Bekijk het origineel

IJsselmuiden akkoord met bijdrage brug

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

IJsselmuiden akkoord met bijdrage brug

Ongeveer 720.000 gulden voor tweede IJsselbmg

5 minuten leestijd

IJSSELMUIDEN — Onder grote belangstelling van de bevolking heeft de gemeenteraad zich gisteravond tijdens een tussentijds gehouden vergadering langdurig bezig gehouden met de problemen voor IJsselmuiden rond de aanleg van een tweede IJsselbrug bij Kampen. Dit gebeurde naar aanleiding van een voorstel van het college van b en w om akkoord te gaan met een bijdrage door IJsselmuiden in de aanlegkosten van deze brug van 2%. Bij de huidige ramingen zal dit neerkomen op een bedrag van 720.000 gulden.

Van de overige 98% zal 75% ten laste komen van het rijk en 16% ten laste van de Provincie, terwijl de gemeente Kampen 7% voor haar rekening zal moeten nemen. Bij de huidige plannen is deze tweede IJsselbrug geprojecteerd aan de zuidzijde van Kampen en ligt het in de bedoeling dat te zijner tijd rijksweg 50 vanaf Hattemerbroek hierop zal worden aangesloten.

Door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is echter gesteld dat indien de tweede brug thans wordt aangelegd, het doortrekken van rijksweg 50 in de richting Emmeloord zal worden uitgesteld. Zoals ook reeds in voorgaande vergaderingen is gezegd, houdt deze situatie voor IJsselmuiden in dat in de toekomst het doorgaande verkeer toch gebruik zal moeten maken van de bestaande oeverkruising voor de huidige IJsselbrug. De bezwaren tegen het twee procent voorstel van b en w richtten zich dan ook in hoofdzaak tegen eerder genoemde consequenties.

Omdat bovendien een gedane toezegging door b en w om een hearing te houden voor de bevolking over deze materie tot nu toe niet was nagekomen werd door een drutal raadsleden, te weten de heren Bergman en Van de Berg (beiden CHU) en de KVP-er Wezenberg, een motie ingediend. In deze motie werd het college van b en w verzocht het voorstel terug te nemen en eerst de toegezegde hearing voor de bevolking te houden.

Snelheid

Door loco burgemeester Meuleman (SGP) werd hierna met klem erop gewezen dat de minister van Verkeer en Waterstaat nog deze week wenst te worden ingelicht omtrent de financieële aspecten. Verder wees de heer Meuleman er op dat het nu niet ging over de af- en toevoerwegen maar over de brug zelf met de nodige opritten. Volgens de spreker moest men thans gebruik maken van de gelegenheid, ook al omdat de nieuwe bezuinigingsplannen van de regering niet het ministerie van Verkeer en Waterstaat zonder kleerscheuren zullen voorbijgaan. Een ander voordeel was volgens de heer Meuleman dat ook de werkgelegenheid gunstig zou worden beïnvloed indien in de regio een karwei van 36 miljoen zal moeten worden uitgevoerd.

Volgens de heer Bergman (CHU) is de aanleg van de brug niet los te koppelen van de problemen rond het doorgaand verkeer. Hierop werd aan de hand van cijfermateriaal aangetoond dat de aanleg voor een tweede brug een aanzienlijke ontlasting zal opleveren voor de bestaande brug. Daarnaast werd er in dit verband op gewezen dat het nemen van verkeersmaatregelen de oude brug eveneens zullen ontlasten. Hierbij wordt met name gedacht om alle verkeer Zwolle-Kampen via de nieuwe brug te verwerken.

Motie verworpen

Na een schorsing van de vergadering werd de eerder genoemde motie gesteund door de KVP-er Kalter, de tweemans fractie van de PvdA en de VVD-er Sanger. Na een vrij korte bespreking aanvaardde men het voorstel van b en w met 9 tegen 5 stemmen. Tegen stemden de heren Kalter (KVP), Sangers (VVD), Van Dieren (PvdA), Leurink (PvdA) en de heer Bergman (CHU).

Wat de financiering betreft, voor het uitgetrokken bedrag zal 220.060 gulden worden geput uit een fonds woor dorpsontwikkeling en 100.000 gulden uit de algemene reserve. Wat het resterende bedrag betreft zal een lening worden aangegaan op bankkrediet. Voor de gemeente zal dit een jaarlijkse kapitaallast met zich meebrengen van 38.000 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

IJsselmuiden akkoord met bijdrage brug

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken