Bekijk het origineel

CNV over ontslag op staande voet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

CNV over ontslag op staande voet

4 minuten leestijd

UTRECHT — Het Christelijk Nationaal vakverbond (CNV) is van mening, dat de huidige regeling voor ontslag op staande voet zodanig moet worden veranderd, dat de rechtspositie van de werknemer op dit punt aanzienlijk wordt verbeterd.

Dat zou volgens het CNV kunnen door de werkgever in het vervolg te verplichten voor ontslag op staande voet toestemming te vragen aan de kantonrechter, die daarover op zeer korte termijn dient te beslissen. Daardoor weet de werknemer sneller, waar hij aan toe is.

Deze suggestie doet de vakcentrale in een brief aan de Tweede kamercommissie die zich bezighoudt met een regeringsvoorstel om de ontslagregeling in het algemeen uit het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen (BBA) van 1945 over te brengen naar het Burgerlijk Wetboek. Weliswaar is de regeling voor ontslag op staande voet al opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, maar nu het ontslagrecht toch aan de orde is, kan de gelegenheid volgens het CNV worden benut om tegelijkertijd het ontslag op staande voeh beter te regelen.

Overigens stemt de vakcentrale in met de overbrenging van het ontslagrecht naar het Burgerlijk Wetboek, omdat,,daardoor een stuk noodwetgeving verdwijnt en de voorgestelde regeling enkele belangrijke verbeteringen bevat".

Paardemiddel
De uit 1907 stammende regeling voor ontslag op staande voet („wegens dringende redenen") is volgens het CNV een paardemiddel. Omdat de opzegtermijnen voor gewoon ontslag in de loop der jaren aanzienlijk langer zijn geworden worden de gevolgen van ontslag op staande voet nu als veel pijnlijker ervaren, zo redeneert de vakcentrale.

Werknemers, die op staande voet worden ontslagen, komen in principe niet in aanmerking voor een ww-uitkering. Tegen een ontslag op staande voet kan de werknemer echter bezwaar aantekenen bij het Arbeidsbureau ,,Dit vergt echter een vaak tijdrovende procedure waardoor de werknemer geruime tijd in rechtsonzekerheid verkeert. Die onzekerheid betreft niet alleen de rechtsgeldigheid van het ontslag, maar ook zijn inkomen in die periode. Van de uitspraak hangt immers af of hij alsnog zijn volledige loon zal ontvangen, dan wel op een uitkering van de ww of de Bijstandswet zal zijn aangewezen", aldus het CNV.

De werkgever daarentegen kan zich volgens de centrale indekken tegen de financiële gevolgen van het risico vQOr het geval de werknemer in het gelijk wordt gesteld. De werkgever kan namelijk, als hij iemand op staande voet ontslaat, tegelijkertijd een zogenaamde „ontslagvergunning voorzover vereist" indienen bij het arbeidsbureau. Mocht het ontslag op staande voet dan niet worden geaccepteerd door het Arbeidsbureau dan kan de werknemer alsnog worden ontslagen met inachtneming van de opzegtermijn, aldus het CNV.

Deze regeling versterkt volgens hem de ongelijke rechtspositie van werkgever en werknemer.

Directeuren

Heg CNV vindt het onjuist, dat in het regeringsontwerp, regeling ontslagrecht een uitzondering wordt gemaakt voor directeuren van NV's en BV's, die van de nieuwe regeling worden uitgesloten. „Directeuren van dochterondernemingen zijn in feite even kwestbaar als andere werknemers. Ook zij hebben recht op rechtszekerheid en bescherming", zo meent de vakcentrale.

Zij dringt er ook op aan, in de nieuwe regeling ruimte te laten voor de afzonderlijke regeling, die in het grafisch bedrijf geldt. Bij het ontslagrecht speelt in die sector namelijk het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven een belangrijke rol. Dit bureau functioneert volgens het CNV goed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 11 Pagina's

CNV over ontslag op staande voet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 11 Pagina's

PDF Bekijken