Bekijk het origineel

Leiding van de Geest in een wegzinkende wereld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leiding van de Geest in een wegzinkende wereld

CHR. GEREF. PINKSTERAPPEL:

6 minuten leestijd

VEENENDAAL — Als de Pinkstergeest vertikaal gaat werken in hart en leven gaat het er horizontaal ook anders uitzien, aldus ds. P. den Hartog, gisteren op het Pinksterappel in de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk te Veenendaal.

In Joel 2 wordt de jeugd eerst genoemd. Die gaat voorop, niet met de rode vaan maar met de kruisbanier van Christus. „Wat zou het groot zijn als jullie de ouderen tot jaloersheid mochten verwekken. Bidt dan om die Geest om door Hem geleid te worden."

Eerder had de voorzitter van de organiserende christelijke gereformeerde jeugdvereniging „Pro Christo" de heer A. Doornebal, de vele jongere en oudere aanwezigen hartelijk welkom geheten.' Hij deelde hierbij mee dat het batige saldo van de collecte bestemd zou zijn voor de Bond tegen het Vloeken en dat de baten van de boekenstand ten goede zouden komen aan het evangelisatiewerk op de markt. Hiertoe verwees hij (K)k naar ons RD-artikel van afgelopen vrijdag.

De kerk is er vanaf het Paradijs en zal er zijn tot het einde toe, aldus ds. M. Vlietstra van Bunschoten in zijn referaat „Wat is de Kerk vanuit Pinksteren?". Kerk is Kerk van Christus. Eigendom van de Kurios. Christus is haar bezitter, haar wettige Koning. De Kerk is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.

De Heilige Geest staat niet zelf op de voorgrond. Hij versiert de Kerk met de schatten van de Bruidegom. De Geest verbindt ze aan de Christus. Hij maakt ze arm in zichzelf. Breekt het trotse ik af en vervult ze met liefde. Hij herstelt het beeld van God in de gelovigen. Bij alle verscheidenheid weten ze zich samen verbonden door één Geest. Gods kinderen zijn koninklijke liezitters en koninklijke strijders. In zichzelf zwak, maar hun kracht ligt in hun Koning. In Hem zijn ze meer dan overwinnaars.

Jong

Eeuwig jong en jeugdig is de Kerk vanuit Pinksteren. „Ben jij al ingevoegd als een levende steen in dat gebouw". Leven we echt? In een hart dat vol is van God is geen plaats voor de wereld, aldus de Bunschoter pastor die eindigde met de volgende vragen: „Jongens, wat doet meer, een voetbaloverwinning door Ajax of de overwinning op de zonde in je eigen leven?". „Meisjes, waarheen trekt je hart. De nieuwste mode of de Heere die al je liefde waard is?"

De Heilige Geest stuwt alles naar de voleinding. Wat moet de Kerk tussen Pinksteren en de voleinding doen? Het antwoord uit de Bijbel is niet moeilijk. De Kerk krijgt van Christus de boodschap mee: Gij zult Mijn getuigen zijn, aldus ds. H. de Graaf in zijn referaat „Waartoe is de Kerk geroepen vanuit Pinksteren?". De Kerk moet verkondigster zijn van de grote daden des Heeren.

Enige Weg

De Kerk moet verkondigen dat Jezus de enige weg is om het verderf te ontkomen. In Hem is een volkomen verlossing voor de grootste der zondaren. Ue Kerk moet oproepen tot waarachtige bekering. Wie werkelijk getuigt doet dat met zijn hele hart. Een hart brandende van liefde.

Getuigen roept vijandschap op. In het Grieks is het woord getuige hetzelfde ais het woord martelaar. We moeten getuigen in de wereld waar Gods geboden openlijk met voeten worden getreden. Het is zelfs zo erg dat ons land terecht is gekomen in het moderne heidendom, waar de mens zal uitmaken wat goed en wat kwaad is.

Getuigen kunnen wij niet in eigen kracht. Het is niet ons werk, maar het werk van de Heere. De Kerk heeft ervaren: als ik zwak ben dan ben ik machtig. „Bidt om vervuld te mogen worden met de Heilige Geest. Zoek de Heere als je persoonlijke Borg zodat je Hem aan kunt prijzen als de redder van je leven", aldus ds. De Graaf.

Zoek het in een eenvoudig getuigenis, niet in grote dingen. Wat is er een ontstellende nood. De wereld zinkt weg in de ondergang en men heeft het niet in de gaten. Bidt dan om te mogen getuigen van de Ene Naam onder de Hemel gegeven tot zaligheid.

In de huidige maatschappij is het normbesef aan het verschuiven, denk maar aan de abortus en homo-sexualiteit. Alle godsdienstige normen worden losgelaten, aldus rechercheur Dekker van de Amsteiveense politie in de avondbijeenkomst. Vanuit zijn ervaring vertelde hij diverse voorvallen van drugsverslaafden.

Mede schuldig

De overheid stelt de normen. Deze overheid wordt echter gekozen door ons volk en daarom is het grootste gedeelte van onze bevolking mede schuldig aan de normvervaging. Men gelooft niet meer in God. Ook in de kerken zien wij een verandering van normen. Overal is inspraak. Als de Bijbel spreekt moeten wij echter zwijgen!

Veel jongeren had deze rechercheui gesproken die verdovende middelen gebruiken. Men zegt dat de wereld „rot" is. Bij gebruik van deze middelen ziet men de wereld anders. Men wil de wereld veranderen, maar zonder God is dit onmogelijk. Belangrijk is ook wie je kiest als vriend of vriendin.

Leidt de Heilige Geest ons leven, zo vroeg hij de jongelui. Veel misdrijven komen voor na het zien van bepaalde televisieprogramma's.

Ds. J. Brons besloot dit appel. „Ik hoop dat jullie, jongelui van de kerk, het nooit vergeten dat jullie een gedoopt voorhoofd hebben". De Heere wil ook jullie Leidsman zijn — wil je hart vernieuwen en herscheppen. In de weg van het gebed kan dit verkregen worden.

Tijdens het samenzijn werd veel gezongen onder de begeleiding van de organist Henk Mijnders en de trompettist Wiin van Schalk. Ook een zanggroep van de JV verleende haar medewerking en deed een appel op de jeugd via het gezongen lied. Met het reislied, psalm 121, op de lippen vertrokken de vele aanwezigen weer naar alle delen van het land.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Leiding van de Geest in een wegzinkende wereld

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken