Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Den Uyl: Wij nemen belangrijke beslissingen en stellen niets uit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Den Uyl: Wij nemen belangrijke beslissingen en stellen niets uit

Reacties op kamerdebat Zuid-Afrika:

8 minuten leestijd

DEN HAAG — Premier Den Uyl is de mening toegedaan, dat het urenlange debat in de Tweede Kamer over de nlet-doorgegane levering aan Zuid-Afrlka verhelderend en verduidelijkend heeft gewerkt. Aan de KVP-fractie heb ik gevraagd of zij wilde zeggen of zij geen vertrouwen in het kabinet meer had. Fractie-voorzitter Andriessen is op die vraag niet meer ingegaan.

Andriessen is dus mede — verantwoordelijk voor het kabinet", aldus de premier in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn commentaar op de langdurige discussies in de Tweede Kamer.

KVP-fractievoorzitter Andriessen zei in zijn commentaar, dat hij in eerste termijn duidelijk had gemaakt, dat het kabinet met de Zuid-Afrika affaire een slechte zaak had gedaan. „Wij wezen op de mogelijkheden om het vertrouwen te herstellen, wij noemden het helpen in stand brengen van de werkgelegenheid, de forse bezuiniging in de uitgaven, aanpassingen in de sociale voorzieningen, stimuleren van investeringen, lastenverlaging voor het bedrijfsleven en beperking in de loon- en inkomstenontwikkelingen. Dat was een schot voor de boeg", aldus mr Andriessen in zijn commentaar.

 Vertrouwen

„Essentieel is", aldus premier Den üyl, of er voldoende vertrouwen is, of er medeverantwoordelijkheid gedragen wordt. Het kabinet moet meer doen dan alleen het lijstje van Andriessen uitvoeren". Premier Den üyl noemde: de herziening van de structuur van de ondernemingsraden, de vermogensaanwasdeling en het toetsen van de investeringen in het bedrijfsleven. „Het een kan niet los gezien worden van het ander". Op de vraag hoe premier Den Uyl de botsing tussen minister Lubbers en fractievoorzitter Van Thyn beoordeelde, zei hy dat er geen sprake was van een botsing. „Het was een uitwisseling van persoonlijke gevoelens. Het stellen van de portefeuillekwestie is een harde actie. Maar de gedachtenwisseling tussen Lubbers en Van Thyn werd steeds vriendschappelijker", aldus de premier. Hij wees het verwijt van de hand, dat het kabinet beslissingen voor zich uit schuift.

„De laatste weken hebben wij belangrijke beslissingen genomen: over do Waddenzee, de stadsvernieuwing, de verplaatsing bij de PTT. We hebbeu veel tijd moeten besteden aan de Bloemenhovekliniek en aan de Zuid-Afrika zaak. Steeds bleek een constructieve wil om er uit te komen.

Wiegel

De liberale fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Wiegel, meent dat het kamerdebat een diep wantrouwen tussen de regeringspartijen onderling aan het licht heeft gebracht. De politieke moeilijkheden zijn — zo luidde zijn conclusie — niet uit de weg geruimd.

De houding van de coalitiepartners heeft ook en opnieuw het aanzien van de politiek als geheel schade berokkend. Volgens Wiegel zullen de kabinetsbesprekingen over o.m. de 1-procents-operatie in „een zeer slechte sfeer" worden gevoerd. Hij houdt er rekening mee, dat binnen enkele weken een volgende rel zich zal voordoen.

Kruisinga

Volgens CH-fractievoorzitter Kruisinga laten de verhoudingen in het kabinet en tussen de regeringspartijen „veel te wensen over". Gezien de „scheuren" en een duidelijke vertrouwenscrisis zal het — naar zijn mening — in de komende drie weken „buitengewoon moeilijk" zijn om in het kabinet oplossingen te vinden voor de te-veel vooruitgeschoven problemen als bijvoorbeeld de 1-procents-operatie, de begroting 1977, het en de abortus. arbeidsvoorwaardenbeleid.

 Dr. Kruisinga meent, dat het verschik in opstelling tussen enerzijds de CHU-fractie en anderzijds de fracties van KVP en ARP by de eindstemmingen in de kamer geen invloed heeft op de samenwerking van de drie partijen in het CDA. Het verschil schrijft hij mede toe aan het verschil in positie ten opzichte van het kabinet. Volgens hem behoeft er geen enkele twijfel te bestaan over het uitkomen met een gezamenlijke CDA-lijst.

Aantjcs

Zijn AR-collega Aantjes constateert terzake, dat er sprake is van een ernstig verschil van mening. In een commentaar sprak hij over een „dik minpunt" in de verhoudingen tussen de drie partijen. Overigens wees hy er op, dat de toestandkoming van een gezamenlijke CDA-lijst nooit aan een enkel punt mag worden „opgehangen".

 De AR-fractievoorzitter noemde de toestand rond het kabinet nog ondoorzichtig.: Hy zei „niet het gevoel te hebben dat donderdag en vrijdagmorgen vroeg de politieke basis van het kabinet is versterkt. In het debat was er — zo zei hij — sprake van enkele zeer harde confrontaties, die onvoldoende zijn opgeklaard. Hij noemde in dit; verband met name de „forse" opstelling van: minister Lubbers (economische zaken) ten; opzichte van PvdA-fractievoorzitter Van: Thijn. Volgens Aantjes is Van Thijn „echt^ tot het uiterste" gegaan om minister Lubbers tegemoet te komen. Hij zei de volhardende houding van de bewindsman niet begrepen te hebben en moeilijk te kunnen vplaatsen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Den Uyl: Wij nemen belangrijke beslissingen en stellen niets uit

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken