Bekijk het origineel

Synode van „Eglise Réformée de France»

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Synode van „Eglise Réformée de France»"

OECUMENISCHE KOERS

4 minuten leestijd

(Van onze Franse correspondent) Begin mei heeft te Creil-Chantilly (Oise) de 69-ste Nationale Synode van de „Eglise Réformée de France" plaats gehad. Hoofdthema van deze Synode was: „De overbrenging van het Evangelie". Naar aanleiding van deze Synode schrijft de houfdredakteur van het weekblad „Le Christianisme au XXème siècle", ds. F. Delforge, o.a. het volgende (nummer van 10 mei jl.).

„Twee werkwoorden in gebiedende wijs beheersen van Godswege het leven van Kerk en christenen: „Het kómen tot Mij" en „Het gaan onder de mensen". Verscheidene jaarlijkse Synodes hebben echter uitsluitend gesproken over „het de wereld in gaan", „het gaan onder de mensen". Uit de redevoeringen en debatten bleek helaas ook dit jaar hoe men hoe langer hoe meer dit „gaan in de wereld" verstaat. Terwijl het eerstgenoemde: de noodzakelijkheid van het komen tot God volkomen verzwegen wordt".

Een sterke afglijding van de bijbelse waarheden valt waar te nemen. Uit verscheidene rapporten bleek dat velen zich thuis schijnen te gevoelen in de vaagheden van de nieuwe theologie en dat sommigen diep verzinken in het marxistisch moeras.

Op te merken valt allereerst de grote rede van ds. J. Maury, die president is van het permanente nationale Synodebestuur. Deze rede was vooral gericht op de belangrijkheid van het oecumenisme.

Er waren verder belangrijke rapporten te behandelen: Over de Zending, rapporteur ds. J. Adnet. Over de Cathechese, rapport van mevrouw Th. Hammei. Ds. M. Leplay was de rapporteur aangaande de commissie van de Ambten. Het rapport van de Evangelisatie was van de hand van prof. dr. G. Casalis, terwijl het rapport over de theologische opleiding werd gegeven door prof. dr. M. Bouttier.

Tonen

Wat het rapport van prof. Casalis betreft, valt op dat men niet meer spreekt van het „Evangelie prediken, uitdragen of brengen", maar van het „Evangelie tonen" (manifesteer!), d.w.z. door een voorbeeld te geven op allerlei levensterrein. Lees: ,,door mee te doen, in allerlei politieke, maatschappelijke en sociale zaken, en op al deze levensvlakken zo ver mogelijk te gaan en ,,van andersdenkenden (lees: atheiisten) veel goeds op te steken" (!)... Dit alles wordt dus het,,Evangelie tonen" genoemd.

Betreffende het rapport over de theologische opleiding aan de faculteiten te Parijs-1ste cycle, en te Montpellier-2de cycle, was het kenmerkend dat prof. Bouttier, de rapporteur, uitgebreid sprak in hekelende zin over de oprichting, over het bestaan en over het doel van de vrije theologische fakulteit van Aix-en-Provence, waar (zoals bekend) schriftuurlijk en calvinistisch onderricht wordt gegeven. Deze nieuwe orthodoxe faculteit is niet erkend door de Eglise Réformée van Frankrijk (zoiets als plaats had in de jaren vóór de doleantie in Nederland ten aanzien van de Ned. Herv. Kerk en de toen juist opgerichte theologische fakulteit van de VU in Amsterdam).

Prof. Bouttier plaatste de fakulteit van Aix in allé opzichten in een kwaad daglicht.

Na deze Synode schrijft ds. Delforge tenslotte in „Le Christianisme au XXème siècle": „Niemand van ons zal durven zeggen dat we thans (na deze Synode) tot enige meerdere duidelijkheid zijn gekomen, als na de voorgaande Synode van Martiques (mei-1975), wat betreft het grote vraagstuk van de overbrenging van het Evangelie, („transmission de l'Evangile").

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 31 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Synode van „Eglise Réformée de France»

Bekijk de hele uitgave van maandag 31 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken