Bekijk het origineel

Zo verloor ons land zijn gezicht tegenover Zuid-Afrika

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zo verloor ons land zijn gezicht tegenover Zuid-Afrika

RSV komt met harde bewijzen op tafel

16 minuten leestijd

Belangrijkste data en feiten in verband met overleg tussen regering en RSV/VBB/COMPRIMO voor levering van kerncentrales voor Zuid-Afrika.

Voorjaar 1974

Aanvraag van Escom voor indiening van offertes voor het project.

24 juli

 Aanvraag door RSV vooe kredietverzekering, ingediend bij NCM. In overleg tussen minister van Economische zaken en president RSV wordt besloten aanvraag pas in behandeling te nemen als het Nederlandse consortium op de zgn. ,,short list" wordt geplaatst.

31 oktober

Eerste aanbieding door het consortium bij Escom ingediend.

10 april 1975

Escom selecteert voor de „short list"; KWU, Framatome en het consortium waarin Nederland deelneemt.

21 april Aanvraag van een uitvoervergunning bij de ministeries van Buitenlandse zaken en economische zaken.

 Zomer Werkgroep van ambtenaren van BA, EZ en Financiën brengt sterk positief advies uit aan regering.

Eind augustus Na ruim beraad neemt kabinet positief besluit, (zie onder meer recente brief regering aan Tweede kamer d.d. 26 mei 1976).

 5 september Daarop wordt door RSVA'BB overgegaan tot indiening aangepaste aanvraag voor kredietverzekering bij NC;

30 september ondertekening definitieve consortiumovereenkomst met BBC en GE, en 30 september aangepaste offerte bij Escom,ingediend.

24 november

Met het oog op de op 28 november 1975 bij Escom in te dienen definitieve offerte en n.a.v. Kamerdebatten plegen de minister van Economische zaken en de president van RSV telefonisch overleg. Mededeling minister: Kabinetsbesluit augustus blijft operationeel. De minister bevestigt dat RSVA'BB hun gang kunnen gaan.

28 november Definitieve offerte wordt aan Escom uitgeDracht.

10 maart 1976

 Onderhoud RSV met minister EZ in verband met op komst zijnde voorkeurspositie van consortium. Minister deelt mee dat verlenen van kredietverzekering en exportvergunning ingevolge het kabinetsbesluit van augustus 1975 een uitvoeringshandeling zou zijn.

April

 In overleg met de regering wordt besloten de reactorvaten buiten de aanvraag voor het Nederlandse pakket te laten; daardoor geen exportvergunning meer nodig. Minister EZ bevestigt 22 mei op tv dit met minister- president en betrokken bewindslieden te hebben besproken.

21 april

Escom verstrekt consortium een letter of intent, waarin zij stelde wanneer een bepaalde voorwaarden voldaan was vóór 28 mei 1976 de opdracht definitief zou worden verleend. Belangrijkste voorwaarde voor Nederland: finalisering financiering (i.e. kredietverzekering rond).

28 april

Directeur-generaal BEBschrijft RSV/VBB: voor Nederlandse leveringen geen exportvergunning nodig; kredietverzekering middels normale kanalen in behandeling; toegezien wordt op afdoening op korte termijn.

29 april

Kabinet bespreekt definitieve goedkeuringen. Missive Zuidafrikaanse regering komt bij BZbinnen terzake benodigde verklaringen Nederlandse regering; antwoorddatum uiterlijk 17 mei; kabinet schort besluitvorming op.

12 mei

RSVA'BB bereikt met minister van EZ overeenstemming dat goedkeuring kredietverzekering impliceert benodigde verklaring Nederlandse regering. Met instemming van minister wordt concept-brief terzake, mede inhoudende goedkeuring kredietverzekering, aan Escom doorgegeven. RSV dient namens consortium finale aanvraag voor kredietverzekering in bij N(3JV1. In deze aanvraag wordt duidelijk de door Escom gestelde uiterste termijn van 28 mei genoemd. NCM zond aanvraag terstond door aan het ministerie van Financiën.

17 mei

Minister EZ deelt REVA'BB voor het eerst mede niet meer te kunnen instaan voor overeenstemming in het kabinet. Op deze dag had regering antwoord moeten geven op missive Zuidafrikaanse ambassadeur. Escom geeft RSVA'BB voor de Nederlandse besluitvorming tijd tot 19 mei, 09.00 uur.

18 mei

Deze dead-line vverd schriftelijke aan minister-president doorgegeven, met afschrift aan alle leden van het kabinet (zie bijlage).

19 mei

Nog geen uitspraak van de Nederlandse regering. Escom geeft echter te kennen ons nog enig respijt te willen geven tot 21 mei.

20 mei

Minister Lubbers opnieuw schriftelijk ingelicht.

23 mei

RSVA'BB richt schrijven aan minister BZ. Wijst op urgentie en licht situatie Amerika toe.

 24/25 mei

Consortium ontvangt bericht van Escom dat voorkeDrspositie is ingetrokken. Tezelfdertijd neemt Escom contact met KWU en Framatome (wier offertes eveneens 31 mei 1976 aflopen).

25 mei

Minister van Financiën ontvangt op verzoek memorandum en brief over urgentie met toelichting situatie Amerika.

26 mei

Kabinet informeert Kamer, inhoudende dat nog geen besluit genomen kan worden. Minister BZ antwoordt Zuidafrikaanse regering, hetgeen uiterlijk 17 mei gebeurd had moeten zijn.

27 mei

RSVA'BB richten zich wederom schriftelijk tot alle leden van het kabinet, wijzend op urgentie positieve beslissing.

28 mei

RSVA'BB richten zich schriftelijk tot minister van Financiën. Wijzen nogmaals op noodzaak snelle goedkeuring kredietverzekering. Stellen daarin dat alleen een formele bevestiging dat de Nederlandse kredietgarantie wordt verleend, nog kans op heropening van het gesprek met Escom biedt.

28 mei , ('s avonds)

Telegram verzonden aan minister-president met dringend verzoek bij Zuidafrikaanse regering vóór middernacht uitstel van beslissing te vragen; voor zover RSC/CBB bekend, is dit na middernacht alsnog gebeurd.

 29 mei 1976

Escom maakt bekend dat opdracht aan Framatome is verstrekt.  

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Zo verloor ons land zijn gezicht tegenover Zuid-Afrika

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken