Bekijk het origineel

Veel CDA-kiezers links-minded''

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Veel CDA-kiezers links-minded''

Prof. dr, A. C. Drogendijk

5 minuten leestijd

De uitslag van de enquête van het Nipo (Ned. instituut voor peiling van de publieke opinie) betreffende het standpunt van de Nederlandse kiezers t.a.v. het CDA (Christen-Democratisch Appel), aldus prof. dr. A. C. Drogedijk, is om meer dan één reden interessant.

In de eerste plaats hierom dat kennelijk zeer velen, die niet tot de confessionele kiezers gerekend kunnen worden, niettemin de bundeling van resp. KVP, ARP en CHU in het CDA een goede zaak vinden.

Belangrijker is echter het feit dat bij de confessionele kiezers zelf het CDA zo'n grote aanhang heeft. Ruim driekwart van deze kiezers is het met de vorming van eeh CDA eens. Met name is deze grote aanhang (82%) verwonderlijk bij de ARP, omdat daar niet alleen de grootste weerstand tegen het CDA wordt gevonden, maar bovendien zoveel topmensen onder de tegenstanders zich bevinden (zij het dan vooral tegen de vorming van één lijst). Het wil mij voorkomen dat uit deze standpuntbepalingen twee belangrijke conclusies  getrokken kunnen worden.

Conclusies

De eerste gevolgtrekking is deze dat de bezwaren, zoals die door drs. A. Schouten (voorheen lid van de ARP-Tweede-Kamerfractie) tegen het CDA zijn ontwikkeld, te weten het bezwaar dat het CDA tegelijk een gesloten beginselpartij en een open programpartij wil zijn (hetgeen een onmogelijk- . heid is), bij de doorsneekiezer niet aanslaat.

Eveneens laat hen blijkbaar Siberisch koud de gevolgtrekking van Schouten uit zoeven genoemde tweespaltigheid, namelijk dat dit laatste de ineenstorting van het CDA zal veroorzaken, omdat een in zichzelf verdeeld huis geen Stand kan houden.

Ook volgt hieruit dat, althans de ARP-kiezers, ook niet de vrees van de heer Aantjes delen, geuit op de AR-Partijraad van 10 april jl. De fractieleider van de ARP en de weede Kamer zei toen, dat zijn zorgen met het CDA verder reiken dan tot 1977; hij vreesde dat het CDA daarna uiteen zou spatten en er dan volgens de Roscam- Abbing formule een „linkse" en een „rechtse" christelijke partij zal ontstaan.

Een tweede belangrijke gevolgtrekking uit de Nipo-enquete te trekken is de volgende. Diverse topfiguren uit KVP en ARP hebben zich bij herhaling uitgesproken voor een blijvende samenwerking met de PvdA. De verkiezingsleuze leuze „zet meer CDA-ers naast Den Uyl" is op diverse wijzen vertaald en herhaald. De ARP — althans velen in de ARP — gaat zelfs zover, dat ze reeds vóór de verkiezingen een voorkeur willen uitspreken voor het samengaan met de socialisten en een nieuw kabinet. Welnu, kennelijk is dit voor de meeste kiezers geen enkel bezwaar om de KVP of de ARP te blijven steunen. Of anders gezegd, uit de Nipo-enquete raofet helaas geconcludeerd worden, dat een groot deel van de confessionele kiezers „links-minded" is en niets voelt voor een ombuiging van de politieke koers in rechtsere richting. Een even berekenende als teleurstellende ontwikkeling.

Samenvattend komt het dus hier op neer dat zeer vele kiezers uit confessionele kringen, hetzij uit- vrees voor partijscheuring, hetzij uit afkeer van splinterpartijen, hetzij uit gebrek aan kennis van de feiten, hetzij uit óhverschrlligheid voor de reformatorische beginselen, hetzij uit het volstrekt onbelangrijk achten van de'gevaarlijke visie op het Evangelie 'van de voorgedragen kandidaten, etc. voor een CDA zijn, hoe vaag de grondslag ook moge zijn en hoe het programma er straks ook uit zal zien.

Hoewel wij dus niet optimistisch zijn over het verloop van de verkiezingen in 1977, bestaat altijd de mogelijkheid dat de werkelijkheid straks anders uitpakt. Het zou overigens niet de eerste keer in ,,de geschiedenis zijn dat een enquête foutieve voorspellingen opleverde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Veel CDA-kiezers links-minded''

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken