Bekijk het origineel

Vaccinatiedwang is uit den boze

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vaccinatiedwang is uit den boze

6 minuten leestijd

Uiteraard Is mijn visie op vaccinatie allereerst een persoonlijke. Anderzijds meen ik te mogen zeggen dat deze mening weinig zal afwijken van een vrij algemeen gevoelen inzake deze materie binnen de kring van de Gereformeerde Bond.

Kort gezegd: een mens is bij alle afhankelijkheid van Zijn Schepper ook een verantwoordelijk schepsel. Hy mag ten aanzien van zijn lichamelijk en geestelijk welzijn niet onbezorgd Zijn. Daarom mag hij de middelen gebruiken, die de medische wetenschap ook als gave van God mag aanreiken, om onder Gods zegen genezing te bevorderen of ook om ziekten die dreigen  te voorkomen.

Dat zulke middelen ook gezegend worden leert de praktijk van elke dag bij ziekten en ook bij heersende of dreigende epidemieën. Het functioneren van de middelen blijft evenzeer afiiankelijk van Gods zegen als de gezondheid zelf. Daarom zorgen, mag, is zelfs geboden, maar dan zorgen in afhankelijkheid. Dit zorgen ligt tussen zorgeloosheid en bezorgdheid.

God stelt ons in onze volle verantwoordelijk om eigen leven en dat van anderen zo veel als in ons vermogen ligt te beschermen. Wij mensen doen dat in velerlei opzicht. Het hekje om het bcJkon, de dikke jas 's winters, de veiligheidsgordel in de auto zijn daar evenzovele voorbeelden van als de vitamine-C tabletten in de winter en verscheidene versterkende middelen. Op dat vlak mag ook de vaccinatie worden gezien. Ook de middelen, die bij vaccinatie worden aangewend, zijn door God in Zijn schepping gelegd en daarvan mag de mens dankbaar gebruik maken.

Bij de Elspeter polio-epidemie in 1966 riep de toenmalige voorzitter van de Geref. Bond, ds. G. Boer - met volstrekte afwijzing van de in de pers gevoerde hetze tegen de bevolking aldaar - de mensen op zich te laten vaccineren. Hij deed daarbij ook een beroep op de verantwoordelijkheid, niet alleen tegenover eigen kinderen maar ook die van anderen. ,J)e liefde doet de naaste geen kwaad". Hij citeerde daarbij Calvijn, die in boek 1, hoofdstuk IV, paragraaf 4 van zijn Institutie het volgende schrijft:

„Want God, die ons leven binnen bepaalde grenzen heeft ttfgepaald, heeft tevens de zorg daarvoor aan ons toevertrouwd, ons voorzien van middelen en steun om het te bewaren, en ook gemaakt, dat wij gevaren zien aankomen, en opdat die ons niet onverhoeds zouden overvallen, heeft Hij' ons voorzorgsmaatregelen en middelen ter beschikking gesteld. Nu is het duidelijk, wat onze plicht is: namelijk. als God ons leven geschonken heeft ter bescherming, dat wij het dan ook beschermen; als Hij middelen aanbiedt, dat wij die dan ook gebruiken; als Hij ons gevaren doet voorzien, dat wij dan ook niet roekeloos daarin storten; als Hij geneesmiddelen verschaft, dat wij die dan ook niet veronachtzamen".

Het zal duidelijk zijn dat ik de vraag of vaccinatie geoorloofd is met ja beantwoord. We zullen en mogen daarbij niet op de vaccinatie zelf vertrouwen maar op God die alle middelen zegenen moet, wil er van genezing of voorkoming van ziekte sprake zijn...

Dwang:

Iets anders is de vaccinatiedwang. Elke dwang inzake gewetenskwesties is uit den boze. Voor mensen, die hier ernstige gewetensbezwaren hebben en daarbij duidelijk blijk geven van een onvoorwaardelijk vertrouwen op God, Die ook zonder deze middelen zal helpen of uitkomst geven, treden anderen, treedt ook de overheid eerbiedig terug, al blijft het een moeilijke zaak wanneer dit schade voor anderen kan betekenen. De overheid mag echter niet over gewetens van haar onderdanen heengaan. Daarom dient de wet in dit opzicht uitzonderingen op grond van gewetensbezwaren mogelijk te maaken.

Toch wil ik hier ook op een andere kant wijzen. Hebt u geloof hebt het voor uzelfl Met het geloof en vertrouwen van een ander kunnen we het niet doen. Moet ook niet gewezen worden op het gevaar van geestelijke dwang, het gevaar van het binden van gewetens in deze dingen ten opzichte van mensen die zonder innerlijk de bezwaren te onderschrijven vanuit een algemeen (opgelegd) gevoelen ook tot afwijzing van vaccinatie moeten komen? Gewetensdwang kan ook van een andere kant komen dan van de kant van de overheid.

Concluderend zij gezegd: wat betreft vaccinatie als zodanig mogen we leven tussen zorgeloosheid en bezorgdheid, en wat het geweten betreft tussen vaccinatiedwang en binding van de gewetens. Mensen zijn als persoonlijk verantwoordelijk schepsel tegenover God en de naaste in het leven gesteld. En verder; een bekende oude spreuk is: in noodzakelijke dingen eenheid, in niet^noodzakelijke dingen vrijheid, in alle dingen liefde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Vaccinatiedwang is uit den boze

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken