Bekijk het origineel

Geref. Kerken Vrijgemaakt groeien iets langzamer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geref. Kerken Vrijgemaakt groeien iets langzamer

HANDBOEK 1976 ZOJUIST VERSCHENEN

4 minuten leestijd

„Voor de eerste keer na haar Vrijmaking in 1944 wenden de Gereformeerde Kerken in Nederland - door middel van haar te Kampen bijeengekomen synode - zich tot u, regering en volksvertegenwoordiging. De synode is van overtuiging dat, wanneer zij nu nog zou zwijgen, dit haar later als schuldige nalatigheid zou kunnen worden aangerekend." Aldus een van de zinsneden waarmee prof. J. Kamphuis uit Kampen herinnert aan de activiteiten - hier in verband met de bededag voor de toenemende wetteloosheid die werd uitgeschreven - van de generale synode der Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Hij doet dat in het jaaroverzicht Van het zojuist uitgekomen „Handboek 1976."

Bepaald opzienbarende gebeurtenissen hebben deze kerken niet getroffen. Wel zal het jaar 1975 „in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland geboekstaafd blijven als synode-jaar", aldus de Kamper hoogleraar die tevens de redactie voert van het telkenjare uitkomende handboek.

Aan die synode besteedt dan ook prof. Kamphuis het grootste aantal bladzijden in zijn jaaroverzicht. Niettemin haalt hij met instemming Bavinck aan door te citeren: „De synode zij niet op uitbreiding maar op zo weinig mogelijke uitoefening van haar macht en gezag bedacht. Haar doel zij de zelfstandigheid der gemeenten. Zij make zichzelf hoe langer zo meer ontbeerlijk. Daardoor zal ze, tot handelen geroepen, juist haar gezag bevestigen, haar zedelijke kracht verhogen, en te rijker zegen verspreiden."

In de lijn van het verslag van de werkzaamheden der synode vallen enkele zaken toch wel op. Daardoor is dit handboek dan toch niet alleen de telkens terugkerende verzameling adressen, wetenswaardigheden over kerken, predikanten, deputaatschappen, verenigingen, zending, jeugd en garnizoenskerken.

Zonder subsidie

Zo wordt vermeld dat voor de nieuwbouw van de Theologische Hogeschool (voor bibliotheek, studiezalen, archief enz.) terwille van „de volledige zeggenschap der kerken" over aard en inrichting van de opleiding tot de dienst des Woords geen enkele poging gedaan werd op enigerlei wijze overheidssubsidie te ontvangen. Wat evengoed de aandacht trekt is de massale opkomst die er nog is voor de schooldagen. Zo wordt terloops opgemerkt dat „dit jaar voor het eerst nog maar één tent nodig was naast de 9 andere gebouwen om de vele duizenden op de schooldag te ontmoeten." Dat kwam dan omdat de Nieuwe Kerk weer ter beschikking stond.

Een van de andere opvallende uitspraken in het jaaroverzicht - wij doen maar een greep om het kerkelijke leven van de Vrijgemaakten wat duidelijk te krijgen - is de sympathie van prof. Kamphuis voor de tijdens de meermalen genoemde synode gereedgekomen proefbundel psalmen en gezangen. We staan - zegt hij - met deze proefbundel ongetwijfeld in een isolement en voorshands heeft onze berijming het terrein nog niet. Toch mag de hoop niet ongegrond zijn - vooral vanwege het evenwichtige karakter van deze berijming dat deze bundel op den duur ook buiten onze kerken aandacht zal krijgen. Aldus de Kamper Hoogleraar.

Militairen

Een andere voor Kamphuis verontrustende tendens wordt gesignaleerd bij de dienstplichtigen. Slechts 160 van 385 aangezochte militairenwerktenmee aan een enquête. Totaal 28 procent komt in aanraking met drugs, 75 procent wordt geconfronteerd met pornografie, 13 procent neemt geen Bijbel of dagboek mee in dienst. En van degenen die het wel doen leest nog maar 55 procent in de Bijbel. Ook onder onze jongens zijn er die lid van de  VVDM zijn, aldus nog steeds de schrijver van het jaaroverzicht. Zo is er weinig reden om te roemen, meent prof. Kamphuis.

Natuurlijk komen ook oecumene binnenlands en buitenlands - evangelisatie, kerkbouw, kerkorde enz. aan de orde. Behalve het genoemde interesseert ons echter nog de statistiek.

Statistiek

Het aantal zielen van de Vrijgemaakte kerken nam toe met 1481 in 1975; dat is een geringere groei dan in 1974. Daarmee is het getal 92065 bereikt. Er zijn 262 kerken met 172 predikanten en niet minder dan 110 vacatures. Het aantal kerken is in het jaar 1975 verminderd met 2, het aantal predikanten is toegenomen met 3. Het aantal vacatures is teruggelopen van 116 naar 110 met 6 vacatures.

Het valt bij het overzicht van overgekomen en onttrokken leden op dat een betrekkelijk groot aantal overkomsten uit de Gereformeerde Kerken synodaal genoteerd staat. Het enige driecijferige getal in deze kolommen is dat wat hierop betrekking heeft: 250 zielen.

Het handboek kreeg van uitgever Oosterbaan & Le Cointre te Goes de gebruikelijke nette uitvoering. De prijs van het ongeveer 265 pagina's tellende boekje is ƒ 8,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Geref. Kerken Vrijgemaakt groeien iets langzamer

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken