Bekijk het origineel

Verontruste Gereformeerden zoeken pastorale zorg van andere kerken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verontruste Gereformeerden zoeken pastorale zorg van andere kerken

Zeeuwse afdeling „Schrift en getuigenis"

4 minuten leestijd

GOES — Een aantal verontruste Gereformeerden in Zeeland zijn in contact getreden met andere kerken van gereformeerde origine. Dat heeft tot resultaat dat men onder bepaalde voorwaarden pastorale zorg kan verwachten van andere dan de Geref. Kerk ter plaatse, waar men bijhoort.

De afdeling Zeeland van de vereniging „Schrift en getuigenis" heeft enkele weken geleden in Goes een vergadering gehad waar ook vertegenwoordigers aanwezig waren van een vijftal niet-Gereformeerde kerkeraden. Het waren de buitenverbanders en binnenverbandse Vrijgemaakte kerken, alsmede de Chr. Geref. kerk uit Middelburg die vertegenwoordigd waren, de Herv. kerkeraad van Amemuiden (Geref. Bond) en de Geref. Gemeente te Oostkapelle. Het lidmaatschap van de vereniging „Schrift en getuigenis" is strikt persoonlijk. Kerken kunnen geen lid worden.

Verontruste ouders mogen hun kinderen laten gaan naar de catechisatie en clubs van de andere kerk en daar vrij naar de kerkdiensten gaan. Er zal hun de eerste vier of vijfjaren niet gevraagd worden over te gaan naar het kerkverbond van die kerk die hen helpt. Oe Vrijgemaakte predikant uit Middelburg was trouwens op persoonlijke titel in de vergadering en zou een en ander aan zijn kerkeraad voorleggen.

Stimulering

Voor een tweede vergadering nu waren vooral Gereformeerden van Walcheren en Zuid-Beveland aanwezig — zijn andere kerkeraden uitgenodigd, met name van Zuid-Beveland en van Thoien. Het bestuur van ,,Schrift en getuigenis" wil met name bekendheid van het besprokene om andere kerkeraden te stimuleren tot medewerking in het betonen van pastorale zorg.

Een tweetal kerkeraden wil ook wel een bredere samenwerking met de verontrusten. Dat betreft gezamenlijke activiteit op het gebied van zending, evangelisatie, etc.

Het is niet de bedoeling dat iedere verontruste of teleurgestelde zomaar naar die andere kerkeraad stapt. Eerst moeten ze een en andermaal met hun eigen kerkeraad gesproken hebben en daar geen gehoor gekregen hebben. Dan wordt daarna een persoonlijk gesprek met de andere kerkeraad verwacht, waarna hulpverlening kan beginnen.

Iets derdelijks — aldus een van de bestuursleden van ,,Schrift en getuigenis" — gebeurt in Amsterdam waar een Geref. Bondspredikant, ds. W. G. J. van der Sluys, een afzonderlijke administratie en hulpverlening heeft voor niet Geref. Bonders die bij ziekte en dergelijke zijn bezoek wensen.

Jeugdconferentie

Inmiddels is voorlopig een landelijke jeugdconferentie gepland van de vereniging ,,Schrift en getuigenis", op 16, 17 en 18 oktober. De plaats van samenkomst is nog niet definitief vastgesteld, maar voorlopig denkt men aan de Veluwe. De afdeling Zeeland van de vereniging van verontruste Gereformeerden hoopt in oktober weer te vergaderen in Middelburg.

Over de ontwikkelingen rond de noodgemeenten schrijft ds. E. Masselink in ,,Waarheid en eenheid", het blad van de verontruste Gereformeerden, in een bezinnings nota. Hij moet daarin toegeven dat de noodgemeenten maar klein van omvang zijn, die tot nu toe ontstonden, op Urk na — ,,maar dat heeft een plaatselijke oorzaak" — en dat ze veel oudere leden hebben, zodat ds uiterlijke omstandigheden niet bemoedigend zijn.

Hun aanwezigheid zelf is ongetwijfeld een getuigenis, aldus het artikel, maar hoe komt het over in de kerkelijke wereld? Verreweg de meeste kerkleden ondergaan geen appellerende of inspirerende invloed. Een klein deel zal hun (tijdelijke?) afwezigheid zelfs als een opluchting ondergaan. Moeilijk zal het dus zijn, aldus ds. Masselink, de bestaande noodgemeenten als middel te beleven, als een tijdelijke zaak en daarin niet het doel te stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

Verontruste Gereformeerden zoeken pastorale zorg van andere kerken

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

PDF Bekijken