Bekijk het origineel

Ingrijpen loonvorming moet mogelijk zijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ingrijpen loonvorming moet mogelijk zijn

Kabinet contra vakbeweging

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Boersma (Sociale zaleen) houdt vast aan de bevoegdheid van de regering om na 1 juli te kunnen ingrijpen in de loonvorming. Dit standpunt staat lijnrecht tegenover het standpunt van de FNV, welke vakbondsfederatie deze bevoegdheid „met kracht van de hand wijst".

De bewindsman van Sociale zaken verdedigt de mening van het kabinet in de memorie van antwoord op het wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de loonvorming, welke memorie aan de Tweede kamer'is gezonden. De wetswijziging komt volgende week in openbare behandeling in de Tweede kamer. De minister „kan zich zeer wel indenken" dat de Kamerleden het wetsontwerp met gemengde gevoelens hebben ontvangen, doch hij verwacht dat de Kamer met de voorstellen akkoord gaat.

Het wetsvoorstel beoogt de regering bevoegdheden ook na 1 juli te geven om in de loonvorming in te grijpen, als het centraal overleg deze maand tussen werkgevers, werknemers en de regering over de lonen zou mislukken. Minister Boersma moet dan hetzelfde kunnen doen als vorig jaar december: vaststellen of en met hoeveel de lonen zullen stijgen. Tevens bevat het voorstel de mogelijkheid een adempauze in te lassen door de loonmaatregel die nu van kracht is met een maand (de maand juli) te verlengen, gedurende welke periode het overleg tussen werkgevers en werknemers kan worden voortgezet. Het wetsontwerp maakt het ook mogelijk gedurende het tweede halfjaar eventueel een zekere loonsverbetering voor te schrijven, die in feite echter een gehele of gedeeltelijke compensatie voor prijsstijgingen zal zijn.

Ook in 1977?

Voortzetting van de loonmaatregel voor 1977 wordt in beginsel niet uitgesloten geacht, zo staat verder in de memorie van antwoord. Mocht de noodzaak daarvoor zich voordoen, zo zegt de minister, dan hoopt de regering inmiddels te beschikken over een advies van de Sociaal-economische raad.

De mogelijkheid van ingrijpen is nodig, aldus de minister, om „de hoofddoeleinden van het beleid van de regering te bereiken, namelijk dit jaar tot een duidelijke doorbreking te komen van de inflatiespiraal en tot een wezenlijke ombuiging in de ontwikkeling van de werkloosheid". ..->^Ov€rjgens zal, aldus de bewindsman, ,,,4eJoetetelling de.prijsstijging dit,jsar tot 7,5 a 8 procent te beperken, niet worden gehaald. Dit is overigens geen reden voor de regering de overige doel

FNV-VOORZITTER KOK ...contra kabinet kan ook... stellingen, zoals beperking van de loonsomstijging tot 8,5 a 9 procent, te wijzigen.

Geen behoefte

Het CNV heeft er geen enkele behoefte aan de huidige loonmaatregel die op 1 juli afloopt, nog een maand langer van kracht te laten zijn. De Christelijke vakcentrale acht het wenselijk vóór 1 juli het centraal overleg tussen werkgevers en werknemers over het arbeidsvoorwaardenbeleid af te ronden. Dit staat in een brief van het CNV aan de Tweede kamer waarin een reactie wordt Égegeven op het wetsontwerp.

Het CNV laat de volksvertegenwoordiging ook weten weinig waardering te kunnen opbrengen voor het wetsontwerp waarmee^ wordt beoogd met de verhc^ing van het wettelijk minimumloon een pas op de plaats te maken. Minister Boersma zou een deel van de per 1 juli uit de indexering voortvloeiende verhoging van het minimumloon willen verschuiven naar 1 januari 1977. Het CNV betreurt het dat het kabinet alleen met voorstellen is gekomen met betrekking tot de minimumloontrekkers, terwijl nog in december was toegelegd dat er ook beleidsvoorstellen zouden komen over de top-inkomens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

Ingrijpen loonvorming moet mogelijk zijn

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

PDF Bekijken