Bekijk het origineel

Europese hof stelt Nederland in ongelijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Europese hof stelt Nederland in ongelijk

Ex-dienstplichtigen winnen zaak

7 minuten leestijd

STRAATSBURG — Op twee punten heeft het Europese hof voor de rechten van de mens in Straatsburg Nederland in het ongelijk gesteld in de zaak welke vijf Nederlandse dienstplichtigen tegen de staat hadden aangespannen.

Het Hof deed dinsdag een uitspraak in „de zaak Engel en anderen". Zij beschuldigden Nederland ervan in 1971 toen zij dienstplichtige militairen waren met hun berechting het Europese verdrag van de rechten van de mens te hebben geschonden.

Het vijftal (Engel, Dona, Schul, De Wit en Van der Wiel) waren toen gestraft voor verschillende inbreuken op de militaire krijgstucht. De straffen die in de diverse instanties,werden opgelegd varieerden van enige licht arrest tot plaatsing in een strafafdeling. Met deze uitspraak van het Hof wordt in feite een uitspraak gedaan over het al of niet geoorloofd zijn van straffen als licht arrest, verzwaard arrest, streng arrest en de militaire tuchtklasse. Daarnaast wordt de krijgstuchtprocedure in discussie gesteld.

Het voorlopige arrest dat Comelis Engel werd opgelegd (onder meer wegens onwettig afwezig zijn) is aldus het Europese hof voor de rechten van de mens niet in overeenstemming met artikel 5, lid 1 van het „Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fuundamentele vrijheeden".

Het artikel stelt dat een ieder recht heeft op persoonlijke vrijheid en veiligheid en dat niemand van zijn vrijheid mag worden beroofd, behalve in een aantal met name genoemde gevallen.

Waarborgen

Door deze uitspraak gaat het Hof mee met dee bewering van de vijf verzoekers dat hun bestraffing tijdens hun diensttijd een vrijheidsberoving is. Er zijn onvoldoende waarborgen tegen vrijheidsberoving aanwezig in het militaire tuchtrecht.

Daarnaast is het Hof van oordeel dat de krijgstuchtprocedure welke in 1971 tegen de heren De Wit, Dona en Schul werd gevolgd in strijd is met het eerste lid van artikel zes van het verdrag.

Daarin staat dat ieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.

Hiermee komt het Europese hof tot de conclusie, dat de procedure welke door de militaire autoriteiten is gevoerd in strijd is met het Europese verdrag.

 Het Hof in Straatsburg ging echter niet mee met de vijf, die van mening waren dat hun gevangenzetting discriminerend was. Het is nog niet bekend of de vijf een schadevergoeding zullen krijgen. Bij de hoorzitting in Straatsburg eind oktober vorig jaar vroeg de president van het Hof of de vijf prijs stelden op een schadevergoeding.

Reactie

Het ministerie van Defensie gaf maandagavond als voorlopig commentaar op de uitspraak van het Europese hof voor de rechten van de mens dat deze geen consequenties meer zal hebben voor ,,het huidige scala" van krijgstuchtelijke straffen in Nederland.

,,Het krijgstuchtelijk voorlopig arrest, waartegen het Hof in Straatsburg zich heeft uitgesproken, werd namelijl; in het najaar van 1974 uit de Wet op ede krijgstucht geschrapt, evenals de krijgstuchtelijke straffen als streng arrest en tuchtklasse. Sinds 1971 werden deze al in de praktijk niet meer toegepast".

„De constatering van het Hof dat de besloten behandeling door het Hoog militair gerechtshof van de beklagzaak van de dienstplichtigen De Wit, Schul, Dona en Van der Wiel in strijd is met artikel 6 lid 1 van het Europese verdrag van de rechten van de mens, zal worden bestudeerd", aldus Defensie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Europese hof stelt Nederland in ongelijk

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken