Bekijk het origineel

Samenwerking binnen Europa belangrijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Samenwerking binnen Europa belangrijk

Werkgeversbonden

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het Verbond' van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond zijn van mening dat de Europese samenwerking certtraal moet staan in het Nederlandse regeringsbeleid. Dit schrijven de beide verbonden in een gezamenlijke beleidsnota over de-Europese integratie.

Die Europese samenwerking is voor Nederland econcSmisch en politiek van wezenlijke betekenis. In feite is er geen alternatief.

Daarom is het Nederlandse bedrijfsleven ernstig ongerust over de stagnatie en de achteruitgang die in de gemeenschap optreedt,, zo merken de verbonden voorts o.m. op. Die ongerustheid wordt nog versterkt door de onverschilligheid en zelfs weerstand die de Europese samenwerking in een aantal politieke kringen in Nederland blijkt op te roepen.

,,VVij kunnen Europa niet links laten liggen. De huidige verlamming mag geen alibi zijn. Dat gaat tegen ons eigen en tegen het Europese belang in".

Doorslaggevend achten de twee verbonden de Europese aanpak van het inflatie- en werkgelegenheidsvraagstuk. Ook de economische structuurvraagstukken in eigen land kunnen niet tot oplossing worden gebracht zonder de Europese dimensie erbij te betrekken. Voor het bedrijfsleven in het bijzonder zullen schaalvergroting en structuur — en daarmee het produkten- en dienstenpakket worden — bepaald door de voortgang van de Europese samenwerking. Het gaat met de Europese integratie, echter niet alleen om de belangen van het bedrijfsleven, aldus de verbonden. Het algemene belang, welzijn en welvaart zijn evenzeer in het geding. Met de onevenwichtige situatie van het moment, waartoe het gebrek aan Europese samenwerking het zijne bijdraagt, loopt de stabiliteit van de samenleving en daarmee de democratie in West-Europa gevaar.

De interne verbrokkeling van de gemeenschappelijke markt verzwakt, naar de mening van de twee Nederlandse werkgeversverbonden, ongetwijfeld de positie van West-Europa in de wereld, men hoeft maar te denken aan de verhouding met de overige gemduslrialiseerde landen, zoals de Verenigde Staten en Japan, met de landen van de OPEC, de derde wereld en Oost-Europa.

Solidariteit

Om de wereldwijde vraagstukken het hoofd te kunnen bieden vinden de werkgeversverbonden een Europese solidariteit onmisbaar. Het uiteenvallen van de gemeenschap in nationale deelmarkten als gevolg van de nationalistische politiek van de lid-staten zal met name voor de open economie van Nederland bijzonder schadelijke gevolgen hebben. In 1975 was de Nederlandse uitvoer voor tweeënzeventig procent gericht op de partnerlanden van de gemeenschap.

De twee verbonden achten het dringend gewenst dat de Europese samenwerking op korte termijn nieuwe impulsen krijgt. Zij menen dat de Nederlandse regering zich daarvoor sterk moet maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 13 Pagina's

Samenwerking binnen Europa belangrijk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 13 Pagina's

PDF Bekijken