Bekijk het origineel

Nederlanders kochten minder boeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nederlanders kochten minder boeken

4 minuten leestijd

In het afgelopen jaar zijn in Nederland voor een bedrag van ruim 580 miljoen gulden in het totaal 39,3 miljoen algemene boeken verkocht (exclusief encyclopedieën, naslagwerken, schooien studieboeken). Daarvoor werd door de consument een gemiddelde prijs van ƒ 14,75 per boek betaald (ƒ12,25 in 1974).

Het aandeel van de boekhandel in de distributie van het boek is vrijwel stabiel gebleven: 46% (in 1974 45%) van het totale aantal verkochte algemene boeken vond zijn weg naar de consument via de boekhandel. Tien procent werd in warenhuizen gekocht en 15 tot 20% via boekenclubs. In de boekhandel werd voor het boek een gemiddelde prijs van ƒ14,75 betaald, in het warenhuis van ƒ9,35 en bij boekenclubs van ƒ 16,30.

Een en ander blijkt uit een in opdracht van Stichting Speurwerk betreffende het Boek gehouden onderzoek naar het koopgedrag tt.a.v. boeken in 1975. Dit onderzoek heeft o.a. aangetoond, dat minder boeken zijn verkocht dan in het voorafgaande jaar. Deze tendens is, naast een relatief sterk stijgend aantal uitleningen via openbare bibliotheken reeds een aantal jaren merkbaar. Niettemin worden per dag in Nederland ongeveer 130.000 boeken gekocht.

Elke maand werd in 1975 in bijna éénderde van alle Nederlandse gezinnen een boek gekocht. In 29% van de gezinnen vond de laatste aankoop en maand tot een jaar geleden plaats en bij 39% langer dan een jaar geleden of nooit. Het aankoopniveau is in sterke mate afhankelijk van leeftijd en gezinsinkomen, maar dit bleek in 1975 ook geografisch bepaald. In het westen van het land lag het aankoopniveau hoger dan in de andere delen van het land en in hét zuiden bleef het belangrijk beneden het landelijk gemiddelde.

Prijs

Voor 4190 van het totale aantal in 1975 gekochte boeken werd minder dan tien gulden betaald en voor 79% minder dan twintig gulden per boek. Van het totale aantal boeken werd 71% gekocht voor een gemiddelde prijs van ƒ 13,10, 20% besteld (gemiddelde prijs ƒ 19,45) en werd op 7% van de uitgevan ingetekend uitgaven prijs ƒ 19,70). Het onderzoek heeft een sterke toename van de direct mail aktiviteiten van de uitgevers aan het licht gebracht.

Genre

Ontspanningsromans zijn bij het publiek sterk favoriet. Een kwart van alle in 1975 verkochte boeken behoorde tot dit genre. Voor ontspanningsromans werd een gemiddelde prijs betaald van ƒ 13,30. Dertien procent van de omzet in aantallen had vorig jaar betrekking op jeugd- en kinderboeken, die gemiddeld ƒ7,50 per stuk kostten. Zij maakten dan ook niet meer dan 7% van de totale omzet in geld uit. Literaire werken maakten tien procent van de omzet in geld en negen procent van de verkoop in aantallen uit. Vorig jaar betrof 66% van het aantal verkochte boeken fiction en 33% non-fiction. In de boekwinkel wordt meer non-fiction dan fiction gekocht, terwijl daarentegen de boekenclubs tweemaal zoveel fiction als non-fiction verkopen.

Seizoen

Opmerkelijk is, dat boeken de laatste tijd veel meer over het gehele jaar verspreid worden gekocht dan een aantal jaren geleden. Het zwaartepunt ligt weliswaar nog steeds in de maanden oktober tot en met december maar in veel mindere mate dan vroeger. In 1965 werd in hét laatste kwartaal 35% van de totale omzet in geld gerealiseerd. Vorig jaar was dat nog maar 28%.

Tien jaar geleden werden in het voorjaar en de zomer duidelijk minder boeken gekocht dan in het eerste en vierde kwartaal. Maar ook in dat opzicht is de situatie veranderd. In 1975 werd in het tweede kwartaal 26'V> van de totale omzet in ggeld bereikt en in het derde kwartaal 24%. In 1975 was nu het eerste kwartaal met 22% duidelijk het „slechtst", „slechts", echter in 1965 nog kwartaal(omzet) verschillen van 14% werden geconstateerd, konden voor 1975 geen grotere verschillen dan van 6% worden vastgelegd. ,

Bindvorm

Er is een stijgende belangstelling voor boeken in gebonden uitvoering merkbaar. In aantallen nam het gebonden boek vorig jaar 52% en in 1974 47% van de totale omzet voor zijn rekening. Dat komt overeen met 74%, resp. 66% van de omzet in geld. Voor het gebonden boek werd vorig jaar dan ook een gemiddelde prijs van ƒ21,15 per boek betaald. In 1975 betrof 22% (24% in 1974) van het aantal gekochte boeken pockets tot ƒ6,- en 26'Vi (26';Ó) paperbacks van meer dan ƒ 6,-. De pockets hadden met hun gemiddelde prijs van ƒ 3,55 een aandeel van 5% in de omzet in geld en de paperbacks (gem. prijs ƒ 11,75/) van 21%. Driekwart van de pockets en paperbacks behoorde tot de categori'? fiction-boeken. Literaire werken verschenen vorig jaar opvallend veel in paperbackvorm. Detectives en thrillers worden over het algemeen in pocketuitvoering gekocht.

Van de totale omzet in geld namen de concerns vorig jaar 50% voor hun rekening. Geen van de afzonderlijke concerns had overigens een marktaandeel van meer dan 10%.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 14 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

Nederlanders kochten minder boeken

Bekijk de hele uitgave van maandag 14 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken