Bekijk het origineel

Radio-actieve stoffen moeten opgespoord

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Radio-actieve stoffen moeten opgespoord

Nationaal symposium milieu-hygiëne

5 minuten leestijd

WAGENINGEN — Met het stellen van hygiënische eisen aan drinktvatei levensmiddelen en inademingslucht alleen komt men er niet meer. De bronnen en grondstoffen waaruit deze voor het leven van mens, plant en dier onontbeerlijke bouwstenen voortkomen of worden opgebouwd, zijn hygiënisch onbetrouwbaar geworden.

De besmetting van water, bodem en lucht maakt dat overblijfselen van zware metalen, radio-actieve stoffen, bestrijdingsmiddelen en andere chemische producten, onafwendbaar in levensmiddelen, drinkwater en inademingslucht voorkomen, zonder dat de producenten van deze noodzakelijke levensbehoeften hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Ons controle- systeem moet met belangrijke strategische punten in milieu — bodem, water en lucht — worden uitgebreid om de bestaande situatie te kunnen beheersen en dreigende gevaren te herkennen.

Dit zei maandag in Wageningen dr. J. Spaander, voorzitter van de Landelijke stuurgroep onderzoek milieuhygiëne, bij het begin van het eerste Nationale symposium milieu-hygiëne, dat op verzoek van de landelijke stuurgroep is georganiseerd door de Landbouwschool in Wageningen. Het symposium duurt tot ert met woensdag. Ongeveer 400 wetenschappelijke onderzoekers nemen aan de bijeenkomst deel. De Landelijke stuurgroep werd eind 1974 ingesteld door de ministers Vorrink (Milieuhygiëne) en Trip (Wetenschapsbeleid). Minister Vorrink verrichtte de officiële opening van het symposium.

Spoed

 Volgens dr. Spaander vormt de moderne milieu-hygiëne in de strategie van de gezondheidsbescherming een zeer belangrijk en essentieel onderdeel. Het gehele daarmee verbonden scala van op de hygiëne gerichte activiteiten zoals, herkennen, opsporen, bestrijden en voorkomen van de oorzaken, die het leven en de gezondheid van mens, plant  en dier bedreigen of verstoren, zal z( spoedig mogelijk op gang moeten worden gebracht.

Hij wees hierbij op de besmetting van de bio-sfeer met radio-actieve stoffen tengevolge van de atoomproeven in de stratosfeer in de zestiger jaren. „Het is een hygiënische noodzaak dat drinkwater en levensmiddelen geen radio-actieve (dat wil zeggen kankerverwekkende stoffen bevatten.

Deze eis kan echter onmogelijk worden gehandhaafd, wanneer het milieu met deze giftige, langlevende, in het levende organisme accumulerende stoffen zijn besmet", aldus dr. Spaander, in het dagelijks leven directeur- generaal bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven.

 Opsporingsonderzoek

 Naar zijn mening is het in deze situatie resoluut noodzakelijk „dat een opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd naar deze levensgevaarlijke radio-actieve stoffen op strategische punten in de voedselketen en bij planten en dieren. Ter voorkoming van toeneming van dit gevaar is het noodzakelijk de besmetting door verdere verspreiding op grote schaal van radio-actieve stoffen te stoppen. Dit vereist bij kernbomproeven milieu-hygiënische maatregelen op wereldniveau, maar geldt ook voor lozing van radio-actief afval bij de vreedzame toepassing van kernenergie en radio-actieve stoffen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 24 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Radio-actieve stoffen moeten opgespoord

Bekijk de hele uitgave van maandag 24 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken