Bekijk het origineel

Naar vijf gemeenten in Krimpenerwaard

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Naar vijf gemeenten in Krimpenerwaard

Voorlopig standpunt GS Zuid-Holland:

4 minuten leestijd

DEN HAAG/KRIMPENERWAARD — Ondanks de felle kritiek vanuit bestuurlijk Krimpenerwaard blijft het provinciaal bestuur van Zuid-Holland erbij, dat een gemeentelijke herindeling dringend gewenst Is. Het aantal kleine gemeenten (12 in getal) is volgens GS te groot.

Het provinciaal bestuur heeft dit in een zogenaamd „voorlopig standpunt" geschreven aan alle gemeentebesturen in de Krimpenerwaard. Op dit moment voelt het dagelijks bestuur van de provincie het meest voor de volgende indeling

• de grenzen van de gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven zullen slechts in zoverre gewijzigd moeten worden als nodig is om een verwezenlijking van de toekomstige taakstelling van deze gemeenten mogelijk te maken.

• in het oostelijke gedeelte van de Krimpenerwaard dient een nieuwe gemeente te worden gevormd uit de huidige gemeenten Ammerstol, Bergambacht, Haastrecht, Stolwijk en Vlist.

• in het westelijk gedeelte van de Waard dient een nieuwe gemeente te worden gevormd uit de huidige gemeenten Berkenwoude, Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel.

• Samengevoegd zouden moeten worden de gemeenten Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk.

Als deze plannen door zouden gaan, dan ontstaan er dus vijf nieuwe gemeenten. Voor 1 oktober a.s. moeten de gemeentebesturen opnieuw reageren hoe zij over dit plan denken. Ook de statencommissie zal zich over het ,,voorlopig standpunt" buigen. Begin volgend jaar komt het provinciaal bestuur met een „definitief" standpunt, dat — na de gemeenten en provinciale staten gehoord te hebben — aan de minister van binnenlandse zaken zal worden gezonden. Over ruim twee jaar zou de gemeentelijke herindeling een feit kunnen zijn. Maar dan moet er ook helemaal niets mis gaan. Het is niet onmogelijk, dat de herindelingsplannen na verloop van tijd opnieuw moeten worden herzien. Bijvoorbeeld in het kader van de reorganisatie van het binnenlands bestuur.

Wenselijk

In het „voorlopig standpunt" wordt uitvoerig ingegaan op de kritiek van de meeste gemeenten in de Krimpenerwaard, die in het kort op het volgende neerkomt:

• de noodzaak van een gemeentelijke herindeling is niet aangetoond.

• een voorstel tot herindeling komt op dit moment niet van pas. Er is immers een reorganisatie van het binnenlands bestuur te verwachten.

GS vinden, dat een herindeling wel dringend gewenst is. Het gaat om een krachtig bestuur op lokaal (plaatselijk) niveau. In de kleine gemeenten is de bezetting van het ambtelijk apparaat zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht beperkt. Op bepaalde terreinen ontbreekt kennis of is deze onvoldoende. Verder staat volgens de Gedeputeerden vast, dat in de kleine gemeenten vaak de mankracht ontbreekt voor de bestudering van lange-termijn-vraagstukken. Er zijn gevallen bekend, waarin door het wegvallen van een ambtenaar de arbeid op de secretarie met een klap stil kwam te liggen. Het idee van enkele gemeenten om de bedoelde secretarieën dan maar uit te breiden wordt van de hand gewezen. De kleine gemeenten zouden dan ten opzichte van de grote gemeenten onevenredig bevoordeeld worden.

Een voordeel van de grotere gemeenten is, dat bet bestuur wat meer „geprofessionaliseerd" kan worden. Om te beginnen zouden de wethouders de mogelijkheid krijgen zich althans een belangrijk deel van de week te wijden aan de gemeentezaak.

Toch doorgaan

Het herindelingsplan komt ongelegen, zo stellen vele gemeenten in de Krimpenerwaard. GS hebben de indruk, dat dergelijke voorstellen altijd op een moment komen, dat de gemeenten als „ongelegen" aanmerken. Maar voor alle duidelijkheid willen Gedeputeerde Staten wel stellen, dat als de minister (en later ook het parlement) zou besluiten de thans voorliggende voorstellen over de reorganisatie van het binnenlands bestuur ongewijzigd over te nemen, de gemeentelijke herindelingsplannen niet zonder meer in procedure zullen worden gebracht. Nader beraad over de gevolgen is dan noodzakelijk.

Beslissing

Tenslotte wordt er in het "voorlopig standpunt" gesteld, dat het er om zal moeten gaan in samenspraak tot een goede keuze te komen. Een keuze ,waarin uiteindelijk zo mogelijk alle partijen zich kunnen vinden. Uiteraard zullen er bij blijvend verschil van inzicht knopen doorgehakt moeten worden. Dat zal in de eerste instantie moeten gebeuren door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het laatste woord is echter aan de wetgever.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Naar vijf gemeenten in Krimpenerwaard

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken