Bekijk het origineel

Klachten over tekst van eindexamen Ned. op Mavo

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Klachten over tekst van eindexamen Ned. op Mavo

Christus' kruisiging en milieu

3 minuten leestijd

Het lijkt erop, dat er dit jaar bij de eindexamens der voortgezette scholen veel meer problemen zijn dan vorige jaren, het regent tenminste klachten over te moeilijke teksten (Latijn), God onterende teksten (Nederlands) en eenzijdig gekozen materiaal.

Zo heeft ook de directie van de Chr. Mavo-school zich beklaagd bij de commissie voor de vaststelling der schriftelijke eindexamens van VWO, Havo en Mavo. Het gaat hierbij over de tekst van het Nederlands voor Mavo-4 kandidaten. Het betreft een stuk van de vroegere ,,provo" en ex-wethouder van Amsterdam, Roel van Duyn, die binnenkort ook aftreedt als PPR-raadslid.

De directie van de Mavo schrijft hierover o.m.:

„Onze bezwaren richten zich niet tegen de moeilijkheidsgraad, de vragen e.d., maar wel tegen de tekst zelf. Op zichzelf genomen zijn wij overtuigd van de ernst van het milieuvraagstuk zoals dat in onze samenleving aanwezig is, daar de mens de opdracht heeft de schepping te bouwen en te bewaren en dit is een opdracht die niet door schepselen, maar door de Schepper Zelf is gegeven.

Wat ons wel in onze diepste overtuiging heeft getroffen is het feit dat de kruisiging van Christus op een lijn gesteld wordt met de bewaring van het biologisch evenwicht in de natuur. Want hoe groot de problemen ook mogen zijn t.a.v. dit laatste, het is een grove vorm van miskenning van het lijden en sterven van Christus als Middelaar om dit daarmee zelfs maar te vergelijken. Het geheel unieke van Christus' kruisiging wordt hiermee omlaag gehaald en in het horizontale vlak getrokken.

Wij menen daarom te mogen en te moeten stellen dat deze tekst om principiële redenen onaanvaardbaar is wat de inhoud betreft en om die reden tekenen wij een scherp protest aan tegen dergelijke examenstof. Welke eisen aan examenstof ook gesteld mogen worden, het mag zeker niet kwetsend zijn voor iemands diepste gevoelens.

Hoewel uit bovenstaande duidelijk is dat onze bezwaren in de allereerste plaats de inhoud van de tekst betreffen, willen we tevens onze bezwaren kenbaar maken t.a.v. de keuze van de schrijver. Wij achten het nl. onverantwoord om als examenstof een tekst te kiezen van iemand die in onze samenleving een extreme politieke richting vertegenwoordigt. Daarmee wordt ten onrechtdeze persoon, maar meer nog zijn opvattingen, naar voren gehaald, wat wij voor een examen onaanvaardbaar achten".

In de Tweede kamer worden over dezelfde eindexamenopgave vragen ge- steld door de fractievoorzitters van de SGP en het GPV, ds. H. G. Abma en de heer P. Jongeling. Red.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Klachten over tekst van eindexamen Ned. op Mavo

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken