Bekijk het origineel

boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

boekbespreking

6 minuten leestijd

„Door de Geest geleid", door ds. C. Smits, uitgave Mouthaan en Van den Berg, Hendrik Ido Ambacht, 244 biz., prijs ƒ 29,75.

Ds. Smits, predikant van de Oud Gereformeerde gemeente te Hardinxveld-Giessendam — eerder van enkele gemeenten in de Christelijke Gereformeerde Kerken — doet in dit boekje een vijftiental preken het licht zien over Romeinen 8. Ze zijn alle in de zomer van 1973 in Hardinxveld-Giessendam uitgesproken.

Ds. Smits scheidt duidelijk ondervinding en bevinding. „De bevinding is dat ik een ondenyerp wordt en ben voor het Voorwerp en hoe dat geschiedt. Het inzicht in Christus en het verenigd worden met Christus," zo schrijft hij ergens in een van de preken. Vanuit dit oogpunt bezien kunnen wij met de uitgever deze stof als Schriftuurlijk bevindelijk aanbevelen.

Het boek is keurig uitg:evoerd, hoewe| een enkele fout het ontsiert en kan zowel bij de uitgever (Postbus 99) als bij de boekhandel besteld worden.

„Leven en werk van dr. John Owen", door William Orme, uitgave G. Kool, Veenendaal, 372 blz., prijs ƒ 39,50. Het boek van Orme is in 1857 verschenen onder de titel „De gedenkschriften over het leven, de geschriften en het kerkelijk standpunt van dr. John Owen", en was toen vertaald door ds. J. W, Felix, uit Heeg uit het Engels. Kool gaf het met een aantal spellingswijzigingen opnieuw uit.

Ds. Joh. van der Poel uit Ede voorzag deze uitgave van een voorwoord. (,,Hun werken zijn niet tegen mijn licht, maar wel boven mijn licht".) Het boek bevat een uitgebreide levensbeschrijving van Owen, gaat ook dieper in op zijn betekenis voor het maatschappelijk leven' als vice-kanselier onder Cromwell van de hogeschool te Oxford en op zijn contacten met — om maar een paar voorbeelden te noemen — mensen als Durham, Elisah Coles, Goodwin, Baxter .,enz

.Als aanhangsel biedt het  boek een overzicht van Owens nagelaten geschriften en een aantal brieven. Alles met elkaar een lezenswaardig geheel waaraan ook de illustraties — betere en minder fraaie — niet ontbreken.

 „Spreken over je Heiland", door N. Baas en P. van Gurp, uitgave Oosterbaan en Le Cointre, 200 blz., prijs ƒ 14,50.

Wat ons vooral opvalt in het schrijven van de op 10 januari 1975 overleden bekende evangelist N. Baas uit Amsterdam is zijn pleidooi voor kerkelijke evangelisatie. Dat is echter niet het enige dat naar voren komt in dit boekje dat voor verreweg het grootste deel door deze oude Gereformeerde straatprediker werd volgeschreven. Praktijklessen in het evangeliseren staat er voorin op de titelpagina. Tot op de dag van vandaag is het van belang: „Waak ervóór het evangelie niet te vervlakken. Van zonde en oordeel, van Gods recht en straffen willen de mensen liever niet horen. Nu zeg ik niet: speel de boeman'. Ik zeg wel: verlaag toch het evangelie niet tot een   methöde om gelukkig te worden.

Deze man die als „marksramer van het evangelie" wordt afgebeeld in de beschrijving die Wulfaart Sabbingc van hem gaf, dwingt met zijn telkens terugkerende aanhaling van figuren uit Bunyans christenreis toch wel respect af, al is zijn stellingname — in de kerk van Kuyper nog — niet altijd de onze.

Wij weten van tweeërlei kinderen des Verbonds, dat is anders dan Baas over het Verbond spreekt. Toch maakt hij met zijn „Wees niet te gul met de hemel, noch met de hel! Je kunt niet voor een ander geloven, je kunt hem alleen de weg wijzen tot Christus" tal van behartigenswaardige opmerkingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 14 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van maandag 14 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken