Bekijk het origineel

Frans plan moet UNCTAD redden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Frans plan moet UNCTAD redden

Laatste week in Nairobi

5 minuten leestijd

NAIROBI — In Nairobi, waar de Vierde Wereldhandelsconferentie (UNCTAD 4) straks haar vierde week ingaat, gaat het gerucht, dat de Nederlandse houding tegenover het geïntegreerde grondstoffenplan van dë gezamenlijke ontwikkelingslanden harder is geworden na het overleg, dat minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking enige dagen geleden heeft gevoerd met zijn Franse collega Fourcade.

Met „harder" bedoelt men, dat Nederland niet langer zou staan op aanvaarding van dit plan in de vorm, zoals de ontwikkelingslanden dat in hun verklaring van Manilla hebben voorgesteld. Nederland zou zich dichter bij het Franse plan opstellen. De Franse minister Fourcade heeft in de eerste week van de conferentie voorgesteld afzonderlijke overeenkomsten voor individuele grondstoffen te sluiten, voor iedere grondstof een fonds voor de financiering van een buffervoorraad te vormen en vervolgens deze fondsen samen te voegen tot een centraal fonds.

Centralefonds

Dit centrale fonds zou dan dus niet meer zijn dan de optelsom van de afzonderlijke het Nederlandse standpunt, zoals dat vrijdag door de ambtelijke delegatie te Nairobi werd uiteengezet, is echter, dat er eerst een centraal fonds moet komen, dat de sluiting van grondstoffenovereenkomsten moet stimuleren, ook voor die grondstoffen, waarvoor de westerse landen weinig of geen belangstelling hebben.

Met belangstelling wordt de komst van minister Pronk in Nairobi tegemoet gezien. Gehoopt wordt, dat hij dan nadere opheldering over het Nederlandse standpunt zal geven. Overigens werd eerder deze week door de Nederlandse delegatie medegedeeld, dat getracht wordt binnen de EEG het Franse voorstel en het plan van de ontwikkelingslanden, waarmee Nederland akkoord gaat, in elkaar te vlechten. Over de rede van minister Lubbers van Economische Zaken, de vorige week gehouden, is in Nairobi al de opmerking gemaakt, dat hiermee een glimp van een compromis blijkt, waarmee dan de op Nederland gevestigde hoop van de Derde Wereld de bodem zou zijn ingeslagen.

Een en ander is gezegd in een speciaal UNCTAD-blad, uitgegeven door de International Council of Voluntary Agencies, een groepering van idealistische particuliere organisaties, die de belangen van de Derde Wereld willen dienen.

Weinig

De onenigheid binnen de groep der industrielanden heeft, verhinderd dat de öntwerp-resolutie inzake (overigens vrijblijvende) onderhandelingen over een Gemeenschappelijk Fonds en over een agenda voor onderhandelingen over grondstoffenovereenkomsten tot stand is gekomen. Dit betekent, dat er nu, na drie weken Nairobi, nog in het geheel niets is bereikt. Nederland heeft voorgesteld in november met die (vrijblijvende) onderhandelingen te beginnen, maar daarop is nog niet gereageerd.

De Nederlandse delegatie vindt overigens, dat er geen sprake is van een crisissfeer. Er is minder spanning dan gewoonlijk bij het ingaan van de laatste week van een dergelijke internationale conferentie, vindt zij. Er moeten knopen worden doorgehakt en dat kunnen de ministers, die de volgende week weer in Nairobi zullen zijn, beter doen dan de ambtenaren, aldus de ambtelijke leider van de Nederlandse delegatie, mr. F. J. C. Klinkenbergh, hoofd van de directie Economische Samenwerking met Ontwikkelingslanden van het ministerie van Economische Zaken.

Eigen belang

Binnen de groep der ontwikkehngslanden heerst ook geen eenheid van visie en deze week dreigde een gemeenschappelijk front uiteen te vallen, toen een aantal landen, te weten Brazilië, Columbia en Chili, te kennen gaven, dat zij eigenlijk niets zagen in het geïntegreerde grondstoffenplan. Zij zijn door de andere landen vervolgens bepraat zich ter wille van de eenheid weer in het gelid te voegen. Bij Brazilië en Columbia speelt het hoge peil van de koffieprijs een rol. Deze landen vrezen, dat zij er bij een centrale regulering van de grondstoffenmarkten op achteruit zullen gaan. De voorgestelde grondstoffenovereenkomsten kennen namelijk een ingrijpen in de markt als de prijzen sterk stijgen, zoals al geruime tijd met de koffieprijzen het geval is.

Sovjetblok

Inmiddels hebben nog enige landen (Kenia, Venezuela, Algerije en Joegoslavië) bijdragen toegezegd tot het gemeenschappelijk fonds. De bijdrage van Joegoslavië is 30 miljoen dollar. Joegoslavië onderscheidt zich sterk van de landen van het Sowjetblok en China, die in het geheel niets willen doen voor de ontwikkelingslanden. Zij hebben daardoor veel wrevel gewekt bij de ontwikkelingslanden, die vinden dat ook de geïndustrialiseerde landen van het Sowjetblok verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling der arme landen. Wrevel en teleurstelling heerst er ook over de houding van landen als West-Duitsland, Engeland en de VS. West-Duitsland zou zich moeten schamen, heeft de coördinator van de ,,Groep van 77" (de ontwikkelingslanden), ambassadeur Henry Walker van Jamaica gezegd.

Aan minister Pronk, die zoals gezegd in Nairobi wordt verwacht, zal worden voorgesteld in Nederland een schuldenconferentie te houden. Dit is van de zijde van de Indiase delegatie in Nairobi meegedeeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Frans plan moet UNCTAD redden

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken