Bekijk het origineel

KERNPOTENTIEEL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERNPOTENTIEEL

3 minuten leestijd

Wanneer India op 18 mei 1974 in de Rajasthanwoestijn een atoomexplosie laat uitvoeren is daarmede een einde gekomen aan de exclusieve club van landen die over een nucleair potentieel beschikken. De exclusiviteit van de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Engeland, China en Frankrijk blijkt te zijn doorbroken. Een rij van landen beschikken of gaan in de nabije toekomst over de nodige kennis beschikken om tot nucleaire mogendheden te gaan behoren.

Een van de horden die een uitbreiding van de nucleaire machten moet belemmeren is het non-proliferatieverdrag, dat zich richt tegen de verspreiding van kernwapens. Allerlei regels moeten deze verspreiding tegengaan: Controle door het Internationale atoombureau op het te kopen materiaal, op het gebruik van de ontvangen technologie, de verplichting de installaties niet te benutten voor de vervaardiging van nucleaire springstoffen, de beveiliging van het materiaal en de installaties tegen terroristen, kortom een scala van maatregelen moet een vreedzaam gebruik van kernenergie mogelijk en het gewelddadig gebruik daarvan onmogelijk maken.

De uitbreiding van het aantal landen dat over kernreactoren gaat beschikken vindt gestaag voortgang, maar ook neemt de vrees toe dat het non-proliferatieverdrag uiteindelijk niet in staat zal zijn om de gevaren van een niet-vreedzaam gebruik van het kernpotentieel in de hand te houden.

Ten dele is dit het gevolg van het feit, dat hierbij grote politieke belangen met elkaar in conflict komen. Wie eenmaal in het bezit is van een kernpotentieel, stelt alles in het werk om het bezit daarvan voor zijn buren te verhinderen. Anderzijds Is juist het ontbreken daarvan een prikkel om tot het bezit van kernpotentieel te komen. Een grote rol speelt daarbij, dat de tot nu toe bekende conventionele brandstoffen in de nabije toekomst niet In de wereldbehoefte aan energie zullen kunnen voldoen. Het te verwachten tekort dwingt tot ontwikkeling van een kernprogramma.

Zo is het geheel een onontwarbare knoop van tegengestelde belangen geworden.

Een stukje van die onontwarbare knoop Is nu door de eventuele order van Zuid-AfrIka in ons land terecht gekomen. De knoop krijgt bij ons nog een extra dimensie als zouden wij aan de nucleaire machtsvorming in Zuid-Afrika een bijdrage leveren voor de Instandhouding van het door velen zo verfoeide regime Vorster. Natuurlijk is het dat, want ze draagt bij tot het vergroten van het energiepotentieel dat Zuid-Afrika in de toekomst dringend behoeft en heeft de mogelijkheid in zich dat Zuid-Afrika tot niet vreedzaam gebruik zou kunnen overgaan. Het ongeloofwaardige van degenen die zich tegen de levering verzetten ligt dan ook niet in hun verzet maar in hun argumentering. De prediking van een eenzijdige ontwapening, die ontdaan van alle overige franje aan hun argumentering ten grondslag ligt, is irreëel, omdat in deze door de zonde gebroken wereld geen eenzijdige ontwapening mogelijk is.

Eenzelfde onoverkomelijk argument doet zich voor in de redenering rond het verwerpelijk zijn van het regime Vorster. Wie niet in staat is zijn eigen huis te regeren, verspeelt het recht dat bij anderen te doen. Niemand zal toch durven beweren dat onze samenleving vandaag een voorbeeld kan zijn voor anderen? Of het moet zijn dat hij door de geesten der revolutie al zo vervuld is, dat hij niet meer weet wat orde is. Aan die geesten behoren we echter helemaal geen gehoor te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

KERNPOTENTIEEL

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken