Bekijk het origineel

Geen subsidie voor christelijke SBD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geen subsidie voor christelijke SBD

Alleen voor openbare algemene SBD in Overijssel

4 minuten leestijd

ZWOLLE — Provinciale Staten van Overijssel hebben gistermorgen besloten een subsidie van 500.000 gulden te verlenen aan de regionale algemene schoolbegeleidingsdiensten. Hiertegen werd vooral bezwaar gemaakt door de fracties van de SGP en GPV — en in een vorige vergadering ook door het SDF — omdat dit besluit inhoudt dat de protestants christelijke schoolbegeleidingsdiensten buiten deze subsidie regeling vallen.

In de maartvergadering van de staten was het voorstel van GS om de algemene schoolbegeleidingsdiensten met een aanloopsubsidie op weg te helpen aangehouden, nadat dit ook al in de februarivergadering was gebeurd. Toen kwam al een zekere schoolstrijd aan het daglicht. Het twistpunt was dat de subsidie alleen bestemd is voor de algemene regionale diensten en dat de protestants christelijke diensten hierbuiten vallen.

De heer P. Berkhout kwam daarop namens het CDF met een amendement waarin werd voorgesteld de voorwaarden regionaal en algemeen te schrappen. Hierdoor zouden ook de christelijJce SBD's subsidie kunnen krijgen. De uitslag was toen 28 tegen 28, waarbij twee voorstanders van het voorstel van het college van GS, evenals één SDF-afgevaardigde ontbraken.

Ingetrokken
Gistermorgen nam de heer Berkhout het amendement terug. Als redenen hiervoor werd aangevoerd dat een aannemen van het amendement een ernstige vertraging zou opleveren en dat de reeds funktionerende diensten, die in hun begroting rekening hebben gehouden met een provinciale bijdrage, in ernstige financiële moeilijkheden zouden komen. (Dit was onder, meer naar aanleiding van een brief aan provinciale staten waarin de schoolbegeleidingsdienst „Midden-Twente" zich zeer ongerust toonde over een eventuele aanname van het amendement). Verder stelde de heer Berkhout de voorwaarde dat wanneer zou blijken dat ook niet algemene diensten door het Rijk zouden worden gesubsidieerd, dat dan het provinciaal beleid zal worden aangepast. Door gedeputeerde Smit werd toegezegd dat wanneer het ministeriële beleid zich zou wijzigen GS ook subsidie' aan de bijzondere diensten zou toekennen.

Oprichting

Deze toezegging vond de SGP bij monde van de heer K. Meuleman te weinig. De heer Meuleman: „Wij zijn voor susidiëring van schoolbegeleidingsdiensten, maar dan zowel voor bijzondere als, voor de algemene diensten. Het gaat immers om onze kinderen; dat we die op kunnen voeden in de vreze Gods". Hij wees hierbij ook op de in oprichting zijnde „Stichting Protestants Christelijke Schoolbegeleidingsdienst" te Zwolle (omvattende de gemeenten Kampen, IJsselmuiden, Hasselt, Genemuiden, Urk, Staphorst, Hattem,.Rijssen en Zutphen) die samen met de reeds bestaande ,.Stichting Noord-West Veluwe" tracht te komen tot een zogenaamde protestant-christelijke gedecentraliseerde schoolbegeleidingsdienst met als hoofdkern de Noord-West Veluwe en mede als werkgebied de regio Noord-West Overijssel. Ook noemde hij het Gereformeerd Pedagogisch Centrum (van het landelijk verband van Gereformeerd Vrijgemaakte scholen) dat ook in de provincie Overijssel wil gaan werken en hiervoor een subsidieaanvraag heeft ingediend.

De heer Meuleman werd derste md door de heer J.'lHeyering (GPV) die vond dat dat het uitsluiten van de bijzondere scholen tegen de gelijkstelling van het onderwijs (volgens de grondwet) is. De GPV-er pleitte — evenals de heer Meuleman — voor het toekennen 'an een bedrag per leerling in plaats an per inwoner.

Het college deed geen enkele verdere oezegging aan de christelijke fracties. Tegen het voorstel stemden dan ook de SGP, het GPV en drie leden van de CDF.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Geen subsidie voor christelijke SBD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken