Bekijk het origineel

Noord-Korea balanceert aan de rand van bankroet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Noord-Korea balanceert aan de rand van bankroet

Nederland verspeelde 25 rniljoen

10 minuten leestijd

„Nog: slechts enkele maanden geleden, in februari, stelde minister Duisenberg: heel duidelijk, dat bij het verlenen van kredietgaranties slechts zakelijke voorwaarden een rol behoren te spelen", aldus C. N. van Dis, (SGP) tijdens het Zuid-Afrika-debat. „Daarom is het ons onbegrrijpelijk, dat hij nu niet zonder meer de garantie voor de levering: naar Zuid-Afrika heeft gegeven".

Zoals we ons herinneren was een van de hoofdpunten in dit debat het antwoord op de vraag of de staat een kredietgarantie voor de affaire mocht en kon verstrekken. Uiteraard was het daarbij niet te vermijden, dat het kredietgarantiebeleid aan de orde kwam. In hetzelfde debat wees Van Dis op het feit, dat bijna dagelijks garanties worden verleend, terwUle van onze export.

Hij wees daarbij op het grote belang van onze export, meer dan de helft van ons Nationale Inkomen-komt voor viit onze export. „Men kan zeggen", zo stelde hij, „van Rusland tot Chili toe". De redenering van Duisenberg volgende was hij in dat debat nieuwsgierig te horen welke zakelijke en juridische motieven de regering er toe bewogen om voor Zuid-Afrika geen garantie te willen verlenen.

Noord-Korea

Hierbij bracht hij ter sprake de voor leveringen aan Noord-Korea verleende garanties. Nog onlangs zou volgens hem door ons land garanties ten bedrage van 25 miljoen gulden zijn verleend. Welk bedrag volledig verloren zou zijn. Die opmerkingen brengt de aandacht op Noord-Korea.

Dit land bevindt zich in een ernstige financiële en economische crisis. Waarbij deze communistische staat uitziet naar hulp van de grote socialistische broederstaten. Anders als in 1950 kunnen en willen de Sovjet-Unie en China deze keer niet helpen.

Toen 26 Jaar greleden, de troepen van de Verenigde Naties onder generaal MacArthur In Korea aan land gingen. ging het om politieke macht, nu gaat het in Pjongjang slechts om financlële belangen.

Noord-Korea dat in de afgelopen 20 jaar al was het op kosten van de bevolking, belangrijke economische vooruitgang kon boeken, staat nu op de rand van het faillissement. Hoe is het daartoe gekomen?

Wijziging

Wanneer het stalinistische regieme in Pjongjang in 1971 start met het op grote schaal invoeren van westelijke technologie en industriegoederen verlaat het daarmede zijn tot dan gevolgde koers. Het wil niet meer alleen steunen op de communistische economieën. Importeerde het nog tot 1973 80 procent van alle nieuwe industriële uitrusting en investeringsgoederen vanuit het Oostblok en vanuit China (Pjongjang heeft in Comecon een waamemersplaats) reeds in 1974 en 1975 veranderde dit beeld.

Meer dan de helft van de genoemde goederen en kennis kwam in die jaren reeds uit het Westen. De voornaamste handelspartners waren Japan, Frankrijk, Engeland en de Bondsrepubliek De financiering vond in de meeste gevallen plaats door de Nationale Banken tegen een kredietbrief van de Noordkoreaanse Staatsbank. De betalingen uit Noord-Korea vonden elk halfjaar regelmatig plaats.

Nog in 1973 waren enkele Westeuropese banken geïnteresseerd in dergelijke transakties. Immers de markt leek onverzadigbaar en de kredieteur betrouwbaar.

Knieval

Wanneer echter in 1974 de betalingen uit Noord-Korea uit blijven slaat de stemming snel om. Wat aanvankelijk nog als een gebrek nan deviezen werd geïnterpreteerd bleek echter steeds meer te gaan lijken op een bankroet van de Noordkoreaanse staat. Pogingen om door sanering van de schulden Noord-Korea wat lucht te geven, liepen stuk. Pjongjang bleef in gebreke.

Aan het einde van 1976 waren de schulden tegenover het Westen reeds opgelopen tot meer dan een miljard dollar. Het regime Kim zag zich gedwongen in Frankrijk en Japan om een opschorten van de vervaltermijnen van de schulden te vragen. Zweden en Oostenrijk verklaarden zich reeds bereid de vervallen kredieten met twee jaar te verlengen.

Moskou daarentegen stelt zich terughoudend op. De vroegere partner, die over het gedrag van het regime dat het op de been heeft geholpen ernstig verstoord is, toont geen enkel teken van bereidheid tot hulp. Daarin speelt een rol de toenadering die Noord-Korea heeft getoond tegenover China.

Zo verhoogden in 1973 de Sovjets drastisch hun olieprijzen, duidelijk in verband met de ondersteuning, die Noord-Korea de Chinezen gaf in het Chinees-Russische conflict.

Peking:

Peking stelde zich daarentegen in het afgelopen jaar zeer royaal op. Tijdens het staatsbezoek dat de Noordkoreaanse leider Kim aan Peking bracht, schold het Noord-Korea schulden tot een bedrag van 200 miljoen dollar vrij. Tevens leverde het grote hoeveelheden olie, alhoewel Peking tegelijkertijd zich genoodzaakt zag zijn leveringen naar Japan en de Filippijnen te reduceren.

Naast de invoer van de steeds duurder wordende investeringsgoederen was het vooral het dalen van de prijzen van de traditionele uitvoeren, die de betalingsbalans van Noord-Korea aan het wankelen bracht. Dit in tegenstelling tot de bewering van partijleider Kim Il-sung, die zijn beleid tegenover de bevolking rechtvaardigde met te verwijzen naar de gestegen transportkosten in de internationale zeevaart.

Gedwongen

De Noordkoreaanse uitvoer kwam onder grote druk te staan. Zo daalde de uitvoer van ijzererts behalve zink het belangrijkste uitvoerprodukt) naar Japan met de helft, De Chinese partijleider Mao Tse Toeng: .,Ontwikkelingshulp bedrijven we liever zelf". terwijl in het afgelopen jaar deze uitvoer bijna geheel tot stilstand kwam.

Om zijn internationale kredietwaardigheid niet geheel t3 verspelen ging het in het begin van dit jaar tot omvangrijke verkopen van goud over. Dat deze verkopen plaats vonden op een tijdstip toen de wereldnotering voor goud bizonder laag was, kan slechts verklaard worden uit het feit, dat de nood bizonder hoog gestegen was.

Zolang echter Noord-Korea nog omvangrijke bedragen a«n de ontwikkelingslanden ter beschikking stelt, blijft echter de bereidheid van het Westen om over een regeling van de schulden te praten, niet erg groot. Alleen al in 1975 stelde Pjongjang 44 miljoen dollar aan Afrikaanse landen ter beschikking.

Hereniging:

Behalve de economische crisis ziet Noord-Korea zich nu ook met een politieke crisis geconfronteerd, Noord-Korea is zijn voornaamste poUtieke doelstelling, de vereniging met Zuid-Korea nog geen stap nader gekomen. Integendeel, de volkeren van Noord- en Zuid-Korea zijn zo van elkaar vervreemd geraakt, dat een vreedzame hereniging ondenkbaar is. Voor een militair optreden kan echter Noord-Korea voorlopig niet op steun hopen. Dat is Kim Il-sung tijdens zijn laatste bezoek aan Peking heel duidelijk gezegd.

Vergoddelijking:

Ook in eigen land ondervindt het regiem grote moeilijkheden. De invloed van de ouder wordende dictator Kim Il-sung, die reeds sedert 1948 aan de macht is en deze macht op een typisch stalinistische wijze tracht te handhaven, staat onder toenemende spanning.

Een typisch staaltje van deze cultus „d Ia Stalln" is de versierde ereplaats achter de chauffeur in de bussen van het openbaar vervoer. Deze plaats moet voor de „Zon der Mensheid", zoals Kim genoemd wordt altijd vrijjblijjven, omdat daar zijn geest een plaats kan vinden, die altijd mee reist.

Zijn nog steeds toenemende vergoddelijking duidt echter tegelijkertijd op de zwakte van het regiem, dat zijn eigen macht lang niet zeker is.

Reeds is Kim bezig zijn zoon Kim Jong II als zijn opvolger naar voren te schuiven, riskeert echter daarmede de rivaliteit van de oudere partijleiders. Absolutisme en nepotisme zullen echter ook in Noord-Korea op den duur geen basis kunnen zijn waarop het volk het vertrouwen in zijn leiding bouwen kan.

Nieuw Zeeland heeft verleden maand zulk een driezijdige transactie voorkomen door een verbod op de verkoop van lichte vliegtuigen aan een Zwitserse firma die de toestellen op haar beurt weer aan Rhodesië zou doorverkopen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Noord-Korea balanceert aan de rand van bankroet

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken