Bekijk het origineel

Alleen democratisch Spanje in NAVO

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Alleen democratisch Spanje in NAVO

W.E.U. assemblee besluit:

5 minuten leestijd

PARIJS — De assemblee van de Westeuropese Unie heeft zich donderdag in Parijs uitgesproken tegen verhulde uitbreiding van het NAVO-verdragsgebied in zuidoostelijke richting, en duidelijk gemaakt dat slechts een Spanje dat een parlementaire democratie is en waar de rechten van de mens worden geëerbiedigd tot de NAVO kan toetreden.

Op voorstel van mede het tweede kamerlid P. Dankert (Soc.) nam de assemblee, waarin parlementariërs uit de zes oorspronkelijke EEG-landen en Engeland zitting hebben, geen Engels-conservatief voorstel over om de NAVO te vragen Australië,Nieuw-Zeeland en Iran „naarmate het voortgang maakt op de weg naar democratie", te betrekken bij de voorbereiding van plannen die in geval van oorlog zouden moeten worden uitgevoerd.

(Zoals bekend stelt het NAVO-commando Atlantische Oceaan dergelijke plannen — zgn. contingency planning — op voor de wateren rond Kaap de Goede Hoop, een aanvoerroute voor olie en grondstoffen naar West-Europa. Maar in NAVO-kringen wordt nadrukkelijk gezegd, dat de organisatie als zodanig bij het opstellen van deze plannen geen contact heeft opgenomen met Zuid-Afrika).

Versterking

In de resolutie, die de W.E.U. assemblee donderdag aanvaardde wordt overigens de wenselijkheid uitgesproken van „uitbreiding en versterking van de NAVO, gebaseerd op parlementaire democratie en de rechten van de mens, en van het voorbereiden van contingency plannen om elk soort crisis het hoofd te kunnen bieden."

Er wordt niet met zo veel woorden bij gezegd, dat bij het opstellen van deze plannen geen niet-NAVO-landen dienen te worden betrokken, en Dankert kreeg geen meerderheid voor zijn voorstel, om aan „elk soort crisis" de woorden „in het verdragsgebied" toe te voegen.

De NAVO zou met een Spaanse regering „die wordt gevormd na vrije parlementsverkiezingen" moeten onderhandelen over toetreding van Spanje tot de NAVO en in het algemeen moet de verdragsorganisatie zijn gebaseerd op parlementaire democratie en eerbiediging van de rechten van de mens.

In tegenstelling tot Dankert, op wiens voorstel het element van de mensenrechten in de resolutie werd vervat, sprak het eerste-kamerlid Piket (CHU) slechts over Spanje als „in de toekomst hoepelijk lid van de NAVO en de EEG." zonder iets te zeggen over democratisering van het regime.

Maar een meerderheid van het parlement was het met de socialisten eens, dat het niet aangaat de mededelingen van de Spaanse premier Arias Navarro te verwelkomen als „een aankondiging van vrije verkiezingen", zoals de Britse conservatieven hadden gewild. Zij beperkte zich tot het toejuichen van „tekenen, die wijzen op een ontwikkeling naar democratie" in Spanje.

De socialisten hadden zich, eveneens met succes, verzet tegen een voorstel om de NAVO-raad een uitspraak te vragen, dat de verdragsorganisatie „passende maatregelen" zal nemen om „buitenlandse politieke of militaire druk om regering of  regeringsbeleid van Joegoslavië te veranderen" tegen te gaan. Volgens de Engelse labourafgevaardigde Lord Peddie zou dergelijk optreden in strijd met het NAVO-verdrag zijn.

De W.E.U-assemblee deed wel een beroep op de NAVO-regeringen de Sowtjet-Unie „en het betrokken land" duidelijk te maken, dat het vestigen van nieuwe Sowjetbasis ,,of overeenkomstige faciliteiten" in de Middellandse Zee de normale betrekkingen en de ontspanning ernstig in gevaar zou brengen. (Ook in 4de NAVO-ministerraad in Brussel is de afgelopen week mede naar aanleiding van het Russisch- Cubaanse optreden in Angola, gesproken over de mogelijkheid van Sowjetinterventie in Joegoslavië, al dan niet op verzoek van Kroatische Separatisten of Montenegrijnse konformisten na de dood van president Tito).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Alleen democratisch Spanje in NAVO

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken