Bekijk het origineel

Woordenboek van het loon-

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Woordenboek van het loon-

beleid

4 minuten leestijd

ARBEIDSVOORWAARDENBELEID: Een woord dat langzamerhand ingeburgerd is geraakt ter vervanging van het begrip loonoverleg. Het tekent ook beter het veld waarbinnen het loonoverleg geschiedt. In de direkte materiële sfeer van het loon worden in het overleg steeds meer immateriële zaken betrokken.

IMMATERIEEL: Dit woord omvat het geheel aan afspraken een wensen die niet direct in geld zijn te vertalen. We denken hierbij aan kwesties als de invloed op de investeringsbeslissingen, werkomstandigheden, het sociaal Jaarverslag, en vorming en scholing.

LOONSOM: In de regel valt hierbij het licht op de loonsom per werknemer. Het omvat naast het brutoloon o.a. de werkgeversbijdrage in de sociale premielast en de pensioenpremie. De ontwikkeling van de loonsom wordt beïnvloed door drie zaken: a. de incidentele loonontwikkeling b. de initiële loonontwikkeling c. de prijscompensatie

INCIDENTEEL: Hierbij gaat het om loonkostenstijgingen als gevolg van salarisverhogingen. Ze kunnen verband houden met leeftijd of promotie, overwerk, verandering van functie, wijziging in de minimumloonregeling.

INITIEEL: Hiermede wordt bedoeld alle verbeteringen in de CAO's die geld kosten. Dat zijn loonsverhogingen, afgezien van de prijscompensatie, verhoging van het vakantiegeld, verruiming van de werkgeversbijdrage van het vakbondswerk.

PRIJSCOMPENSATIE: De compensatie is erop gericht om in de brutosfeer de lonen aan te passen aan de prijsontwikkeling. Als regel wordt hierbij als maatstaf gehanteerd het door het CBS samengestelde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

REEËL BESCHIKBAAR: Hierbij gaat het om de werkelijke verbetering van het vrij besteedbare inkomen. De berekening daarvan is tamelijk ingewikkeld. De bruto loonstijging wordt omgerekend in èen nettobedrag, waarop vervolgens de prijsstijging in mindering wordt gebracht. Hierbij moet men beschikken over de gegevens die voor het vaststellen van de te betalen loonbelasting en sociale premies van belang zijn. In dat verband is het begrip modale werknemer opgedoken.

MODALE WERKNEMER: een niet bestaande man, die statistisch representatief geacht wordt voor de in loondienst werkzame beroepsbevolking. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en een inkomen net beneden de laagste premiegrens in het geheel van de sociale verzekeringen. In 1975 was dat ƒ 23.000,- bruto.

TRIPARTITE OVERLEG: Na de invoering van de loonwet, waarbij de regering de bevoegdheid heeft gekregen om in de loonontwikkeling in te grijpen is het vroegere Centraal Overleg van karakter veranderd. In het algemeen gaat het hierbij om het overleg op nationaal niveau tussen de centrale werknemer en werkgeversorganisaties en de regering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 13 Pagina's

Woordenboek van het loon-

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 13 Pagina's

PDF Bekijken