Bekijk het origineel

Breznjew noemt Navo werktuig van agressie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Breznjew noemt Navo werktuig van agressie

Moskou is geen organisatie-centrum

4 minuten leestijd

BERLIJN — De secretaris van de communistische partij van^ de Sowjet-Unie Breznjew heeft dinsdag op de Europese Commu-^nistische conferentie in Oost-Berlijn verklaard dat de Sowjet-Unie bereid blijft een nieuwe overeenkomst ter beperking van de strategische bewapening te sluiten met de Verenigde Staten.

Breznjew zei dat het van het grootste belang zou zijn de lopende onderhandelingen over een nieuw SALT-akkoord met succes te besluiten. Breznjew verklaarde dat de Sowjet-Unie bereid blijft tot zulk een accoord en daat de Amerikanen voortdurend pleiten voor bespoediging van de onderhandelingen. Hij voegde hieraan toe dat niettemin opgetreden vertraging in het tempo der onderhandelingen „geenszins aan ons te wijten is".

Breznjew zei daat Moskou grote waarde hecht aan verbetering van de betrekkingen met de Verenigde Staten. Breznjew deed geen nieuwe voorstellen maar herhaalde een aantal oude voorstellen, die volgens hem door de Amerikanen waren verworpen. Als voorbeeld noemde hij het voorstel Amerikaanse en Russische met kernwapens uitgeruste schepen terug te trekken uit de Middelandse Zee.

NAVO

Breznjew noemde de NAVO een „werktuig van agressie". „Wij blijven uit beginsel gekant tegen de verdehng van de wereld in militaire blokken en blijven bereid alles te doen wat in ons vermogen ligt om een gelijktijdige stopzetting van Ae activiteiten van beide groepen te bewerkstelligen", aldus de Sowjet-partijleider.

„Defensief

Breznjew noemde het Warschaupakt een defensieve organisatie en verweet de NAVO niet te zijn ingegaan op communistische voorstellen bij de besprekingen in Wenen over wederzijdse en evenwichtige beperking van de strijdkrachten in Midden-Europa.

De communistische zijde zal geen westerse voorstellen aanvaarden die neerkomen op een niet evenwichtige beperking der strijdkrachten ten gunste van het Westen, aldus Breznjew. Hij beschuldigde het Westen ervan voorstellen in te dienen die een akkoord onmogelijk maken. Tijdens zijn rede prees Breznjew het verleden jaar op dde topconferentie van Helsinki bereikte aceoord tussen Oost en West over de veiligheid en de samenwerking in Kurops.,. De Italiaanse communisten zwaaide hij lof toe wegens de fraaie successen bij de algemene verkiezingen van deze maand.

Europa

De rede was het eerste optreden ia het openbaar buiten de Sowjet-Unie van Brezjnew sinds het partijcongres in Moskou afgelopen februari. Breznjew wees erop dat enkele Westeuropese communistische partijen op het punt staan regeringsverantwoordelijkheid op zich te nemen.

„De samenwerking tussen de communisten van de socialistische landen en die van de kapitalistische landen speelt een enorme rol", aldus Breznjew. Hij waarschuwde dat alle communisten „overtuigde voorstanders moeten blijven van de vervanging van het kapitalistische stelsel door een socialistisch stelsel", en voegde hier met nadruk aan toe:

Nationaal-internationaal

,,Elke communistische partij is voortgekomen uit de arbeidersbeweging, in het land waar zij haar activiteiten ontplooit. Haar verantwoordelijkheid in eerste instantie geldt de arrbeiders van het eigen land, wier belangen zij tot uitdrukking brengt en vertegenwoordigt. Maar dit brengt nu precies de internationale solidariteit van de communisten met zich mee".

Breznjew verklaarde dat naarmate een communistische partij meer succes heeft in het eigen land, haar bijdrage in de strijd voor gemeenschappelijke doelstellingen belangrijker zal kunnen zijn. Proletarische internationalisme, aldus Breznjew, betekent solidariteit van de arbeidersklasse. ,,Deze kameraadschappelijke solidariteit", zo vervolgde Breznjew „was en is een machtig en beproefd wapen van de communistische partijen en de arbeidserbeweging".

Zelfstandigheid

Eerder had hij verklaard dat de vrijwillige samenwerking van de zusterpartijen plaatsvindt onder „strikte handhaving van de gelijkheid en de onafhankelijkheid van elk dezer partijen".

Niemand, aldus Brezi\iew, denkt er ook maar aan ergens een orjsanisatie-centrum voor de communisten in te richten. De leider van de Oostenrijkse delegatie die voor Breznjew sprak, had verklaard dat er geen „centrum van het communisme" bestaat, zelfs niet in Moskou.

De woorden van Breznjew schenen bedoeld om de zorgen van de op eigen onafhankelijkheid gestelde partijen in Oost en West weg te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 9 Pagina's

Breznjew noemt Navo werktuig van agressie

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 9 Pagina's

PDF Bekijken