Bekijk het origineel

Economische malaise en guerrilla teisteren Birma

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Economische malaise en guerrilla teisteren Birma

Versterkte communistische invloed

8 minuten leestijd

RANGOON — De uitbreiding: van de communistische gfuerrilla en de snel stvji^ende prezen hebben de Birmaanse leiders in een kritieke positie g-ebracht. In de komende maanden, die aan de moesson voorafg^aan, zal de regrering: voor enkele uiterst moeilijke interne en militaire problemen zijn gfeplaatst.

Veertien jaar na de machtsovername van president Ne Win wordt deze man geconfronteerd met een steeds sterkere druk van de bevolking op zijn langzaam en geduldig opgebouwde maatschappijstructuur. De belangrijkste oorzaken zijn de sterk gestegen kosten van het levensonderhoud eii de steeds merkbaarder invloed van de Birmaanse communisten, die militair actief zijn in de buurt van de Chinese grens. De president beschouwt de situatie echter nog niet als alarmerend en liet een wekenlange reis naar Zwitserland gewoon doorgaan.

Economie

 De recente parlementaire begrotingsbehandeling geeft enige hoop op de indamming van de economische crisis die het land teistert. Belastinghervormingen die een verhoogde inkomstenbelasting inhouden, werden door de Birmanen niet met hetzelfde enthousiasme ontvangen als bij de vertegenwoordigers van de Wereldbank. De nieuwe belastingmaatregelen moeten het bedrijfsleven, dat voor 90% van 's lands inkomsten zorgt, verlichten, de tekorten terugbrengen en vooral de inflatie een halt toeroepen. Momenteel zijn er 5 miljard kyats in omloop tegen 2 miljard vijf jaar geleden (de kyasts vormen de Birmaanse valuta). Deze situatie vindt haar weersliag op de handel met het buitenland die officieel geheel in handen van de staat is. Een groot deel van ingevoerde essentiële produkten komt echter via smokkelwegen het land binnen. Deze markt naast de officiële markt heeft dermate vormen aangenomen dat ze de inflatie aanwakkert die een ernstige weerslag heeft op de binnenlandse markt.

Prijscontrole en maatregelen tegen de zwarte markt zijn tot op heden zonder succes gebleven en de Birmaanse leiders koesteren omtrent deze zaken weinig illusies. De prijzen van het levensonderhoud zijn sinds 1973 verviervoudigd, terwijl de lonen nauwelijks gestegen zijn. De maandlonen van de arbeiders zijn slechts toereikend voor de aankoop van de helft van de meest noodzakelijke levensbehoeften en dekken bijvoorbeeld slechts de aankoop van 4 kilo suiker en 30 kilo rijst! In de grote steden komen de massa's tegen deze onhoudbare situatie in opstand.

Onlusten

De regering kan voorbereid zijn op een herhaling van de onlusten zoals die in juni 1974 plaatshadden. Toen werd allerwegen gestaakt, rijstopslagplaatsen werden geplunderd en in de grote steden braken opstanden uit. De studenten hebben ondanks dat zij geheel van het regime van Ne Win afhankelijk zijn, niet gesaagd om de bevolking tot opstand op te ruien. De regering nam maatregelen en stuurde alle studenten naar huis. Deze maatregel die twee jaar geledden werd genomen heeft echter het logisch gevolg dat Birma in de al of niet nabije toekomst zonder een gedegen kader komt te zitten.

Nieuwe ongeregeldheden zullen het leger voor de ondankbare taak stellen de openbare orde te herstellen, terwijl, de huidige rebellie al genoeg werk met zich meebrengt. De „afvoering" van legeraanvoerder generaal Tin Oo wiens opmerkelijke verwijdering onrust onder de troepen veroorzaakte, heeft niets aan de situatie veranderd. Niettemin blijven de „gesettelde" officieren achter Ne Win staan. Zij blijven de president als hun geestelijke vader beschouwen die hen het leger binnenhaalde en promotie verzekerde. Als ruggegraat van het bewind is het leger actief op alle fronten. De vele taken die het momenteel vervult bestaan uit :.actie tegen de zwarte markt, het onderdrukken van de rebellie aan de grenzen en piraterij, het wegzenden van buitenlandse vissersboten en het handhaven van de orde.

Guerrilla-opleving

De zogenaamde guerrilla van de rechtervleugel die in Thailand gebaseerd is verwoest de economie door de zwarte marktvorming in het zuiden van het land te beschermen. Ondanks dat deze groepering zich van tijd tot tijd manifesteert in het laten exploderen van granaten in de hoofdstad Rangoon heeft ze niet de sympathie van de Birmaanse bevolking, waarvan ze in feite de eerste vijand is. De Birmaanse autoriteiten maken zich niet druk over deze activiteiten.

Verplaatsing

De guerrilla-activiteiten van de communisten in de provincie Shan verontrust de regering echter des te meer. Het leger heeft de communisten in ieder geval verdreven uit de onmiddellijke nabijheid van de hoofdstad. De communisten geven echter steeds sterkere bewijzen van aanwezigheid in districten, die tot nu toe „slechts" onveilig gemaakt werden door nationalistische bewegingen. Ook in het zuiden van Birma zijn de communistische guerrilla's sinds korte tijd actief.

De troepen die aan de Chinese grens gestationeerd zijn hebben hun invloed reeds tot gebieden ten westen van de Salweinrivier uitgebreid. De steden staan onder controle van het Birmaanse leger die echter geen totale uitbanning van communistische infiltratie kunnen waarborgen. Sinds de communisten de beschikking hebben is veiligheid voor de gewone man geen gemeengoed meer. Om de communistische agitatie een halt toe te roepen moet Ne Win in het buitenland wapenaankopen doen. Hij kan in dezen echter geen beroep doen op de Amerikanen of de Russen.

Geen vijand

 De president zegt geen vijand van de communisten t e zijn. Hij is echter verplicht strijd te leveren tegen de communistische landgenoten die georiënteerd zijn op Peking. Hij realiseert zich ook na zijn bezoek aan China, dat de Chinées-Birmaanse vriendschap niet verder gaat dan contacten op ambassadeursniveau. De communistische guerrilla schept voor Ne Win grote problemen. De president schijnt zich thans te realiseren dat beslissingen in Peking genomen dienen te worden en niet op het slagveld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Economische malaise en guerrilla teisteren Birma

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken