Bekijk het origineel

FIETS U FIT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

FIETS U FIT

Toeristisch fietsen in Nederland

9 minuten leestijd

Hebt u het echt wel eens gedaan, zo maar een dagje met de fiets erop uit, met vrouw en kinderen, of met de kinderen alleen als moeder de vrouw toch maar liever thuis blijft? Ziet u er tegen op zo'n hele dag: op de fiets? Neem dan de fiets eens voor een uurtje of voor een paar uur. U zult merken dat het een belevenis is om, zo vrij als een vogeltje in de lucht op de fiets door de natuur te dwalen. U zult dingen zien waar u wel eens over hoorde spreken, maar u hebt ze nogr nooit zo op u laten inwerken. U zult zien hoe voldaan u van uw fietstochtje terug zult komen, en wat doet u uw kinderen er een plezier mee. Knoop er een les natuurkunde aan vast en wijs uw kinderen op de grootsheid van de natuur. Als het goed is kan dat niet anders uitlopen dan de kinderen te wijzen op grote wijsheid, liefde en trouw van de Grote Schepper van dat alles wat u dan ziet en hoort.<br />

Gelukkig bestaat er de laatste jaren een toenemende belangstelling voor het zogenaamde toeristisch fietsen, waaronder we moeten verstaan 't maken van grote en kleine fietstochten voor ontspanning en om het eigen land en de natuur op een speciale manier te verkennen. De moderne mens, ook de moderne toerist, wordt opgeslokt door het lawaai. Als deelnemer aan het huidige intensieve verkeer bestaat er vrijwel geen ontspanning meer voor de weggebruiker, geen uitwijkmogelijkheden, of hij nu voor zijn plezier of voor zaken op stap is. Juist daarom en daardoor is door velen het fietsen weer ontdekt. Op de fiets komt men immers op plaatsen die voor de automobilist en voor de bromfietser niet te bereiken zijn. Natuurschoon Een opmerkelijk verschijnsel is dat verschillende gebieden relatief minder bezocht worden dan een tiental jaren geleden, hoewel het toeristische verkeer veel intensiever geworden is. Dit zijn die gebieden die naast de autowegen liggen en die alleen maar per fiets te bereiken zijn. Het toeristisch fietsen biedt ons in Nederland veel mogelijkheden voor rust en ontspanning en daarnaast verschaft de fiets een gezonde en doelmatige beweging. Iedereen kent tegenwoordig het advies van de Amerikaanse hartspecialist die de voormalige Amerikaanse president, generaal Eisenhower, de raad gaf te gaan fietsen. Een goede raad die door velen — ook bmten Amerika — is opgevolgd. Wie er in Nederland op de fiets op uittrekt heeft vaak ten onrechte de nelging slechts langs de bekende wegen zijn tochten te maken. Iedereen kent zo de klassieke en inderdaad prachtige fietsgebieden zoals de Veluwe, Drente, de Gelderse Achterhoek en Brabant. Maar er is nog heel veel meer. Ook de niet bosrijke streken zijn prachtige gebieden die door de fietsers nog te weinig ontdelrt zijn, al wordt er op het ogenblik alle mogelijke moeite gedaan de fietsers op deze streken te wijzen en door gerichte voorlichting ook deze gebieden te doen ontdekken o.a. door het uitzetten van speciale fietsroutes, het uitgeven van kaarten en ander voorlichtingsmateriaal. Traditie Het bedrijve:^ van fietstoerisme is in ons land reeds een oude traditie, bijna even oud als de fiets zelf. Nederland is dan ook een land dat zich bij uitstek voor deze vorm van toerisme leent, zowel door de landschappelijke gesteldheid als door dé aanwezigheid van een groot fietspadennet. Op de fiets kan men in ons land letterlijk alle kanten uit en men zal dan ontdekken dat fietsen een bijzonder aantrekkelijke vorm van toerisme is. Behalve de hierboven reeds genoemde fietsgebieden zijn er allerlei .„parken", natuurterreinen, reservaten en waterwingebieden die de fietser veel te bieden hebben. Het zijn stiltereservaten, waar de mens zich kan terug trekken ver van het lawaai van de overvoll.; steden en drukke rumoerige wegen. IMen kan daar nog ongestoord genieten van de rust en de vrijheid. Speciale fietsgebieden zijn ook de verschillende staatsbossen, de Koninklijke Houtvesterijen Het Loo, De Hoge Veluwe, het Noordhollandse Duinreservaat, de Kennemerduinen, het Goois Natuurreservaat en verschillende natuurmonimienten zoals het Nationale Park Veluwezoom, de Loonse en Drunense Duinen ten noorden van Tilburg, de Oisterwijkse vennen en bossen en de Wieden in Noord-West Overijssel. Grote steden Ook in de direkte pmgeving van de grote steden is het goed fietsen. Wij denken zo aan het Amsterdamse Bos en het gebied van Gein en Gaasp bij Amsterdam. Hagenaars hebben een mooi fietsgebied vlak bij huis liggen met Meyendel en de Boswachterij Wassenaar. Vanuit Rotterdam kan men een tocht maken langs de Bergse Plassen, door Delftland of langs de Lek. Utrecht is voor de fietsers een bevoorrechte stad. Men kan er alle kanten uit om vele soorten landschappen te ontdekken zoals het bosgebied in de richting Bilthoven, de Langbroekse Wetering met de vele fraaie „versterkte huizen", de' oude weg langs de Vecht en het poldergebied in de richting van Woerden. Vanuit Groningen kan men een mooie tocht maken naar het Drentse gebied dat werkelijk vlak bij huis ligrt, evenals het meer vlakke land in de richting Bedum. Men kan natuurlijk ook meerdaagse tochten maken, waarbij men grote delen van Nederland gaat verkennen, of men kan het over de grenzen gaan zoeken. In Duitsland, België, Engeland en Denemarken — om enkele voorbeelden te noemen — kan men zeer aantrekkelijke fietstochten maken. Het aantrekkelijke van fietsen is dat men zelf zijn tempo kan bepalen en dat men kan afstappen waar en wanneer men maar wil en dat men letterUjk overal kan komen. Daarbij blijft men voortdurend in beweging en dat is iets dat de mens van nu heel hard nodig heeft. Zo werkt men dus al fietsend mee om de eigen gezondheid op peil te houden. Recreatie Onder de vervoermiddelen die voor de recreatie worden gebruikt neemt de fiets wel een zeer belangrijke plaats in. De belangstelling voor de openlucht recreatie neemt nog steeds toe. Hierbij blijkt de fiets in groeiende mate een aantrekkelijk vervoermiddel te zijn. Niet alleen omdat de fiets een doelmatige en gezonde beweging verschaft, maar ook omdat veel recreatiegebieden alleen maar op de fiets goed te bereiken zijn. Daarbij komt dat fietsen in de meeste gevallen een minder enerverende bezigheid is dan bijvoorbeeld autorijden, terwijl het zich voortbewegen op de vaak overvolle autowegen iedere ontspannende werking mist. Overal in het land worden maatregelen getroffen om het fietstoerisme. zoveel mogelijk te bevorderen onder andere door het aanleggen van toeristische fietspaden naar en door recreatiegebieden. Steeds meer van deze gebieden worden alleen ma^ar door fietspaden doorsneden om het snelverkeer zoveel mogelijk uit deze gebieden te weren. Daarom is er — om een voorbeeld te noemen — tussen de recreatie concentraties Horst en Nulde bij het Veluwemeer, geen autoweg aangelegd, terwijl in het structuurplan voor de Friese Meren melding wordt gemaakt van fietspaden om de meeroevers bereikbaar te maken. Hiervoor is in totaal een lengde van 129 km aan fietspaden geprojecteerd waarvan 61 km langs de oevers van meren en vaarten. Tweede vervoermiddel Hoewel het fietstoerisme in Ne-' derland de laatste jaren reeds aanzienlijk is toegenomen, blijft dit nog steeds een sterk stijgende Hjn vertonen. De behoefte aan meer gerichte recreatie speelt hierbij een onmiskenbare rol. Ook de toename van het aantal fietsen als „tweede vervoermiddel" wijst in deze richting. Men kan in dit verband rustig spreken van eeri herontdekking van de fiets. Na de tweede wereldoorlog begon een run naar het bezit van een eigen auto, mogelijk gemaakt door de stijgende welvaart. Daarna kwam — aanvankelijk onverwacht maar spoedig algemeen erkend — een herwaardering van de fiets. Men zag dit vervoermiddel niet alleen meer als noodzakelijk voor woon-werk en schoolverkeer, maar ook als middel tot recreatie en ontspanning. De voorkeur voor de fiets betekent wel geen afwijzing van andere vormen van vervoer, maar onderstreept toch wel de aparte en eigen functie van de fiets. Amerika Er mag in dit verband wel gewezen worden op de ontwüikeling van het fiets-toerisme in Amerika, waar het „terug naar de fiets" een strijdkreet is geworden van hen die op de bres staan van het leefbaar houden van het milieu. Het bureau voor recreatie van het Amerikaanse Departement van Binnenlandse Zaken heeft reeds enkele jaren' geleden een tienjarenplan aangekondigd waarbij voorzien wordt in de aanleg van 320.000 kilometer fietspaden. In de meeste Europese landen is een soortgelijke tendens merkbaar, in het bijzonder in Duitsland en Engeland en sinds kort ook in Zwitserland en Oostenrijk. De rijwielindustrie heeft zich snel aangepast aan de hiermee in verband staande vergrote vraag naar lichte sportfietsen. De opkomst van de vouwfiets, aanvankelijk ontwikkeld om de automobilisten in parkeer- en verkeersmoeilijkheden van dienst te zijn, is tenslotte aanzienlijk bevorderd en gestimuleerd door behoefte aan een passend meeneem- vervoer-middel voor de recreatie. Productie In verhouding tot het aantal inwoners is Nederland op het ogenblik de grootste fletsenproducent ter wereld. In het recordjaar 1971 werden in ons land 926.000 fietsen verkocht, in het jaar daarvoor 860.000. Het aandeel van de Nederlandse industrie in deze afgeleverde fietsen bedroeg 66%. Er werden 318.300 fietsen uit West-Duitslaiid geïmporteerd en daarna volgden Frankrijk en Engeland als grootste leveranciers. De export van Nederlandse fietsen bedroeg in 1971 ruim 71.000 stuks. De gunstige positie van de fiets in Nederland is historisch gegroeid en wordt beïnvloed door verschillende omstandigheden, zoals het vlakke landschap, de aanwezigheid van fietspaden en de vertrouwdheid van het overige verkeer met de fiets. In de laatste jaren hebben vooral praktische overwegingen, zoals parkeerproblemen en verkeersmoeilijkheden en de gezondheidsmotieven, velen 'weer op de fiets gebracht. Beter „Fietsen" zegt de Zwitserse' professor dr. Prokop, „is een aanbevelingswaardige lichaamsbeweging, die in verbinding met hernieuwde natuurbeleving van grote invloed is op het psychische evenwicht van de mens". Dr. J. H. Page, voorzitter van de Amerikaanse vereniging tot bestrijding van hartzieirten heeft de volgende uitspraak gedaan: „Bij mensen boven de vijftig jaar blijft de elasticiteit van de bloedvaten behouden als ze fietsen. Fietsen voorkomt vroegtijdig oud worden". Franse psychologen zeggen dat fietsen een probaat middel is tegen nervositeit. „Fietsen", zei één van hen, „is het stillen van heimwee naar vreugden van de kinderjaren: de wind die door je haren blaast en het gevoel dat je zweeft". „Koop een fiets in plaats van al die patent-geneesmiddelen", is de leus van de Amerikaanse gezondheidsorganisatie. De Amerikaanse arts-publicist Peter de Kruyt heeft uitgerekend dat in New York per dag zoveel tabletten worden gebruikt, dat ze, op elkaar gestapeld, even hoog zouden zijn als de Eiffeltoren. Toen het aantal fietsen in New York verdubbeld was, vormden de tabletten nog maar een halve Eiffeltoren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

FIETS U FIT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken