Bekijk het origineel

Strakke richtlijnen voor multinationals

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Strakke richtlijnen voor multinationals

OESO'besluiten in Parijs:

4 minuten leestijd

PARIJS — De Verenigde Staten en de andere niet-communistische industriële landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling hebben maandag op hun bijeenkomst in Parijs stringente richtlijnen voor multinationale ondernemingen aanvaard.

Dinsdag zullen zij een aantal andere vraagstukken van wereldeconomisch belang bespreken — met name de vraag hoe de economische groei kan worden behouden zonder inflatoire bijverschijnselen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kissinger heeft maandag voor de OESO in een rede gepleit voor handelscoördinatie met het Sovjetblok opdat een krachtig internationaal economisch stelsel kan worden opgebouwd.

De „gedragscode" voor multinationals werd maandag door 23 van de 24 OESO landen aanvaard. Alleen Turkije onthield zich van stemming, waarom werd niet bekend gemaakt.

De code is erop gericht „de positieve bijdragen die multinationale ondernemingen kunnen leveren aan de economische en sociale vooruitgang te bevorderen en de moeilijkheden waartoe hun verschillende operaties aanleiding kunnen geven zo klein mogelijk te maken en op telossen".

Geen dwang

De richtlijnen, waarvan de naleving niet kan worden afgedwongen, roepen de multinationals op geen steekpenningen te geven aan overheidsfunctionarissen, zich niet op ongepaste wijze te moeien in de binnenlandse politieke aangelegenheden van de landen waar zij werken, minstens een maal per jaar verslag te doen van het geheel hunner activiteiten en zich te onthouden van activiteiten die de concurrentie tussen de bedrijven geweld aan zouden kunnen doen.

De multinationals zouden verder redelijke belastingen moeten betalen in de landen waar zij winst maken, de rechten van hun employés op vakvereniging erkennen alsmede het recht van de employés op collectieve arbeidscontracten.

OESO-voorzitter Papaligouras heeft verklaard dat men zeker niet alle problemen had opgelost maar dat niettemin een belangrijke stap was gezet op de weg naar een oplossing voor het vraagstuk van de multinationale ondernemingen. Hij zei dat er nu een kader was waarbinnen het mogelijk moest zijn de noodzakelijke oplossingen te vinden. Papaligouras verklaarde dat alle afgevaardigden op de conferentie instemden met de volgende doelstellingen: niet-inflatoire economische groei, sociaal welzijn, bevordering van de werkgelegenheid niet alleen in de eigen landen maar in heel de wereld.

VRIJE MARKT

Hij verklaarde dat de OESO lidstaten eenstemmig van oordeel waren dat hun open- markteconomieën behouden dienden te blijven opdat sociale voor uitgang en individuele vrijheid verzekerd zouden blijven. Zij waren van oordeel dat hun economische interdependentie een voor vrede en veiligheid in de wereld gunstige factor was, aldus Papaligouras. De OESO conferentie bevestigde opnieuw ^at samenwerking absoluut noodzakelijk was wat betreft de dialoog met de minder ontwikkelde lenden. De OESO-landen zijn vastbesloten in deze dialoog tastbare resultaten te bereiken, aldus de voorzitter van de organisatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Strakke richtlijnen voor multinationals

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken