Bekijk het origineel

Aanbestedingswezen in nieuwe banen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanbestedingswezen in nieuwe banen

Gericht overheidsbeleid nodig

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De in 1971 ingestelde commissie economische mededinging, die een advies moest uitbrengen over aanbestedingsregelingen, heeft dit advies donderdag gepubliceerd en verklaard, dat voor een bevredigende regeling van het aanbestedingswezen een specifiek daarop gericht overheidsbeleid een eerste vereiste is.

Op de hoofdpunten van het beleid komt het voorstel van de commissie hierop neer dat voor een beperkte termijn — die bijvoorbeeld op twee jaren zou kunnen worden gesteld — definitieve wettelijke maatregelen tegen de prijsregelingen achterwege blijven. Binnen deze termijn zou dan het georganiseerde bedrijfsleven de gelegenheid krijgen om tot een raamregeling of een samenstel van regelingen te komen, die voor de overheid aanvaardbaar zijn.

Eerst indien de wegen tussen overheid en betrokkenen op saillante punten duidelijk en beslist uiteengaan, zou tot definitief overheidsingrijpen dienen te worden overgegaan. De zienswijze van de commissie heeft verder tot consequentie dat na de totstandkoming van een zodanige duurzame regeling van marktordening allerlei daarvan afwijkende afspraken-ad hoc voor generieke onverbindendverklaring in aanmerking komen. Naast dit beleid op korte termijn wordt ook op langere termijn geadviseerd, hoewel dit buiten de taakopdracht van de commissie viel.

Algemeen belang

Tenslotte geeft de commissie de elementen van de regelingen aan die zij in strijd met het algemfn belang acht, en die, indien zou blijken dat van betrokkenen geen wijzigingsmaatregelen kunnen worden venvavt, door onverbindendverklaring ongedaan zullen dienen te worden gemaakt.

,De leidende gedachte van het advies van de commissie is dat de problematiek van de aanbestedingsregelingen door de overheid in een geest van bereidheidtot overleg en kritische begeleiding zal dienen te worden tegemoet getreden.

Mijlpaal

De georganiseerde bouwnijverheid vindt dat het advies een mijlpaal kan betekenen in de ontwikkelingen van de prijsregeling. Zij is van mening, dat het aangegeven beleid kan leiden tot een verantwoorde belangenbehartiging van deze belangrijke bedrijfstak, terwijl tegelijk voldaan kan worden aan de eisen die het algemeen belang stelt. De georganiseerde bouwnijverheid is bereid de haar in het advies toegedachte medewerking te verlenen, vanuit een positieve benadering en in constructieve zin.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

Aanbestedingswezen in nieuwe banen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

PDF Bekijken