Bekijk het origineel

DE HAARLEMSE UITSPRAAK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE HAARLEMSE UITSPRAAK

3 minuten leestijd

Ook de tweede poging in twee jaar tijds van minister Van Agt om de beruchte Bloemenhovekilnlek gesloten te krijgen heeft voorshands schipbreuk geleden. Zoals men weet heeft de Haarlemse Officier van Justitie, op 18 mei jl. gebruik gemaakt van de speciale bevoegdheid die het Wetboek van strafvordering (art. 551) hem geeft om de voorwerpen waarmee het strafbare feit van abortus wordt gepleegd en de ruimten waarin dit feit plaats heeft in beslag te nemen, af te sluiten en te verzegelen. Daarna zou een strafproces moeten volgen tegen degenen die zich aan het plegen van abortus hebben schuldig gemaakt

Zoals bekend hebben actiegroepen de kliniek bezet, zonder dat het bestuur zich daartegen heeft verzet. De verzegeling werd verbroken en de werkzaamheden worden normaal voortgezet. Het bestuur deed beklag bij de rechtbank over de inbeslagneming en de verzegeling. Gisteren deed de raadkamer van de Haarlemse rechtbank uitspraak over het bezwaarschrift. Het bezwaarschrift werd niet ontvankelijk verklaard, d.w.z. er kon niet beslist worden op het beklag, omdat het ongegrond was. Dit klinkt merkwaardig omdat men hieruit zou kunnen concluderen, dat het beslag wordt bekrachtigd.

Dit is niet het geval, integendeel, volgens de raadkamer bestond het beslag al niet meer toen het bezwaarschrift werd ingediend. Het beslag heeft geen enkel effect gehad. Men durfde niet met geweld tegen de bezetters op te treden - uit zorg voor de in de kliniek verblijvende patiënten aldus de officier - en hiervoor is men nu eigenlijk afgestraft.

Oe rechtbank verwijt de officier eigenlijk dat hij (en de minister) niet doortastender zijn opgetreden en het beslag niet daadwerkelijk hebben geëffectueerd.

De wrange bijsmaak is echter dat het eigenmachtige onwettige optreden van de bezetters voorshands door de justitie wordt gedekt. Wat staat de j Officier van Justitie resp. de minister nu verder te doen?

Allereerst kunnen zij in de zaak berusten, dan gaat alles op de oude voet verder. Maar omdat de minister niet van plan lijkt de zaak op zijn beloop te laten valt te venwachten dat hij opnieuw stappen zal ondernemen. Hij kan dan in beroep komen bij het hoogste rechtscollege in ons land - de Hoge Raad - tegen de beschikking van de rechtbank. Het is de vraag of kans op succes groot is.

De minister kan ook opnieuw beslagleggen en dit daadwerkelijk handhaven. Dan zal er wel opnieuw bezwaar worden gemaakt, echter bestaat dan toch de kans dat de rechtbank niet meer om de zaak heen kan. Dat kon zij nu doen door aan te nemen, dat er geen beslag meer bestond.

Maar ook als deze eventuele nieuwe stap van de minister met succes wordt bekroond, zijn we er ook juridisch nog bij lange na niet. Er zal nog een enorme inspanning geleverd moeten worden willen ooit de plegers van abortus hun wettige door de rechter opgelegde straf ondergaan. Daarbij is van belang op welke steun het optreden van de minister bij regering en parlement kan rekenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 1 Pagina's

DE HAARLEMSE UITSPRAAK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 1 Pagina's

PDF Bekijken