Bekijk het origineel

Goeree-Overflakkee blijft pleiten voor Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Goeree-Overflakkee blijft pleiten voor Zeeland

Minister geeft nog niet toe

9 minuten leestijd

OOLTGENSPLAAT — Een kijkje in de Voorstraat van het dorpje Ooltgensplaat, dat tot de gemeente Oostflakkee behoort. Het tweede huis links is één van de oudste woningen in Ooltgensplaat en werd onfïstreeks 1600 gebouwd. Het witte huis rechts (nu pand no. 14) is vroeger een bejaardenhuis geweest. Voordat Napoleon de straatnummering invoerde stond het fraaie gebouw bekend als huis „De drie oranges".

Welke gevolgen zal dit' alles voor het eiland en de bewoners hebben? Veel zal er, menselijkerwijs gesproken, van afhangen bij welke nieuwe provincie Goeree Overflakkee zal worden ingedeeld. Als tenminste de plannen van onze minister van binnenlandse zaken, mr. W. F. de Gaay Fortman, doorgaan. Deze minister wil ons land opdelen in 24 nieuwe provincies, die ook wel „Provincies nieuwe stijl" worden genoemd. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft een kaartje opgesteld, waarop de nieuwe provinciegrenzen zijn aangegeven.

Het Zuidhollandse eiland Goeree Overflakkee zou volgens de plaimenmakers deel moeten uitmaken van een nieuwe provincie Rijnmond. Alle gemeenten in ons land kregen de gelegenheid om te reageren op de ingrijpende plannen. Er werd ernstige kritiek geuit, vooral door gemeentebesturen. Men keerde zich tegen de uitholling van de taken van de gemeente. Er zou niet veel méér overblijven dan het geven van straatnamen e.d. De grotere taken, zoals de zorg voor het openbaar vervoer, brandweer en politie zouden moeten worden overgeheveld naar de nieuwe provincie.

Ook vanuit Goeree Overflakkee werd er kritiek geleverd op de plannen, met name over de indeling bij een nieuwe provincie Rijnmond. Een overgrote meerderheid van de gemeentebestruurders wil, dat Goeree Overflakkee bij de provincie Zeeland zal worden gevoegd.

Argumenten

 Daar worden verschillende argumenten voor aangedragen. Hier laten we er enkele volgen:

•   De ontwikkeling van het Grevelingenbekken. Deze zeearm, nu afgesloten door de Brouwersdam en de Grevelingendam, wil men een recreatieve functie geven. In bestuurlijk opzicht zou het beter zijn, dat het gehele Grevelingenbekken onder één provincie behoort. Wil men dit bereiken, dan moet Goeree Overflakkee bij Zeeland worden gevoegd.

•   Een zeer belangrijke reden voor indeling bij Zeeland is de sociologische structuur van het eiland. De mentaliteit van de bevolking sluit zich veel beter aan bij die van Zeeland, dan bij de mentaliteit van de bewoners in de Randstad. Rotterdam is sterk gericht op de industrie, terwijl Goeree Overflakkee in hoofdzaak van de Etkkerbouw bestaat. Het provinciaal bestuur van Zeeland heeft veel meer met de akkerbouw te maken dan een provincie „Rijnmond-nieuwe-stijl". Daar zal juist het industriële beleid toonaangevend zijn.

•  Ook geograflsch gezien past Goeree Overflakkee veel beter bij Zeeland. Het is opvallend, dat vele mensen in de veronderstelling zijn, dat het Zuidhollandse eiland nu reeds bij Zeeland behoort.

•  Een ander argument is de bestuurlijke inbreng. Als Goeree Overflakkee met een totaal aantal inwoners van 37.000 bij de nieuwe provincie Rijnmond komt, dan is de bestuurlijke inbreng te verwaarlozen. Het tegengestelde is het geval bij indeling bij de provincie Zeeland. Dan maakt het inwonertal op Goeree Overflakkee maar liefst tien procent uit van het aantal inwoners in geheel Zeeland. De bestuurlijke inbreng wordt dan vanzelfsprekend veel groter.

Tegenstanders

Ondanks deze belangrijke argumenten zijn er ook mensen op het eiland, die kiezen voor Rijnmond. Globaal genomen scharen alle PvdA-gemeentebestuurders op Goeree Overflakkee zich achter de indeling van de minister. Zij voeren hiertoe puur materialistische redenen aan. Er' wordt gewezen op De molen van Oude Tonge de aloude binding tussen Goeree Overflakkee en Rotterdam. De oudere inwoners zullen zich nog wel herinneren, dat de Rotterdamse Tramweg Maatschappij (RTM) vanaf Hellevoetsluis een verbinding onderhield met Rotterdam. Tussen Middelhamis en Hellevoetsluis was een belangrijke veerdienst. Een ander motief is het pendelverkeer naar het Rijnmondgebied. Met andere woorden: Rijnmond betekent „brood op de plank" voor vele inwoners van Goeree Overflakkee.

Opvallend
Opvallend is de houding van de ARP ende CHU in Middelhamis. Hoewel hun partijgenoten op het eiland pleiten voor indeling bij Zeeland, vinden de ARP- en CHU-raadsleden in Middelhamis, dat Goeree Overflakkee bij Rijnmond moet worden gevoegd. Als argument wordt o.m. aangevoerd, dat de stem van de rechtse partijen hierdoor meer zal doorklinken in de raad van de provincie „Rijnmond-nieuwe-stijl".

Deze stellingname is er de oorzaak van, dat niet alle vier gemeenten op Goeree Overflakkee pleiten voor indeling bij Zeeland. Middelhamis valt uit de boot, hoewel een meerderheid van het college van b. en w. wel naar Zeeland wil. Het was echter een goede zaak geweest, indien de gemeenten op Goeree Overflakkee een eensluidend standpunt hadden ingenomen.

Eigen weg

Tot nu toe gaat minister De Gaay Fortman zijn eigen weg. Hij is nog steeds niet van plan om Goeree Overflakkee aan Zeeland toe te voegen. In reactie hierop hebben de gemeenten Goedereede en Dirksland onlangs nog eens duidelijk hun standpunt ter kennis van de minister gebracht. Of het veel zal helpen? De minister wil niet ontkennen, dat Goeree Overflakkee structureel gezien beter bij Zeeland past, maar hij houdt het evenwel bij de nieuwe provincie Rijnmond.

Gevolgen

Goeree Overflakkee bij Rijnmond. Welke gevolgen zou dit kunnen hebben?

In het rapport Stadsgewest Rotterdam wordt gesproken over de aanleg van toekomstige vliegvelden en kerncentrales. Zestiebhoven, het veelbesproken Rotterdamse vliegveld, wil men verplaatsen. Wegens geluidsoverlast. Het is niet ondenkbeeldig, dat men als bestuur van de nieuwe provincie Rijnmond (inclusief Goeree Overflakkee) het oog op het Zuidhollandse eiland zou laten vallen. De gevolgen zouden èn voor het landelijke Goeree Overflakkee èn voor de inwoners desastreus zijn.

Zeeland

Hoe staat de provincie Zeeland tegeifover gebiedsuitbreiding, zo zult u zich misschien afvragen. GS hebben laten weten geen bezwaar tegen toevoeging van Goeree Overflakkee te hebben. Men stelt zich echter op het standpunt, aat het provinciaal bestuur van Zuid-Holland zelf initiatieven moet nemen. De Zeeuwen zijn al lang blij, dat „hun" provincie, evenals die van de Friezen, in ieder geval niet kleiner zal worden. Dan kan je beter ook niet over andere zaken, zoals toevoeging van Ooeree Overflakkee, gaan praten. Dat zou wel eens roet in het eten kunnen gooien, zo denkt men wellicht in bestuurlijke kringen in Zeeland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Goeree-Overflakkee blijft pleiten voor Zeeland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken