Bekijk het origineel

IJsselmuiden steunt christeUjk SBD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

IJsselmuiden steunt christeUjk SBD

PvdA had grote bezwaren

4 minuten leestijd

 IJSSELMUIDEN — Met een duidelijke meerderheid heeft de gemeenteraad zich gisteravond uitgesproken voor subsidiëring van een prot.cbr. SBD (schoolbegeleidingsdienst). Een voorstel van b. en w. om zich biervoor in principe uit te spreken, werd met 11 tegen 3 stemmen aanvaard. Over de hoogte van de toe te kennen subsidie zal naderhand alsnog een beslissing worden genomen.

In een toelichting op het desbetreffende voorstel schreven b. en w. dat uit een telling is gebleken dat 80 procent van de leerlingen van de plaatselijke kleuter- en basisscholen geen gebruik maken van de algemene SBD te Zwolle.

Wel was inmiddels gebleken dat alle prot.chr. scholen in de gemeente wensen deel te nemen aan de stichting prot.chr. SBD te Zwolle in oprichting. In een door het college van b. en w. ontvangen brief van deze stichting wordt medegedeeld dat het in de bedoeling ligt te gaan samenwerken met de op 6 april jl. opgerichte prot.chr. SBD Noordwest-Veluwe. Hierbij gaan de gedachte uit naar een zogenaamde gedecentraliseerde dienst met de Noordwest-Veluwe als hoofdkern en de regio Noordwest-Overijssel mede als werkgebied. In het totale gebied kan men rekenen op 255 besturen van bijzondere scholen, samen vertegenwoordigende 38.669 leerlingen. Verder wordt in de brief gevraagd of de gemeente bij het opstellen van de begroting 1977 rekening wil houden met een subsidie voor de schoolbegeleidingsdienst, waarbij gedacht wordt aan een bedrag per leerling.

Bezwaren

Tijdens de discussie over het voorstel werden vooral van de zijde van de PvdA onoverkomenlijke bezwaren aangevoerd. Volgens de heer Van Dieren (PvdA) ging het voorstel van b. en w. lijnrecht in tegen een enkele dagen geleden door de Provinciale Staten van Overijssel genomen besluit. Ook ging het de heer Van Dieren duidelijk te ver, om een stichting van nauwelijlos zes weken oud nu al subsidie toe te kennen.

Wethouder Schuur (CHU) vond het een kwalijke zaak dat de huidige minister van onderwijs blijkbaar regeert op nota's in plaats van wetten. Ook het door de heer Van Dieren aangehaalde besluit van de Provinciale Staten, waarbij PvdA samen met VVD en Christendemocraten zich uitspreken voor subsidiëring en van algemene SBD's, was volgens de heer Schuur gegrond op een nota welke nog niet door het parlement was behandeld. Verder wees de heer Schuur erop, dat de CDF-Statenfractie die eerst had voorgestemd, nadat was toegezegd dat indien de overheid de mogelijkheid openlaat ook bijzondere schoolbegeleidingsdiensten zullen worden gesubsidieerd.

Subsidie

De heer Meuleman (SGP) benadrukte dat de moeilijkheid voornamelijk lag in de wijze van subsidiëring: of per gemeente of per leeriing. Omdat de overheid over de getalsnormen en over de wijze van subsidiëring nog geen definitieve beslissing heeft genomen, sloot spreker de mogelijkheid niet uit dat ook een niet algemene dienst door de overheid zal worden gesubsidieerd.

Tenslotte wees de heer Meuleman op de belangrijkheid van een prot.chr. SBD. Hierbij zei spreker onder andere dat het in dezen niet gaat om een schoolarts of inspecteur, maar om de begeleiding van het onderwijs in zijn totaliteit. Hiervoor draagt het door de ouders gekozen schoolbestuur de verantwoordelijkheid. Dit schoolbestuur is autonoom en heeft het recht om een algemene SBD niet te accepteren en te kiezeii 'Toreen bijzondere SBD.

Op grond van de in 1920 verkregen gelijkheid van openbaar en bijzonder onderwijs mag het schoolbestuur dan ook van de minister verwachten, dat èn een algemene èn een bijzondere SBD gelijkwaardig zullen worden gesubsidieerd. Voordat de raad het voorstel van b. en w. om in principe subsidie toe te kennen aan de eerder genoemde SBD, werd aangenomen, werd een voorstel van de PvdA verworpen. Dit voorstel bewoordde een principe-uitspraak van de raad uit te stellen tot de minister zich zal hebben uitgesproken over een inmiddels door de SBD Noordwest-Veiuwe ingediende subsidieaanvraag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

IJsselmuiden steunt christeUjk SBD

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken