Bekijk het origineel

Bevestigingsmidd voor gebruik o

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bevestigingsmidd voor gebruik o

5 minuten leestijd

Velen van ons z^n gehuisvest in een eeng^ezlnswoning- of flat, waarvan de wanden z^n vervaardlgrd tilt gietbeton of betonelementen. En wat dat betekent hebt u zeker wel eens ondenkt als er „even een schllderytje opgrehangen moest worden". Kromgeslagpen draadnagrels, afgrebroken stalen nag-els, stukken uit de wand enz.

Een slimme meneer uit Zweden — Orjan Eckström — zocht het na vele proefnemingen in het minuscule en dat hielp. Voor een uiterst dun stalen nag'ellje met een vlijmscherpe punt moest het beton wijken, terwijl het nog beter ging toen hij voor de nageltjes Zweeds gehard staal ging gebruiken en niet één, maar vier nageltjes toepaste op de voet van een kunststof haakje, dat de funktionele naam heeft meegekregen van betonhaakje. De uitvinder noemt dit produkt nummer 100, omdat hij werkelijk honderden proeven heeft moeten nemen voordat het resultaat er was, terwijl hot de naam „Orjan" kreeg. O „Nummer 100"

Het de nageltjes als basis kan men zonder moeite en met een doodgewone hamer schilderijen, plaatjes, kalenders, spiegels, handdoekhaakjes, klimplantgeleiders enz. in de meest hardnekkige betonwanden slaan en ze zitten (beton-)muurvast.

Ook iemand met de beroemde twee linkerhanden klaart het karwei binnen een minuut, zonder op zijn of haar duim te slaan. De vier nageltjes zitten namelijk al in het voetje van het haakje en een tik met de hamer is voldoende.

Op de afbeelding ziet u duidelijk hoe een en ander er uit ziet. Na het succes met het betonhaakje volgden al zeer spoedig meer produkten als bijvoorbeeld nummer 110 — een wandpunaise voor het ophangen van wanttapijten, posters enz.

Voor het ophangen van grotere artikelen als schenïerlampjes, glashouders, asbakjes enz. werd een bevestigingshaak ontwikkeld (nummer 130). Deze bevestigingsplaat wordt met negen stalen nageltjes in de. wand geslagen en door middel van een boutje met draad wordt het betreffende artikel op de plaat vastgeschroefd.

Klimplant

In hetzelfde systeem met de stalen nageltjes worden ook klimplanthouders geleverd in twee kleuren; wit voor biifaen en groen voor buiten. Deze klimplanthouders zijn zeer „slim" bedacht. De lus kan n.l. door langzaam uitrekken dubbel zo groot gemaakt worden. Het elastische materiaal waarvan de houders zijn gemaakt laat dit toe, zonder dat er een nadelige verzwak9 De „slimme" klimplanthouder king van de lus optreedt. Met deze houders is het mogelijk om een klimplant langs een betonnen wand te leiden en de druivenwingerd langs de betonsohutting.

Afmetingen

Rest ons nog te vertellen dat de haakjes in verschillende afmetingen in de handel zijn en dat de toepassing uiteraard niet beperkt is tot betonwanden maar zich ook uitstrekt tot bijvoorbeeld hardhouten schroten enz. Waartoe bij de haakjes speciale nageltjes worden bijgevoegd. Door het geferuik van de zeer dunne nageltjes kunnen de haakjes op eenvoudige wijze worden ver

Steeas meer worden open haarden, plantenbakken, barbecues en zelfs tuinvijvers zelf aangebracht. Daarom is het heus niet zo vreemd dat de vereniging „De Nederlandse Baksteenindustrie", gevestigd in Amhem, cursussen „zelf metselen" organiseert. In dertien verschillende plaatsen worden deze cursussen gegeven. In Zeist, Deventer, Breda, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Almelo, Boxtel, Schaesberg (L), Den Bosch, Leeuwarden, Ulft en Den Burg op Texel. In Zeist wordt de cursus gegeven in de Scholengemeenschap voor L.B.O., Dijnselburglaan 4, telefoon 03404 - 13662.

Tijdens de praktijklessen krijgt men bovendien ruimschoots de gelegenheid mef all-round vakmensen over allerlei problemen die zich natuurlijk ook tijdens de cursus metselen wel voor zullen doen, uitvoerig van gedachten te wisselen.

Bent u geïnteresseerd in de cursus „Zelf Metselen" dan kunt U zich wenden, tot de vereniging „De Nederlandse Baksteenindustrie" Post

Wilt u voordat u zich opgeeft als cursist, nog wat nadere gegevens hebben dan is mevrouw A. Vaassen van de vereniging graag bereid alle 'gewenste inlichtingen te verschaffen. Mevrouw Mulder-Vaassen is telefonisch te bereiken onder nummer 085 - 54S083 op het kantoor van genoemde industrie te Arnhem.

In al deze steden zijn vakbekwame instrukteurs aangesteld, die leiding geven aan groepen van ongeveer 35 cursisten. Elke cursus is verdeeld in IS lessen, drie die de theorie, en negen die de praktijk omvatten. In de eerste theorieles komen het fabricageproces, materialenkennis en de verschillende metseltechnieken ter sprake, terwijl ook de toepassing van baksteen wordt behandeld. In de volgende drie lessen wordt de verkregen theoretische kennis al direct in praktijk gebracht. De vijfde les is weer een theorieles, waarin alles wordt behandeld wat met het metselwerk in de tuin te maken heeft. Uitzetten en ontgraven zullen na deze les voor de cursist geen loze kreten meer zijn en het zelf maken van vijvers, barbecues, zitkuilen en plantenbakken zullen hem geen hoofdbrekens meer kosten.

In de dan volgende praktijklessen krijgt een ieder volop de gelegenheid om al het geleerde voor honderd procent in praktijk te brengen. Een volgende les is geheel gewijd aan de veel voorkomende problemen bij de bouw of verbouwing en herstel van eigen woning.

Als de gehele cursus achter de rug is zal iedere cursist zonder blikken of blozen kunnen zeggen dat hij een „vak" als hobby heeft: metselen. '

De metselcursus „Zelf metselen" geeft niet alleen onderricht in de „droge" metseltechnieken, maar houdt zich vooral bezig met de praktische toepassingen van ons bak11^1 HO EQ 1^3 BSÊ ^Si BS B I Mi Iffii ^a B3I1B1 BH IgllCTBarolBa ^a ca El gl E^ g?l C3 d BS^ ^^ Eüa Ba BCT B3 ÜB EM tg g3 IR3IK^ Ba P^ C3 ETH E^ i wijderd zonder ernstige beschadigingen achter te laten.

De Orjan-artikelen worden in de handel gebracht door Jala B.V. te Amstelveen en zijn in de meeste doe-het-zelf zaken verkrijgbaar.

11 [i

El El

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

Bevestigingsmidd voor gebruik o

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

PDF Bekijken