Bekijk het origineel

Kans op loonakkoord erg klein geworden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kans op loonakkoord erg klein geworden

FNV vindt kabinetsvoorstel onaanvaardbaar

6 minuten leestijd

DEN HAAG — De kans op een loonakkoord is bijzonder klein geworden. De Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV heeft laten weten het regeringsvoorstel — voor iedere werknemer twintig gulden bruto per maand extra en verlaging van de ziekenfondspremie met 0,5 procent — volstrekt onvoldoende te vinden. Het CNV heeft nog geen definitief standpunt bepaald, maar de Verbondsraad heeft wel „grote moeite" met de loonvoorstellen.

 FNV-voorzitter Kok zei maandagavond op een persconferentie dat weliswaar nog niet duidelijk is wat precies de uitwerking zal zijn van het „pakketje" dat de regering vrijdag op tafel heeft gelegd maar dat wel vast staat dat ƒ20,- per maand uiteindelijk maar neerkomt op 1 procent prijscompensatie terwijl een half procent minder ziekenfondspremie bruto ook maar ongeveer 1 procent verschil uitmaakt. „Hoe je het ook wendt of keert, het staat vast dat dit pakket voor ons geen basis voor overeenstemming met regering en werkgevers kan zijn, aldus Kok. Hij zei dat de Federatie Nederlandse Vakbeweging van deze twee overlegpartners daarom nu een opstelling zal vragen „die in veel redelijker mate tegemoet komt aan het uitgangspunt van de FNV", namelijk een volledige handhaving van de koopkracht voor de gemiddelde werknemer. Overigens wijst de FNV een lastenverlaging in de vorm van een verlaging van de ziekenfondspremie niet bij voorbaat af als het effect daarvan voor de koopkracht maar ongeveer op hetzelfde neerkomt.

Kok zei verder dat de Federatieraad ook heeft vastgesteld dat er geen sprake van kan zijn dat voor 1977 al afspraken kunnen worden gemaakt over het al of niet geven van een loonsverhoging en zo ja over de omvang daarvan. Volgens hem kan er hoogstens in algemene termen over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het volgende jaar worden gesproken.

Geen laatste woord

Kok zei overigens dat het gesprek met de regering niet was verlopen in een sfeer van ,,slikken of stikken". In tegenstelling tot sommige krantenberichten had hij niet de indruk dat het „pakketje" van het kabinet hèi laatste woord is van de regering waarover verder niet te praten valt. Het kabinet heeft wel te verstaan gegeven dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn,

Kok zei verder dat de Federatieraad ook heeft vastgesteld dat er geen sprake van kan zijn dat voor 1977 al afspraken kunnen worden gemaakt over het al of niet geven van een loonsverhoging en zo ja over de omvang daarvan. Volgens hem kan er hoogstens in algemene termen over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het volgende jaar worden gesproken.

Geen laatste woord
Kok zei overigens dat het gesprek

U leest vandaag in
PAGINA 2

Tijdens een forumbijeenkomst van de KLS kwam opnieuw naar voren dat vrijheid van onderwijs principieel verwerpelijk is. Een van de drie inleiders was de heer W. Nagtegaal, lid van provinciale staten van Utrecht. Sovjet-Unie is nog steeds erg moeilijk. Vooral aan vlees is er een groot tekort. PAGINA 5

Na afloop van de ontmoeting met premier Vorster ontwerpt premier lan Smith nieuwe wetgeving inzake grondeigendom in Rhodesië. maar van het stellen van een onverbiddelijke grens is niets gebleken, aldus de FNV-voorzitter.

Hij vond het overigens te vroeg om te antwoorden op de vraag of de FNV wellicht met een zekere onderhandelingsmarge weer aan het centraal overleg gaat" deelnemen. ,,Een antwoord is in dit stadium nog niet te geven. We zullen kijken of er bij regering en werkgevers eventueel een marge is op grond daarvan de zaak verder bekijken. Bovendien zou het vaststellen van een marge makkelijker zijn als er een gering verschil was tussen ons standpunt en dat van het kabinet. Maar de kloof is nu zo groot dat het kwantificeren van die marge niet goed mogelijk is".

De FNV heeft berekend, dat het aanbod van de regering neerkomt op een netto-inkomensverbetering van ƒ 22 per maand voor de modale werknemer ƒ 20 bruto in contanten waarvan na aftrek van de belasting ƒ 10 a ƒ 12 overblijft, plus de verlaging van de ziekenfondspremie die neerkomt op een lastenverlaging van ongeveer ƒ10.

Geen ingrijpen

Als het centraal overleg toch vastloopt zal de FNV per bedrijfstak of per onderneming cao-onderhandelingen gaan voeren. Kok herhaalde dat een looningrijpen van de regering voor de FNV onaanvaardbaar is. ,,Wij staan op de onderhandelingsvrijheid van de vakbeweging. In de rest van Europa piekert men er niet over aan die onderhandelingsvrijheid te tornen en het zou voor ons onverteerbaar zijn als men nu hier voor de derde keer achtereenvolgende keer zou willen proberen de vakbeweging op deze manier aan banden te leggen".

De leden van de Verbondsraad CNV willen allereerst nog beraad voeren in eigen kring over de inhoud van de regeringsvoorstellen en over de berekeningen die daarbij van de kant van de regering zijn verstrekt. In hun bondsraden en bondsbesturen wil men de uitkomsten bespreken en vergelijken met de effecten van een volledige prijscompensatie. In een extra vergadering op vrijdag 18 juni komt de verbondsraad van het CNV dan opnieuw bijeen, aldus een mededeling van het CNV.

De Gaullistische Partij heeft de laatste weken scherpe kritiek gehad op de defensie- en belastingpplitiek. Deze kritiek begint nu te luwen, maar de moeilijkheden zijn, hiermee voor Chirac de wereld nog niet uit. De meerderheid der werknemers

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Kans op loonakkoord erg klein geworden

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken