Bekijk het origineel

Eigen kerk voor Herv Geref. evangelisatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eigen kerk voor Herv Geref. evangelisatie

Hollandscheveld

6 minuten leestijd

HOLLANDSCHEVELD — Na bijna drie jaar te hebben vergaderd in een noodgebouw heeft de plaatselijke stichting tot bevordering van de Herv.Geref. prediking gisteravond officieel een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. Dit gebeurde in een bijzondere dienst, waarin voorging ds. A. van de Vlist, Hervormd predikant te Genemuiden. Ds. Van de Vlist is reeeds vanaf juni 1975 mentor van de plaatselijke stichting.

 Voordat de preek werd uitgesproken, waren de ongeveer vierhonderd aanwezigen getuige van het feit, dat het kerkgebouw door de bouwcommissie werd overgedragen aan het stichtingsbestuur. Dit vond plaats, doordat een sleutel werd overhandigd aan de voorzitter van de stichting, de heer Kuiper. Nadat de sleutel door de heer Kuiper in ontvangst was genomen, sprak deze de hoop uit, dat deze sleutel spoedig weer zou mogen worden overgedragen aan een kerkeraad.

Hij wekte de aanwezigen dan ook op tot veel gebed voor deze zaak, opdat spoedig in het nieuwe kerkgebouw de sacramenten kunnen worden bediend. Nadat door de vrouwenvereniging en jeugdvereniging enkele geschenken waren aangeboden, richtte de heer Kuiper een dankwoord tot ieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe gebouw, zoals de bouwcommissie, aannemers en burgelijke overheid.

IJverig komen

Als tekst voor de predikatie op deze avond had ds. Van de Vlist gekozen Psalm 84 vers 2 tot en met 4. In zijn preek zei dominee onder andere, dat in Psalm 84 de tempel en zijn dienst op ontroerende wijze wordt bezongen. Hieruit blijkt het verlangen van de psalmist om te verkeren in de tempel des Heeren. Deze begeerte en behoefte werkt de Heere in een middellijke weg. Daarom geldt het voor jong en oud, ijverig daar te komen waar de Heere de gemeente samenroept onder de verkondiging van het Woord.

In de regel gaat het hart van de mens uit naar alles, behalve naar de kerk. Bij de dichter van deze psalm is dat anders, doordat hij oog heeft gekregen voor de lieflijkheden van des Heeren dienst. Opmerkelijk is het, dat in deze psalm wordt gesproken, dat zelfs voor een eenvoudige mus plaats is bereid. Dit is ons tot troost, want de Heere Jezus Christus Zelt zegt, ziende op de vogelen des hemels, gaat gij dezelve niet zeer ver te boven' Van Zichzelven daarentegen moet Hij zeggen: Ziet, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waar Hij het hoofd neerlegge. Ds. van de Vlist besloot zijn predikatie met de bede van koning Salomo uit 2 Kronieken 6.

Ballingschap

Na de dienst werd nog een korte toespraak gehouden door ir. J. van de Graaf namens het bestuur van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk. Hierin verwees spreker naar Psalm 137, waar gesproken wordt over de joden in ballingschap. De heer Van de Graaf sprak de hoop uit, dat evenals de joden te Babel destijds uitzagen naar de tempeldienst te Jeruzalem, de gemeente thans zal uitzien naar het ogenblik dat ook in het nieuwe kerkgebouw de sacramenten zullen worden bediend.

 Het nieuwe kerkgebouw heeft een fraai, eigentijds uiterlijk met een ruime kerkzaal voor 350 zitplaatsen. Dit aantal kan eventueel uitgebreid worden tot vierhonderd. Verder kan de ruime entree van het gebouw geheel worden afgesloten van de kerkzaal. Hierdoor ontstaat een grote vergaderzaal, waarin onder andere de catechisaties zullen plaatsvinden. Hoofdaannemer van het project was de firma Bruins Slot uit Kerkenveld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 11 Pagina's

Eigen kerk voor Herv Geref. evangelisatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 11 Pagina's

PDF Bekijken