Bekijk het origineel

Letterlijke inspiratie H. Schrtft en Genesis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Letterlijke inspiratie H. Schrtft en Genesis

ECHTE HISTORISCHE FEITEN

4 minuten leestijd

EDINBURGH Fundamentalisten geloven in de goddelijke inspiratie, in de onfeilbaarheid en de onmogelijkheid om te dwalen, van de Heilige Schrift. Zij geloven ook, dat het scheppingsverhaal van Genesis een verslag is, dat met goddelijke nauwkeurigheid is weergegeven. Dat bleek op de avondzitting van de tweede congresdag der verzamelde fundamentalisten.

Dr. Rodney L. Bell van de Tabernakel Baptistengemeente te Virginia Beach (VS) sprak over die onfeilbaarheid en ds. S. B. Cooke van de Vrije Presbyteriaanse kerk van Armagh in Noord-Ierland ging de betrouwbaarheid van het scheppingsverhaal in Genesis na. Ds. Cooke is onder andere ook docent in de predikkunde en de pastorale theologie aan de theologische school der Vrije Presbyteriaanse kerk van Ulster, die men niet moet verwarren met de Schotse kerk van die naam.

Dr. Bell nam als uitgangspunt 2 Thimotheus 3, de verzen 16 en 17 (in de oude King James vertaling): „...alle Schrift is van God ingegeven...". De avonddiensten worden steeds als „service" (eredienst) aangekondigd en de toespraken zijn dan ook geen referaten, maar vooral een opwekkend of vermanend woord.

Elke letter
Ook dr. Bell hield geen lezing. Hij noemde de Bijbel even wonderbaarlijk als de brandende braambos. De gehele Schrift, elk woord en vers, is door God „beademd", door de Heilige Geest ingeblazen in uitverkoren mannen. Die inspiratie is woordelijk en volledig: alles wat God ons wilde meedelen en precies hoe Hij dat wilde, staat in de Schrift. Niet: Gods Woord staat in de Bijbel, maar elke letter is Gods Woord, aldus deze prediker, die zichzelf soms bijna in extase bracht en wiens toespraak nogal eens overging in onverstaanbaar geschreeuw.

Hij betoogde met grote nadruk, dat de Bijbel onfeilbaar is, want dogmatisch sluitend, maar noemde voor die onfeilbaarheid geen bewijs behalve het Schriftgetuigenis zelf. De Bijbel hoort bijeen, aldus Bell, er is geen kennis van Openbaringen zonder Daniël, enz., ondanks de grote verschillen in „auteurs", vissers, boeren, koningen. Met veel klem riep Bell zijn gehoor op aan deze onfeilbaarheid der Schrift vast te houden.

Genesis

Ds. Cooke, een collega van Paisley, begon zijn toespraak over de nauwgezetheid van het scheppingsverhaal met een aantal grappen en anekdotes en noemde vervolgens Genesis 1 tot 3 fundamenteel voor het gehele Woord Gods. Genesis is de basis; de Schrift wijst er zelf ook telkens naar terug; bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie en in Hebreeën 11 vers 3. Met dit begin staat of valt de hele Schrift. Weliswaar is het centrum van de Bijbelse boodschap het „alzo lief heeft God de wereld gehad...", aldus Cooke, maar die tekst hangt ten nauwste samen met Genesis. Als men het scheppingsverhaal niet gelooft, dan vervalt ook de rest!

Jezus zelf wijst terug naar God de Schepper en Genesis biedt - aldus de Noordier met grote stemverheffing historisch vaststaande wetenschappelijke feiten! Jezus geloofde dat en Hij is de Christus der Schriften, zo zei Cooke, die een scherpe uitval deed naar hoogleraren in de theologie die zich een eigen modernistische Christus scheppen.

Als we de eerste Adam niet historisch en werkelijk nemen, dan „klopt" ook de laatste Adam, Jezus Christus niet meer. Cooke viel daarna zeer ironisch uit tegen de evolutieleer. (,,Die evolutie uit reptielen heeft dan produkten als Hitler en Mussolini voortgebracht", aldus de predikant.). Hij noemde de schepping en al het bestaande een goddelijk geheim en maakte vervolgens de elkaar onderling bestrijdende evolutionistische geleerden belachelijk.

Genesis is een feit, zo merkte hij voorts op, omdat het begint met God en daarna met Zijn werken. Ook psalm 19 getuigt daarvan. Die volgorde van Schepper en schepping wil men tegenwoordig wel omdraaien. Maar dat kan niet. De mens wordt niet steeds beter, zoals de evolutie wil, maar de Schrift leert juist dat onze boosheid toeneemt. Er is een betere tijd geweest, in het paradijs, zonder dood, verval en corruptie! Geleerden (natuurwetenschappers maar ook theologen) ontkennen vaak" deze zaken, onder andere de alomvattendheid van de zondvloed. Maar alle zogenaamde IJstijd-theorieën maken niet duidelijker, alleen maar ingewikkelder. Laten we het Woord geloven, en niet die geleerde theorieën, zo riep de predikant uit Armagh de aanwezigen op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Letterlijke inspiratie H. Schrtft en Genesis

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken