Bekijk het origineel

Inflatie verhindert groei werkgelegenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Inflatie verhindert groei werkgelegenheid

Prof, Zijlstra: er zijn nog veel problem

6 minuten leestijd

BAZEL — In zijn functie van president van de Bank voor internationale betalingen heeft prof. dr. J. Zijlstra gisteren behartigenswaardige woorden gewijd aan de huidige economische situatie. Hoewel het economische herstel zelfs de optimisten heeft verrast, zijn er nog vele problemen.

De heer Zijlstra wees daarbij op de hardnekkige zeer hoge werkloosheid. Ook de situatie wat de inflatie betreft is nog erg onbevredigend, enkele uitzonderingen daargelaten.

Weliswaar is het gemiddelde inflatietempo in de ontwikkelde landen aanzienlijk lager geworden, maar historisch gezien is het nog steeds zeer hoog. Alleen West-Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten kennen een geldontwaarding van minder dan zeven procent. Het verschil in inflatie tussen de landen is groter dan ooit, zo merkte dr. Zijlstra op. In Zwitserland bijvoorbeeld heeft het indexcijfer van de consumentenprijzen de afgelopen maanden vrijwel geen verandering te zien gegeven, terwijl het in Italië met twee procent per maand stijgt. Wat dr. Zijlstra het meest verontrust is dat er aanwijzingen zijn voor een vernieuwde versnelling van de prijsstijging in bepaalde landen.

 Dr. Zijlstra acht het daarom van het grootste belang dat het beleid van de meeste landen wordt gericht op een verder gaande aanzienlijke vermindering van de geldontwaarding. Gebeurt dat niet dan zullen de investeringen niet worden vergroot tot een omvang die nodig is voor terugkeer naar volledige werkgelegenheid. „En zonder volledige werkgelegenheid zullen wij niet die economische groeipercentages bereiken die nodig zijn om te beantwoorden aan de verwachtingen van een hogere levensstandaard in eigen land en om in voldoende mate reële hulpbronnen over te dragen aan de ontwikkelingslanden", zei de president van de BIB.

Teneinde de evenwichtige en niet-inflatoire expansie op gang te brengen die hieraan is gebonden, zal een aantal voorwaarden moeten worden vervuld. Op fiscaal gebied zijn de tekorten van de overheid in de meeste landen op het moment te groot, nog afgezien van cyclische factoren, zodat die tekorten moeten worden verkleind. Dat moet naar het oordeel van dr. Zijlstra nu gebeuren, ondanks het bestaan van niet-benutte capaciteit in de economie, anders bestaat het gevaar dat men niet meer kan optreden.

Op het gebied van het geldbeleid moet de voornaamste doelstelling zijn voorkomen van de buitensporige groei van geldomloop en bankkredieten, die kenmerkend is geweest voor de vorige economische-groeiperiode. Of dat lukt zal voor een groot deel afhangen van tijdige maatregelen tot vermindering van de financieringsbehoeften van de overheid. Zelfs als het fiscale en het monetaire beleid op elkaar worden afgestemd, zullen wellicht rechtstreekse maatregelen op het terrein van prijzen en inkomens nodig zijn om een evenwichtige uitbreiding van die volkshuishoudingen te waarborgen waar de kosteninflatie het hevigst is geweest. Dr. Zijlstra erkent dat dergelijke maatregelen de economie ernstig kunnen verstoren, maar vindt dat zij soms de enigemanier zijn om de inflatiespiraal te breken.

Dr. Zijlstra stipte aan dat het internationaal verstrekken van leningen door banken verband heeft met de werking van het internationale monetaire bestel. Hij achtte het niet onjuist te zeggen dat de toeneming van de wereldreserves de laatste tijd in hoofdzaak teweeg is gebracht langs de weg van bankleningen, in plaats van de tekorten op de betalingsbalans van de Verenigde Staten, zoals vroeger het geval was.

Leningen

Gezien de grote onevenwichtigheid die voortvloeide uit de prijsverhogingen voor olie, zat er voor de landen met tekorten op hun betalingsbalans niets anders op dan leningen in het buitenland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Inflatie verhindert groei werkgelegenheid

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken