Bekijk het origineel

Atheïstisch, communistisch en immoreel onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Atheïstisch, communistisch en immoreel onderwijs

FUNDAMENTALISTEN OVER STAATSSCHOLEN IN DE V. S.

6 minuten leestijd

EDINBURGH — „Mijn voorouders emigreerden uit Zweden naar de V.S., omdat ze als zovelen uit Skandinavië, verontrust waren over het groeiende materialisme en bederf in Europa en de achteruitgang van de religie. De U.S.A.-regering was gebaseerd op het Evangelie en de democratische beginselen.

Nu zouden wij van de historie moeten leren, maar die les schijnt erg moeilijk te zijn. Thans worden onze schoolkinderen in Amerika overspoeld met socialisme, communisme en atheïsme. Ze worden zo getraind in corruptie. Wat ze op de openbare scholen leren, is absoluut in strijd met Gods Woord. Daarom hebben we zo hard onze eigen christelijke scholen nodig, lagere, middelbare en hogescholen!"

Deze woorden sprak vrijdag op de vierde dag van het Fundamentalisten-congres alhier dr. B. Myron Cedarholm, stichter van het Maranatha Baptisten Bijbelcollege te Watertown (Wisconsin). Cedarholm was de hoofdreferent voor het thema ,,De fundamentalist en het onderwijs".

 Hij werd ingeleid door de voorzitter van deze dag dr. Linton C. Johnson, president van de Bijbelsschool der Vrije Wil Baptisten en oud-voorzitter van de algemene vergadering dezer Vrije Wil Baptisten. Ook hij wees op het grote belang van de christelijke school, voor wie als fundamentalist met Gods Woord wil rekenen.

De Bijbelstudie op deze dag over de ,.gebeden der profeten" werd gehouden door ds. Frederick Channing uit Palmerston North, Nieuw-Zeeland. Ds. Channing was voorheen een deelnemer en spreker op de ICCC-wereldcongressen, o.a. in Cape May. Hij is predikant van de door dr. Carl McIntire gestichte Bijbels Presbyteriaanse kerk, uitgever van ,,The Christian Guardian Reporter" en president van de bij de ICCC aangesloten Australaziatische Alliantie van Bijbelgetrouwe Christelijke kerken. In zijn toespraak ging dr. Cedarholm uit van een aantal Bijbelteksten, die betrekking hebben op wetenschap, wijsheid en kennis, zoals Spreuken 19 vers 27, Jeremia 10 vers 2 (,,leert de weg der heidenen niet"), Lukas 11 vers 52 („...de sleutel der kennis weggenomen") en I Tim. 4 vers 16 („...hebt acht op de leer"). De Schrift spreekt van wetenschap, kennis en wijsheid, maar altijd is wijsheid (wisdom) het eerst: daarna volgt de kennis (knowledge).

Grootste tekstboek

God gaf óns, aldus Cedarholm, vier instellingen: het huisgezin, de kerk, de school en de regering. Over de school hebben we het nu. Opvoeding op grond van de Bijbel is nodig, zo herhaalde de spreker in vele toonaarden; zich met de tekst „ga niet op de weg der heidenen" kerend tegen de modernistische wetenschap en Schriftkritiek. Spurgeon citerend, „mijn verstand behoort Jezus Christus toe", noemde Cedarholm de Bijbei het grootste tekstboek voor alle takken van wetenschap, ook natuurkunde en aardrijkskunde. Hij viel scherp uit tegen de evolutieleer — dat was waarlijk niet de eerste congresspreker die zulks deed! — en noemde de scholen communistisch en atheïstisch. Daarom is er een eigen fundamentalistisch program nodig, want op de staatsscholen leert men onzedelijkheid, smerige muziek en zelfs het huiswerk maken is afgeschaft.

De jeugd zegt tegenwoordig: een gezin is onnodig, het huwelijk is voorbij. Maar deze van God gegeven wetten zullen stand houden, ook al verwoesten atheïsme en communisme onze natie en al brengen ze ons het heidendom. De poorten der hel zullen echter Gods gemeente niet overweldigen, zo benadrukte Cedarholm, die er tenslotte op wees, dat Skandinavië — thans door het socialisme en materialisme gegrepen — vroeger meer zendelingen en christelijke werkers heeft geleverd dan welk ander land van de aardbol ook.

 Panel

Zoals na elke plenaire zitting in de morgenuren werd ook nu weer een panel gevormd met als leden de inleider zelf en ditmaal dr. Dayton Hobbs, stichter van een aantal christelijke scholen in Florida en voorganger van de „Grace Fellowship Church". Verder rev. John S. Mackenzie, voorganger van een Bijbels Presbyteriaanse kerk in Adelaide (Australië) en uitgever van ,,The Australian Beacon", het maandblad, waaraan zowel Bob Jones als ICCC-president Carl Mclntiere Mcintire De derde man in het forum was dr. Paul S. Warren, Baptistenvoorganger in Huntington (Virginia) en voorzitter van een christelijke academie.

 Hobbs ging in op ,,de vreze des Heeren als beginsel der wetenschap". Kennis zonder God is onmogelijk en onderwijs is kennis op basis van Gods Woord. Ook hij ging te keer tegen — het verhaal wordt eentonig — de evolutie, de moderne rock-muziek, de drugs op school, de gezagsaantasting door de humanisten en de haardracht en kleding van de moderne jeugd.

Geen onbeschreven blad

Mackenzie wees er nog eens op, dat een kind niet als een onbeschreven blad papier ter wereld komt, maar van nature boos is door de erfzonde. Het moderne christendom ontkent dat. Opvoeding is een proces van discipline, zoals Jezus Zelf in de Schrift duidelijk maakt. Als Zuid-Afrika en Rhodesië — wat waarschijnlijk is — zullen vallen voor het communisme, is Australië het volgende land, dat aan de beurt komt, aldus Mackenzie. Hij wees er ook op, dat zijn regering steeds meer centraal dwang gaat uitoefenen op de scholen. Het kostte grote moeite om toelatingsvergunningen te krijgen voor onderwijzers, die aan de Bob Jones Universiteit hadden gestudeerd!

 Dr. Paul Warren meende, dat de Heilige Geest gedetailleerde instructies geeft over onderwijs en opvoeding. Ook christenen, ook fundamentalistische predikanten dreigen door de school hun kinderen te verliezen. Daarom is eigen christelijk onderwijs noodzakelijk, aldus Warren, die er nog op wees, dat Mozes als jongeman al de wijsheid der Egyptenaren leerde.

De zeer vele vragen, die aan het forum werden voorgelegd, hadden o.m. betrekking op de atheïstische onderwijsprincipes, de eigen christelijke schoolboeken, de plaats van de docent en zijn gebruiken van het lesmateriaal enz.

Over de aparte vrouwenbijeenkomst kunnen we uiteraard geen zinnig woord zeggen. Alleen dit, dat mevrouw Coretta Mason uit Virginia, een bekende spreekster voor scholen, vrouwenbonden en dat soort instellingen, heeft gesproken over ,,Contending for the Faith" („strijden voor het geloof)

. Seminaar

Het seminaar voor de heren was ditmaal gewijd aan ,.christelijke publicaties" en dr. Wendell Zimmerman uit Jacksonville (Florida) leidde het onderwerp in. Hij heeft er verstand van, want zelf is hij hoofdredacteur van een der grootste fundamentalistische periodieléen in de States, nl. de „Baptist Bible Tribune".

In de avonddienst kwamen twee onderwerpen aan de orde, die elkaar uitsluitend en toch ook weer alles met elkaar te maken hebben: ,,Satan, de vorst der duisternis" door dr. J. B. Williams, oud-Baptisten zendeling in Afrika en nu secretaris van de Baptist Mid-Missions. En de tegenpool: „Persoon en werk van de Heilige Geest" werd verkondigd door ds. Truman Dollar, Baptisten-voorganger te Kansas City (Missouri)

.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

Atheïstisch, communistisch en immoreel onderwijs

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

PDF Bekijken