Bekijk het origineel

Woord en Geest niet scheiden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Woord en Geest niet scheiden

Pinksterbeweging hanteert de Bijbel al te willekeurig

6 minuten leestijd

De weinige lezers van ons blad die het aprilnummer van „Patrimonium" doorbladerden, werden geconfronteerd met een interview onder de titel: „Pinkstervoorganger M. van der Sluys: Er wordt teveel theologie bedreven en te weinig op de knieën gebeden." De woorden die Van der Sluys sprak komen sympathiek over. Toch wijst ons dit interview opnieuw naar een opvallende en voor velen zeer bedenkelijke ontwikkeling in het kerkelijk leven.

Wij behoeven maar enkele alinea's te lezen en jawel: „Ik kom uit een streng gereformeerd gezin. Mijn ouders waren lid van de Gereformeerde Gemeenten." Van der Sluys begreep na een eerste kennismaking met een Venezuelaanse pinkstervoorganger al ras: de keus ligt bij onszelf. God heeft ons immers alles gegeven. Van toen af kende wij slechts geloof en geen twijfel meer. En de weg van Van der Sluys is door velen bewandeld.

Met de herdenking van Pinksteren in het vooruitzicht kan een blik van nabij op de door trouwe kerkgangers vaak met nauw verholen vrees bekeken Pinksterbeweging geen kwaad. Ook hier vindt men - evenals in de kerken - evenveel verdeeldheid. Ons oog viel op een van de groeperingen: „Kracht van omhoog". Met de leider van de zich rond dit blad scharende christenen, de heer J. E. van den Brink uit Gorinchem, hadden wij een gesprek.

Geloofsbeleving
Wij schreven: de Pinksterbeweging vormt geen eenheid. Begin 1900 kwam de kerk allerwegen in de greep van vrijzinnigheid, van de liberale theologie. Vooruitgangsgeloof en deugdzaamheid deden opgeld. De Pinksterbeweging ging de nadruk leggen op geloofsbeleving maar scheidden daarbij Woord en Geest. Van Amerika — waar de Noorse Methodistenpredikant Thomas Ball Barrat voor het eerst in tongen sprak — kwam de beweging naar Europa.

Naast de pinksterbeweging die sectarische kenmerken heeft, ontstond een binnenkerkelijke stroming: de Charismatische beweging. De Charismatische beweging zoekt niet zozeer de weg terug naar Handelingen 2, de eerste christengemeente maar legt alle nadruk op bijzondere geestesgaven, gebedsgenezing, duiveluitbanning enz.

Men onderscheidt globaal momenteel vier stromingen, behalve de Charismatische beweging de zich kon herkennen in het blad „Vuur", met als leidinggevende figuren de predikanten W. W. Verhoef en W. C. van Dam. Daar is de genoemde J. E. van den Brink met „Kracht van omhoog". Daaraan was in het verleden uitgeverij Gideon te Hoornaar verbonden. Dan is er „Stromen van kracht" onder leiding van Ben en Wies Hoekendijk. De beweging „Nieuw leven" wordt door Joh. Maasbach geleid en in „Oogst" zet het echtpaar Stroefhof het werk van Hermann Zaiss voort.

Het js niet ons doel propaganda te maken voor de Pinksterbeweging. In deze kennismaking met de ideeën of althans een facet daarvan gaan wij ook niet uitvoerig in op tongentaal e.d. Daarvoor is lectuur beschikbaar. Wij noemen onder andere „De Pinksterbeweging en..." van ds. H. Rijksen, predikant te Zoetermeer, een uitgave van de Chr. boekhandel „Reveil" te Middelburg.

Opvallend is een zeer willekeurig gebruik van de Bijbel. Dat blijkt uit het nevenstaande interview. Bovendien is men niet met de Bijbel als uitgangspunt richtinggevend bezig, maar zoekt men een dogmatische fundering voor bepaalde voorvallen. Dat is dus net andersom dan zoals onze opdracht is. Opvallend is ook de theorie over de zondeval. Diverse ketterse dwalingen krijgen weer een plaatsje.

De Heidelberger Catechismus is in Pinksterkringen niet in tel. Toch kunnen wij niet nalaten op vraag en antwoord 53 te wijzen, „...opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve." Daarin worden Christus en de Heilige Geest niet van elkaar gescheiden maar wordt voluit plaats gegeven aan het Schriftwoord: „Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen en zal het u verkondigen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

Woord en Geest niet scheiden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

PDF Bekijken