Bekijk het origineel

De Pinksterbeweging in historisch perspectief

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Pinksterbeweging in historisch perspectief

5 minuten leestijd

De Pinksterbeweging en de charismatische beweging zijn inderdaad verdeeld, zo vertelt ons de heer Van den Brink. Zij zijn niet als éénvormige groep begonnen. Zo waren er kort geleden bij de herdenking van 70 jaar Pinksterbeweging in ons land in de Amsterdamse Jaap Edenhal nog geen 2000 mensen. Maar dat ging uit van de Amsterdamse gemeente. Die heeft weer een heel ander ontstaan gehad dan Van der Woude van Bonaventura in Rotterdam, aldus Van den Brink, Die laatste is via Engeland ontstaan.

Zo is ook Stromen van Kracht, aldus Van den Brink, vanuit een volkomen andere denkwereld ontstaan dan Oud-Pinksteren. Er kwam — ik heb dat allemaal meegemaakt — een Canadees in ons land, die loochende de Drieëenheid, hij begon degenen die in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gedoopt waren, over te dopen, ook degenen die volwassen gedoopt waren. Dat heeft Hoekendijk losgelaten, aldus Van den Brink. Maar Stromen van Kracht is daaruit toch wel ontstaan. Die richting bereikte meer — zo zegt hij — de mensen die gestudeerd hadden, de bovenlaag.

Oud-Pinksteren vergelijk ik liever — hoewel ik dat niet verkeerd bedoel — met een soort Leger des Heilspubliek, dat was het althans. Broeder Klaver en Polman kwamen daar beiden vandaan. Zij hebben de leer van de doop met de Geest aangenomen. Maar beide zijn eigenlijk gebleven bij het Leger des Heils. Daar kwam aan wat van de Maranathabeweging bij, hun Israëlvisie en toekomstverwachting — dat is zuiver Johan de Heer en die heeft het overgenomen van Voorhoeve, dus dat is darbistisch — maar verder was het een vergaarbak van gedachten uit de evangelische wereld met wat pinkstergedaohten en kerkelijke gedachten.

Toen ik, aldus Van den Brink, bij de Pinksterbeweging terecht kwam had men pak weg 300 mensen. Er waren misschien tien groepen, in de dertiger jaren: Delfzijl, Terschelling, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Hilversum, Oegstgeest, Den Haag en nog een enkele. Dat was pinksteren in die tijd. Er stak er — voorzichtig gezegd — maar een enkele uit boven het Leger des Heilsniveau. Het kwam niet erg van de grond.

Kracht van omhoog, aldus Van den Brink, was het plaatselijk blad van de Amsterdamse gemeente, met in 1941 ongeveer 70 lezers. Dat ben ik samen gaan doen met de Amsterdamse pionier Klaver. Het groeide. Billy Graham is door ons in Nederland het eerst bekend geworden. Youth for Christs eerste logboek is door ons verzorgd.

In 1950 kwam Lam Jeeveratnam naar ons land, de man die duivelen uitdreef en daardoor ons land werd uitgezet. We hebben erachter gestaan. Je kon in Kracht van omhoog vrijwel alle namen van bekende evangelisten en voorgangers tegenkomen, aldus Van den Brink, onder anderen broeder P. Quist, Karel Hoekendijk, Anne van der Bijl, Sydney Wilson, Johan Maasbach, Corrie ten Boom enz. Er kwam een geweldige stoot in de goede richting door Hermann Zaiss, aldus Van den Brink. Kortom er is geen enkele opwekkingsbeweging geweest die niet in Kracht van omhoog bekend gemaakt is. Er was in die tijd geen ander blad, op enkele plaatselijke uitgaven na. Wel was er nog „Gouden Schoven", maar dat is van oorsprong Indisch.

Stromen van Kracht kwam in 1953. Dat was Hoekendijk. Zij brachten een heel andere leer. Ze zijn nooit geaccepteerd door de oude Pinksterbeweging. Een van die mensen, aldus vervolgt Van den Brink, was student Wim Verhoef, nu ds. Verhoef. Die heeft veel onder de studenten gedaan en heeft een opening gemaakt naar de kerkelijke wereld. Zo hebben de mensen van de charismatische beweging — vooral ontstaan door het werk van David du Plessis — zich rond „Vuur" geschaard.

Trouwens, diverse studenten en bijvoorbeeld ook ds. Hegger hebben in tongen gesproken, maar nu heeft hij helemaal geen contact meer met ons, aldus de Gorinchemmer, nu is hij helemaal de zwaar orthodoxe kant opgegaan. Van oud-pinksteren is eigenlijk geen eigen blad blijven bestaan, aldus Van den Brink, ze doen het nu met een bulletin, want zowel „Spade regen" als „De volle-evangelie koerier" zijn ter ziele gegaan.

Ja. na 1958 is er een geweldige ontwikkeling begonnen. Na Osborn die in zijn boodschap van geloof en genezing veel medewerking ondervond van Kracht van omhoog, ben ik, aldus Van den Brink, begonnen met huissamenkomsten in Gorinchem. Met enkele anderen heb ik — hoewel ik nu inderdaad niet zo'n vriend meer van hem ben — zijn samenkomsten gepland. Wij zijn toen ook heiligingssamenkomsten begonnen in Beukestein. Maar op dat conferentie-oord is het helemaal anders gelopen dan wij bedoeld hadden.

Er kwamen mensen uit het hele land die gebonden waren, rookten, dronken enz. Zij zaten helemaal in verwarring. Je kon daar de Heilige Geest niet gaan preken zoals de organisator als roeping zag zonder bekering en wedergeboorte. Bovendien, wij zouden niet dopen. Toch heeft dit alles de doorslag gegeven tot het zoeken naar een dogmatische achtergrond. Tenslotte zijn we toch massaal gaan dopen in het Sportfondsenbad in Amersfoort, 60 of 70 tegelijk. In ieder geval, aldus Van den Brink, wij kwamen toen met een leer, met een dogmatiek, die oud-pinksteren niet kende.

Toen is ook - rond de leer van de gebondenheid - een grote scheiding gekomen met oud-pinksteren. Vanuit die nieuwe gedachte van Kracht van omhoog, het zoeken naar dogmatische achtergronden vanuit de Bijbel rond een aantal onderwerpen, zijn er toen een aantal huissamenkomsten begonnen. Op de laatste vergadering in Amersfoort waren 35 gemeenten vertegenwoordigd. Ik weet natuurlijk niet hoeveel er, aldus Van den Brink, nog aan oud-pinksteren horen, zoals bij Voordewind in Amsterdam, maar wij hebben wel een sterke werfkracht. Ons abonneeaantal schat ik op ongeveer 5.000. Bovendien hebben wij een Engelse, Duitse, Portugese, Franse en Italiaanse editie. Van mijn boeken zijn er zeker al 6 in het Engels vertaald.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

De Pinksterbeweging in historisch perspectief

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

PDF Bekijken