over de problemen in de scheepsbouw te praten. Beide bewindslieden stellen voor na die bespreking over te gaan tot het gezamenlijk oprichten van de beleidscommissie. Zij hopen dat onder de leden van zowel de scheepsbouworganisaties als de vakbonden voldoende instemming voor de voorstellen kan worden gevonden. Dit om aan de werkzaamheden van de bedoelde commissie voldoende grondslag te geven.

De beleidscommissie, zo staat in de voorstellen van beide ministers, moet zich in de eerste plaats bezig gaan houden met de problematiek van de nieuwbouw, inclusief bepaalde bagger- en „offshore"-produkten. De zaak moet worden geplaatst in het kader van de totale scheepsbouw, waaronder reparatie en nauw aan de scheepsbouw verbonden bedrijvigheid, voorzover een en ander directe en belangrijke invloed heeft op de werkgelegenheid en de continuïteit. Ook de belangen van de toeleveringsindustrie moeten bij het werk van de commissie worden betrokken.

Bleidsplan
Verder moet de commissie, aldus de voorstellen van Lubbers en Boersma, een beleidsplan opstellen. Dit moet gebeuren op basis van een beknopte analyse van de situatie in de wereldscheepsbouw, te leveren door de Stichting Nederlandse scheepsbouwindustrie.

In dat beleidsplan worden volgens de voorstellen een aantal punten opgenomen, zoals de omvang van de noodzakelijke structurele capaciteitsvermindering van de Nederlandse scheepsbouw als geheel, de omvang van de overcapaciteit waarvoor in de eerstkomende jaren geen emplooi aanwezig is maar wel perspectief voor latere jaren en een basisplan voor de herstructurering, dat zoveê mogelijk is uitgesplitst naar onder meer zowel grootte en specialisatie van de betreffende werf als de regio.

Voor dat beleidsplan moet de commissie instemming hetben verkregen van de overheid en van de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties. Wanneer dit beleidsplan naar de mening van de commissie grotendeels is uitgevoerd, zal door de overheid en de betrokken organisaties moeten worden nagegaan wat er van de werkzaamheden terecht is gekomen. Met het oog hierop dient de commissie een sociale en een economische visie op lange termijn te ontwikkelen.

In dit geheel heeft de overheid tot taak bij te dragen tot verwezenlijking van zowel het doel — een renderende, tot concurrentie in staat zijnde geavanceerde scheepsbouw — als het uitgangspunt: optimale werkgelegenheid.

Korte termijn

De commissie heeft verder, zo stellen de bewindslieden voor, nadrukkelijk tot taak op zo kort mogelijke termijn concrete voorstellen te doen ten gunste van behoud van reeds nu bedreigde arbeidsplaatsen in de scheepsbouw.

„Het is daarom noodzakelijk", aldus Lubbers en Boersma, ,,dat meldingen vari-collectief ontslag aan vakorganisaties, één maand voor de indiening van de ontslagaanvrage, eveneens aan de' commissie ter advisering wordt voorgelegd. Bijzondere aandacht moet daarbij worden besteed aan de positie van werknemers van zogenaamde inleenbedrijven en onderaannemers.

Voor de uitvoering van het op te stellen beleidsplan moet de commissie een pakket beleidsmaatregelen gaan voorstellen, dat onder meer de volgende drie punten omvat:

• Capaciteitsafbouw en herstructurering.

• Marktafbakening en orderverdeling.

• Werkgelegenheid en sociale begeleiding.

Invloed overheid

De commissie moet daartoe wat wordt genoemd ,,passende overheidsmaatregelen" voorstellen. De commissie maakt verder met de overheid afspraken over de uitvoering van bepaalde beleidsmaatregelen. Daarbij komen ook aan de orde de aan overheidssteun te verbinden voorwaarden ter verwezenlijking van het beleidsplan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 maart 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Scheepsbouw krijgt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 maart 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken