Bekijk het origineel

Hervormde Kerk van tekort naar overschot.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hervormde Kerk van tekort naar overschot.

Generale financiële raad

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De Nederlandse Hervormde Kerk is erin geslaagd het begrote tekort van bijna 600.000 gulden over 1975 door ükse bezuinigingen en enkele meevallertjes om te buigen in een batig saldo van 174.773 gulden. Aldus de Hervormde financiële raad, die tegelijk meedeelt, dat het overschot zal u'orden verrekend met de bijdragen der gemeenten voor 1976. Voor 1976 is weer een tekort geraamd van 286.700 gulden.

De kerkelijke financiën blijven door de Inflatie een zorgelijke zaak^ maar de financiële raad constateert dat zeer veel leden van de Nederlandse Hervormde Kerk de algemene arbeid van de kerk willen steunen. Bemoedigend daarbij zijn ook de resultaten van de totale opbrengst „levend geld" van de gemeenten, die in 1974 met I3'/> procent steeg en bovendien voortrefTelijk ondersteund wordt door de actie Kerkbalans.

De financierirtg van het algemeen kerkewerk omvat de instandhouding van het synodaal apparaat, de provinciale bureaus en de uitgaven van de classicale vergaderingen. Hiervoor staan de gemeenten AVi procent van hun inkomen uit levend geld af. Dit percentage is door allerlei bezuinigingen in de periode 1970-1975 vrijwel ongewijzigd gebleven.

Voor de begroting 1976 heeft de financiële raad de totale stijging der lasten kunnen beperken tot 9.75 procent tegenover een algemene lastenstijging van 13 tot 14 procent. De bezuiniging is vooral gevonden in vermindering van de personeelsbezetting bij het synodebureau, de financiële raad, de orgelcommissie en het archief.

De helft van de bijdragen van de hervormde lidmaten aan de generale kas moet door de gemeenten worden afgedragen aan het centrale steunfonds van de kerk. De rest is voor de plaatselijke kerkekas. Uit de landelijke opbrengst van deze bijdragen worden subsidies aan gemeenten en aan landelijke Hervormde instellingen verstrekt.

Minder

Ilct aantal lidmaten, dat aan de generale kas bijdraagt, neemt iets af. In 1974 droegen 943.000 lidmaten bij, in 1975 20.000 minder. Door verhoging van de bijdrage tot 12,50 gulden is het saldo over 1975 met ongeveer 6 ton gestegen tot ruim 5,3 miljoen gulden.

Volgens het jaarverslag van de financiële raad is de bijdrage uit de generale kas aan de 2 procent-actie voor ontwikkelingssamenwerking gereserveerd totdat de synode uitspraak heeft gedaan over de besteding van dit bedrag. Reden daarvoor is de kritiek, die sommige gemeenten hebben op toewijzing van gelden hiervoor uit de generale kas.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Hervormde Kerk van tekort naar overschot.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken