Bekijk het origineel

Postzegels

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Postzegels

4 minuten leestijd

Met ingang van heden weer een postzegelrubriek. Voor verzamelaars ongetwijfeld een belangrijk bericht. Het is al bijna drie jaar geleden, dat met deze rubriek werd gestopt doordat onze medewerker, die deze uitnemend heeft verzorgd is overleden. Hij was zelf een enthousiast verzamelaar, die een unieke collectie bezat, waarin tal van bijzondere exemplaren. Het is echter de bedoeling weer regelmatig postzegelnieuwtjes op te nemen. Deze zijn er altijd wel, want elk land komt jaarlijks met een serie nieuwe zegels of met speciale uitgaven ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen.<br />

Nederland

Om met ons eigen land te beginnen; het is verheugend', dat de PTT — de postdienst ressorteert onder staatssecretaris Van Hulten — een bijzondere zegel heeft uitgegeven ter gelegenheid van de „honderdste sterfdag" van de staatsman-Evangeliebelijder mr. Guillaume Groen van Prinsterer. Het is een fraaie zegel geworden, die iedere verzamelaar graag in zijn Nederland-album een plaatsje zal geven. Onlangs zijn twee zegels versohenen vanwege twee sportjubilea; die van 40 cent in verband met het 60-jarig jubileum van de bekende Vierdaagse afstandsmarsen te Nijmegen. De afbeelding toont een keurige en zonnige momentopname van een groep voorbijtrekkende wandelaars. De zegel is uitgevoerd in de kleuren geel, rood, blauw, zwart, groen, bruin en violet. De andere zegel ter waarde van 55 cent vestigt de aandacht op het 75-jarig bestaan van de Kon. Nederlandse atletiekimie en deze is ook in diverse kleuren uitgevoerd

Voor 1977

De PTT heeft inmiddels het voorlopige programma voor de uitgifte van bijzondere postzegels in 1977 reeds vastgesteld. Dit wordt een belangrijk jaar voor ons volk vanwpge de Kamerverkiezingen. Het programma wordt in januari of februari geopend met een zegel (met lange looptijd), waarmee wordt geattendeerd op de komende verkiezingen. Tegelijkertijd verschijnt er dan een zegel, die aandacht vraagt voor de landelijke voorlichtingscampagne „verstandig met energie". Volgend jaar is het 600 jaar geleden dat de „Delftse Bijbel" werd uitgegeven en onze PTT vindt deze gebeurtenis belangrijk genoeg (gelukkig!) om een postzegel aan dit jubileum te wijden. In april komen dan de bekende zomerzegels, met afbeeldingen van onderwerpen uit de Romeinse tijd. Zij worden gevolgd door een serie bijzondere zegels (met toeslag) ten behoeve van de internationale postzegeltentoonstelling „Amphilex 77". Op deze grote expositie, die van groot belang wordt geacht, hopen wij nog wel nader terug te komen. Het 200-jarig bestaan van de Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel is eveneens een gebeuren, dat op een zegel (in juni) wordt vastgelegd, evenals het gouden jubileum van AVO-Nederland, idem van het Waterloopkundig laboratorium in Delft en het eeuwfeest van het tandheelkundig onderwijs in Nederland. Aan de laatste jubilea wordt een serie gewijd van drie zegels; deze komen in september volgend jaar uit. Tenslotte vermeldt het programma de gebruikelijke kinderpostzegels, die in november worden iiitgegeven en die „de veiligheid van het kind" in beeld brengen.

 Antillen

Op 21 juni heeft de postadministratie van de Nederlandse Antillen een serie van drie zegels uitgegeven, gewijd aan het toerisme op deze eilanden. De zegels hebben alle een waarde van 40 cent. De zegel van Aruba vertoont het witte strand van het eiland met op de achtergrond enkele hotels; kleuren: licht- en donkerblauw, groen, rood, grijs/geel en zwart. De Bonairezegel draagt de afbeelding van een tempeltje voor de visafslag (ook diverse kleuren) en de postzegel van Curaçao laat de Tafelberg zien met op de voorgrond het „Spaanse water"; de zegel is even kleurrijk als de andere twee. De prijs per serie bedraagt voor Nederland ƒ 2,16. De zegels werden ontworpen door Oscar Ravelo te Willemstad en werden gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem; zij hebben geen watermerk en het formaat is 36 X 25 mm.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Postzegels

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken