Bekijk het origineel

Waddinxveen krijgt gemeentekantoor

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Waddinxveen krijgt gemeentekantoor

Groen licht voor miljoenenproject

4 minuten leestijd

 WADDINXVEEN — Vanmorgen heeft de raad groen licht gegeven voor de uitvoering van enkele miljoenenprojecten. langdurige debatten en vele interrupties zorgden ervoor, dat de voorzitter, mr. A. G. Smallenbroek, de raadsvergadering pas na het middernachtelijk uur kon sluiten.

De volgende beslissingen zijn (met één stem tegen) genomen:

• .Een bouwterrein van pngeveer 9000 m2, gelegen op de hoek Kanaaldijk-Jan Dorrekanskade-Oost, zal voor een bedrag van drie miljoen gulden worden verkocht aan de bouwmaatschappij P. Rehotst BV.

• Het college van b. en w. mag verder gaan met de uitwerking van de plannen om te komen tot de bouw van een nieuw gemeentekantoor. De kosten van dit project zullen de negen miljoen gulden niet mogen overschrijden.

• Drie grote terreinen in de gemeente zullen als bouwgrond worden verkocht De opbrengst wordt geraamd op een bedrag van 1,2 miljoen gulden. Drie andere stukken grond hebben de bestemming openbaar groen gekregen. Het meest werd woensdagavond gesproken over de bouwkosten van een nieuw gemeentekantoor die op negen miljoen gulden worden geraamd.

De fractie van het CDA vond de kosten aan de zeer hoge kant. De progressieve fractie had grote moeite met de samenstelling van de kostenraming. De bedragen voor de electrische installaties zouden veel te hoog geraamd zijn. De fracties van de SGP en VVD konden wel akkoord gaan, maar wilden geen cent meer uitgeven dan negen miljoen gulden. Onder druk van de overgrote meerderheid in de raad werd de peildatum voor de kostenberekening van het nieuwe gemeentekantoor opgeschoven naar 1 augustus 1977 (bijna een jaar later), terwijl het ramingsbedrag ongewijzigd bleef. Mocht de btw in de loop van dit jaar met twee procent worden verhoogd, dan zal ook deze extra fmanciële last uit de negen miljoen moeten worden betaald.

Ondanks het pleidooi van de burgemeester om bij verhoging van de btw een extra krediet te verlenen, bleef de raad vasthouden aan een maximaal bedrag van negen miljoen gulden. De burgemeester vertelde, dat het gemeentekantoor zou worden afgestemd op het inwoneraantal van 24.000. Het zal geheel uit beton worden opgetrokken met hier en daar een stukje metselwerk. Er zal worden gestreefd naar een zo flexibel mogelijke indeling van het gebouw Wethouder P. F. J. van Schie hield de raad voor, dat bezuinigingen op de bouwkosten gevolgen zou hebben op het aantal personeelsleden dat bij de gemeente in dienst is.

Verkoop

De verkoop van grond aan de firma Rehorst leverde ook de nodige discussie op. De ontvangen koopsom van drie miljoen gulden is 1,9 miljoen hoger dan de geraamde opbrengst. Een half miljoen gulden van deze „winst" komt in het fonds stadsuitleg, waaruit een deel van de bouwkosten van het nieuwe gemeentekantoor zal worden betaald. Het resterende bedrag zal worden gebruikt voor de exploitatie van het plan Zuidkade 1. Er zullen daar minder woningen worden gebouwd, zodat de verstedelijking kan worden tegengegaan. Het bouwrijp te maken terrein zal met zand worden verhoogd, waardoor in de toekomst de kosten van onderhoud van straten en plantsoenen niet hoger zullen zijn dan die in de reeds gerealiseerde bestemmingsplannen in lager gelegen polders.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Waddinxveen krijgt gemeentekantoor

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken